ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Hopp för en omstart i svensk skogspolitik

  • SVAMPSÄSONG. Skogen är dock mer än ett utflyktsmål. Det är en av Sveriges basnäringar, som bidrar till biologisk mångfald och klimatnytta. Skogsägarna bör få sin äganderätt säkerställd. Foto: Braastad, Audun

LEDARE. Regeringen presenterade i torsdags direktiven till en ny skogsutredning. Det gäller punkt 26 i Januariöverenskommelsen, en av de längre, som handlar om äganderätten i skogen, och andra relaterade frågor.

Det är på tiden att det blir en omstart i skogspolitiken. Alltför länge har den präglats av motstridiga intressen, och en stor oförståelse för skogsägarnas verklighet från myndigheternas sida.

Inom partipolitiken har dessa motstående perspektiv representerats av Centerpartiet (skogsägarna) å ena sidan och Miljöpartiet (biologisk mångfald) å den andra. Av dessa motstående poler är det Centerpartiet som dessbättre har dragit det längsta strået i förhandlingarna.

Men tyvärr finns det några brister i utredningsdirektiven som tyder på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått stort genomslag för sina respektive utgångspunkter. Socialdemokraterna står säkerligen bakom att inga grundlagsändringar ska utredas, och Miljöpartiets grundinställning har bidragit till att utredningsdirektiven ställer äganderätten mot biologisk mångfald (som om det vore en motsättning).

En fråga har fått särskild tyngd i den här konflikten. Den visar tydligt de skilda perspektiven och den är allt annat än symbolisk. Den griper rakt in i äganderätten. Systemet med nyckelbiotoper har utvecklats i något av en juridisk gråzon. I korthet är problemet att när ett område klassas som nyckelbiotop är det inte ett myndighetsbeslut. Det går inte att överklaga, det går inte att kräva kompensation. Myndigheterna ser det som en markering på en karta, en registrering som inte leder till något avverkningsförbud. Men alla inblandade parter vet att de stora virkesuppköparna inte vill befatta sig med råvaror från nyckelbiotoper. Sådana skogspartier blir i praktiken värdelösa.

Nu konstaterar regeringen i direktiven att en registrering av en nyckelbiotop ”inte nödvändigtvis” innebär ”att hotade eller sällsynta arter finns i området”. Registreringen innebär endast en indikation på att sådana arter kan förekomma i området.” Så lättvindigt har alltså frågor av stort ekonomiskt värde för den enskilde behandlats.

Och utredningen ska analysera de äganderättsliga konsekvenserna av att nyckelbiotoper registreras.

Ändå finns risken att utredningen blir halvhjärtad i just de äganderättsliga aspekterna. Utredningen får inte föreslå ändringar i grundlagen och ska inte överväga några bestämmelser i jordabalken. En föraning om detta gavs i slutet av riksdagsåret då de rödgröna partierna röstade emot en utredning om äganderätten i grundlagen – i sig en indikation om var den verkliga skiljelinjen i politiken går.

Det är också problematiskt, och symptomatiskt, att äganderätten till skogen ska avhandlas i samma utredning som biologisk mångfald. Inte för att de står i motsättning till varandra, utan för att risken är att det blir det gängse perspektivet som blir startpunkt för utredningen. Det rimliga är att lagstiftningsarbetet börjar med den absoluta grundbulten – äganderätten – och hur den ska stärkas. När det är klarlagt kan man i nästa utredning se hur den biologiska mångfalden kan tillgodoses inom ramen för den stärkta äganderätten.

Ändå kan utredningen bli en nystart. I direktiven står de viktiga orden: ”formellt skydd av mark eller andra inskränkningar i äganderätten ska ske med markägarens samtycke och på frivillig grund, och att ersättning ska lämnas enligt principerna i grundlagen”.

Sakta sjunker insikten in även hos regeringspartierna: Skogsägande är värdeskapande över generationer. Skogsbruk har i sekler varit en av Sveriges viktigaste näringar och har gett mångfald och klimatnytta. Skogsägarna är Sveriges största miljörörelse.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer