Heja Sverige!

När landslaget i november kvalificerade sig för årets fotbolls-VM frågade Ekots studioreporter sin expertkommentator om laget kommer att spela mer svensk fotboll utan Zlatan.

VITA MÄN? Om Zlatans medverkan i landslaget var en symbol för mångkulturalismens fördelar, vad symboliserar då det nuvarande lagets framgångar? Nationalismen behöver en mer grundlig debatt.
VITA MÄN? Om Zlatans medverkan i landslaget var en symbol för mångkulturalismens fördelar, vad symboliserar då det nuvarande lagets framgångar? Nationalismen behöver en mer grundlig debatt.Foto:Antonio Calanni

Det var ett speciellt ögonblick och Håkan Mild undvek klokt nog att svara, men frågan var egentligen helt logisk. Om man gör Zlatans medverkan i landslaget till en symbol för det mångkulturella Sverige, vad symboliserar då landslaget utan Zlatan? Och om det mångkulturella landslaget var ett bevis för enhetskulturens svagheter, vad bevisar då framgångarna för det nuvarande landslaget?

Efter 1989 blev det mode att dödförklara den europeiska nationalstaten, nationen och nationalismen som politisk kraft. Balkankrigen bekräftade dödligheten i en ideologi som tycktes tillhöra det förflutna. Istället framhävdes städerna, regionerna och EU som framtidens och förhoppningarnas institutioner.

Nu är den europeiska nationalstaten tillbaka, med en kraft som förvånat de flesta. Man kan tvista om orsakerna, men två fenomen återkommer i de nynationalistiska partiernas retorik: den islamistiska terrorismen samt migrationskrisen. Gränslösheten mot IS-kontrollerade områden gjorde nationsgränsen nödvändig. Migrationen fick Storbritannien att lämna EU och Sverige att sätta ut gränsvakter mot Danmark. Migrationen gjorde också att Frankrike var snubblande nära att välja Le Pen och det annars så stabila Tyskland att hamna i en regeringskris som ännu inte är över. Merkels tredje period är långt ifrån säkrad. Sverige kan hamna i samma osäkra läge efter valet på grund av precis samma krafter.

Till detta kan läggas att Ryssland pressar försvarsmakterna i hela Europa att prioritera ner internationella intressen till förmån för nationella. I Sverige lämnade man Afghanistan och återtog Gotland. Den kakifärgade uniformen är utbytt mot granskogsgrön. Plikten att försvara landet drabbar åter 19-åringar.

Nationalstatens återkomst innebär också att de gamla striderna om nationalismen är tillbaka. Olika länder och olika tider har gett olika svar. Är nationen en naturgiven storhet, byggd på blodsband, en språkgemenskap, ett territorium eller en idé om ett samhälle?

Nationsforskningens nestor, Ernest Gellner, framhärdade in i det sista att nationen och nationalismen var och är något annat än etnicitet. Han menade att nationens främsta kvalitet är att skapa en funktionell gemenskap kring en standardiserad byråkrati, utbildningssystem, demokratiska rutiner, språk och kultur. Då skapas ett tillräckligt stort rum för att de ekonomiska krafterna ska kunna verka utan att slå sönder samhällsväven. Individer som aldrig har träffats och inte känner till varandras existens kan samarbeta och lita på den andre. I ett statiskt bondesamhälle är det inte särskilt viktigt, där kan pluralismen vara närmast oändlig.

Per-Albin Hanssons folkhem är typiskt för Gellners funktionsnationalism, för att inte tala om myten om folkhemmet som blev urstark efter andra världskriget. Den svenska folkhemsnationalismen blev till slut så framgångsrik och underförstådd att svenskarna knappt behövde tala om den.

En intressant sak med Sverigedemokraterna, som är det parti som tydligast fångat upp nationalstatens återkomst, är att partiet i takt med ökad storlek svängt från en etniskt orienterad nationalism till en funktionsnationalism. När Åkesson i riksdagsdebatten i förra veckan sa "30-talet" på frågan när nationalismen senast hade sin storhet, menade han inte den tyska blodsbandsnationalismen utan den svenska folkhemsnationalismen.

Här ligger laddningen kring SD.

Företrädare för SD gör ständiga återfall till etnicitet, vilket sprider osäkerhet om partiets idé. Men partiets omorientering har krävt en partisprängning och uteslutning av ungdomsförbundet och revidering av hela principprogrammet. Ett 20-procentsparti som står för en folkhemsk funktionsnationalism kommer både S och M att kunna kompromissa med, ett SD som vill värna en föreställd svensk etnicitet kommer att isoleras bakom en ogenomtränglig front.

Däremot har det varit ett misstag att dra fronten mot nationalism som sådan, eller försöka döpa om "den goda" nationalismen till patriotism. Gellner har rätt i att nationalismen på många plan är förutsättningen för ett fungerande demokratiskt tillväxtsamhälle, liksom att nationalstaten är en garant för medborgerliga rättigheter, rättsstat och socialstat. Ingen annan institution har kunnat ersätta den.

Det var också ett misstag att utnämna Zlatan till symbol för det mångkulturella Sverige. Hans medverkan i landslaget var en symbol för meritokrati, inget annat. Identitetspolitiken är en spegelvänd etnicitetsromantik.

När det stökiga 2010-talet är över har den nu ganska inflammerade svenska nationalismen förhoppningsvis mognat till att se fram emot Victorias kröning, hålla flaggan högt, vara noggrann med försvaret, värna en effektiv socialstat med kvalitet i utbildning och vård, en migration som gynnar ekonomin och inte pressar de sociala systemen för hårt och en stark rättsstat i hela landet.

Må svenskarna slå koreanerna.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från SPPAnnons

Var femte är felförsäkrad – så säkrar du kontrollen

Shoka Åhrman är pensionsexpert på SPP.
Shoka Åhrman är pensionsexpert på SPP.

I ett bolag med höga ambitioner behöver anställda få fokusera på kärnverksamheten utan att tappa bort sig i administrativt gnissel. Hantering av tjänstepensioner är en typisk fallgrop om rätt förutsättningar saknas.

Men det finns lösningar som sparar både tid och resurser, oavsett om bolaget har 10 eller 10 000 anställda.

Anmäl dig till SPP:s webbinar ”En smidig hantering av tjänstepensionen som sparar dig tid” 

Det finns många företag i Sverige som betalar pensionspremier i onödan till personer som redan avslutat sin anställning. Även motsatsen förekommer, där företaget av olika anledningar missar att betala in premier. Granskningar från bland annat FörsäkringsGirot visar att så många som var femte anställd är felförsäkrad.

– Vem på företaget bestämmer vad som ska vara pensionsgrundande? Är det bara grundlönen eller även eventuell rörlig del och bonusar? Även om ansvaret är tydligt kan pappersblanketter skapa oordning och bidra till felaktiga pensionsavsättningar. Förseningsavgifter, retroaktiva kompensationskrav och åtgärder från Skatteverket är några exempel på möjliga konsekvenser, menar Shoka Åhrman, pensionsexpert på SPP.

En nyckel för att lyckas med administrationen är att se till att företaget har någon med ett tydligt ansvar för pensionen vid bolaget. Extra viktigt är också att säkerställa att processerna backas upp av en tydlig pensionspolicy.

– Det minskar riskerna för felhantering och är ett bra stöd vid revisioner. Det underlättar även vid kompetensväxling och ökar robustheten. Här kan oberoende pensionskonsulter hjälpa till att styra upp.

Viktigt att hålla koll på pensionspremier

Det gäller att ha koll på om de anställda håller sig inom gränserna för att inte påverka intjänandet till den allmänna pensionen, och att säkerställa att pensionspremierna håller sig inom ramen för avdragsrätten.

– Inför varje månad ska pensionsgrundande löner registreras i lönesystem och här är det viktigt att det blir rätt för alla anställda, även för dem som är föräldralediga, tjänstlediga, utlandsanställda och för dem som löne- och bonusväxlar. Som växande bolag vill man självklart hålla fanan högt som trygg arbetsgivare med attraktiva förmåner. Då får inget gå fel, understryker Shoka Åhrman.

Hon ser smidiga digitala verktyg som en förutsättning för en bra översikt där de anställdas pensionspremier enkelt kan hanteras med hjälp av inlästa lönefiler.

Anmäl dig till SPP:s webbinar ”En smidig hantering av tjänstepensionen som sparar dig tid – Här får du nycklarna som behövs för att göra pensionshanteringen både enklare och säkrare. Passa också på att utbyta erfarenheter med andra personer på liknande roller.

Mer från SPP

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SPP och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?