1515
Annons

Fortsatt hög kriminalitet i utsatta förorter

LEDARE. Polisen ser en positiv trend bland de utsatta områdena. Det är märkligt, för

antalet med svåra problem ser ut att ha ökat kraftigt de senaste fyra åren.

Foto:Claudio Bresciani/TT

2015 inledde polisen ett ambitiöst arbete. Den kartlade kriminaliteten och slog fast att den vuxit så mycket i vissa bostadsområden att man hade förlorat kontrollen där. Det var modigt gjort. Alla gillade inte att man pekade ut folk och orter. Det var också ett rop på mer resurser, vilket de fick.

2017 kom nästa lägesrapport om ”utsatta områden” som de kallas för att ingen ska ta illa vid sig. Dessa kännetecknas bland annat av offentligt våld som riskerar skada tredje man, narkotikahandeln bedrivs öppet, koncentrationen av kriminella är hög, där finns utbredd extremism och parallella samhällsstrukturer. Även denna undersökning var bra. På måndagen publicerades en tredje, som var mer otydlig.

Polisen beskriver där ”positiva trender i många utsatta områden”. Grunden är att det totala antalet utpekade områden har minskat från 61 år 2017 till 60 stycken 2018, de mest, eller ”särskilt” utsatta har minskat från 23 till 22 och fler visar en positiv trend än negativ.

Men av tidigare rapporter att döma är det en dramatisk försämring jämfört med 2015 när det totala antalet utsatta områden var 53, vilket ansågs vara hårresande många. Antalet särskilt utsatta områden var då 15. Dagens 22 innebär därför en ökning med 46 procent på fyra år. De mest kriminella områdena ökar alltså som andel av alla utsatta, från 28 till 36 procent. Polisen anger som en förklaring att de har bättre kännedom, uppdelning av befintliga områden och nationell samordning i dag som ett skäl till ökningen. Men detta är inte tydligt redovisat.

Årets rapport anger vidare att antalet anmälda brott minskade 2018 jämfört med föregående år, bortsett från övergrepp i rättssak som ökade kraftigt. Att med våld eller hot om våld försöka hindra rättvisan är dock inget obetydligt brott. Dessutom ingår många viktiga kategorier inte i statistiken, så som inbrott, rån, våld. En annan viktig invändning är att polisen räknar områden utan att kvantifiera hur många människor som berörs. Det kan ju vara ett bakslag att två små orter förbättras medan en större försämras.

Begreppet ”utsatt område” indikerar att problemen kommer utifrån. Det leder tanken fel. Den som inte har ett arbete är ekonomiskt sårbar. Den som inte har gått ut grundskolan har färre valmöjligheter och löper större risk att bli kriminell. Utsatt är den som sköter sig men inte törs gå ut för att ett gäng unga män har tagit över gatan. 

Polisen bör ha noll tolerans och samarbetet med andra samhällsinstitutioner fortsätta förbättras. Barnen ska kunna lita på att skolan gör sitt jobb och står för en tydlig struktur och ledarskap. Men vi kan börja med att beskriva verkligheten korrekt.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Transfer GroupAnnons

Experten: Säkerhet allt viktigare för företag

Skjutningar och sprängdåd är vanligt förekommande i Sverige, visar statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten. 

Det har fått många verksamheter att se över sin säkerhet.

– Många av de som i dag efterfrågar våra tjänster har ingen egen hotbild mot sig – de har bara fel grannar, säger säkerhetsexperten Magnus Ahde från Altum Security AB.   

 

Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå

En studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, konstaterar att Sverige är det värst drabbade landet i Europa när det gäller dödligt skjutvåld. I studien har svenska dödsskjutningar jämförts med 22 andra europeiska länder under perioden 2000 till 2019.

Även sprängdåd har varit vanligt förekommande under de senare åren, visar statistik från polismyndigheten. 2021 anmäldes 79 stycken i Sverige.

Ökad efterfrågan på säkerhet

En konsekvens har blivit att efterfrågan på fysisk säkerhet har ökat. Det berättar Magnus Ahde, som har arbetat över 20 år i säkerhetsbranschen och i dag är säljare på Altum Security AB.

– Eftersom det är svårt att rikta bomber mot en speciell mottagare riskerar alla inom en viss area att bli drabbade vid en explosion. Man behöver alltså inte ha en hotbild mot sig för att drabbas. Och det betyder att allt fler inser att de behöver skydda sig mot den typen av händelser, säger han.

Snyggt – och farligt

Från att tidigare framför allt haft ambassader och myndigheter som kunder så märker Magnus Ahde och hans kollegor, som är experter inom säkerhetskonsultation och skalskyddslösningar, att även andra typer av verksamheter efterfrågar deras tjänster.  

– Exempelvis kan en sådan sak som att ha en glasfasad på sitt huvudkontor idag utgöra en stor säkerhetsrisk. Det är snyggt – men väldigt farligt om det skulle ske en explosion.

Kombinationslösningar

Altum Security är en del av säkerhetskoncernen Transfer Group AB som förutom skalskyddslösningar erbjuder allt inom fysisk säkerhet; från bevakning och säkerhetskontroller till larm, och mjukvarulösningar som förenklar och effektiviserar helhetserbjudandet. 

– Vår styrka är att våra bolag täcker olika delar av fysisk säkerhet och att vi därför kan erbjuda olika typer av kombinationslösningar, förklarar Transfer Groups vd Pernilla Jennesäter.

– Vi gjorde exempelvis nyligen en kombinationslösning på en ambassad tillsammans med vårt systerbolag Sensec AB för att skydda både byggnaden och inpassering. Sensec stod för röntgen och metalldetektion, och Altum för beskjutnings- och explosionsskydd, berättar Magnus Ahde. 

Unika inom högsäkerhet

Magnus Ahde menar att det finns få andra bolag i branschen som jobbar så heltäckande med skalskyddlösningar som Altum Security. 

– Många fokuserar på en specifik produkt eller lösning, medan vi kan leverera en mängd olika produkter inom högsäkerhet, allt från skottsäkra fönster och dörrar till panic rooms. På så sätt sticker vi ut, säger han. 

 Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå 

 

 

 

Mer från Transfer Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Transfer Group och ej en artikel av Dagens industri

Risk för ny cementkris

För drygt ett år sedan kastades Sverige in i en cementkris när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan. Lösningen blev ett tillfälligt tillstånd som löper till sista december i år. Cementa har nu ansökt om tillstånd för fortsatt kalkbrytning i fyra år. De hoppas att tillståndet kan bli en brygglösning, till en kommande längre ansökan som ska gälla i över 20 år. Går inte den fyraåriga ansökan igenom, kan vi i höst återigen hamna i en cementkris.

CEMENTKRIS. Utan en ordentlig reformering av Miljöbalken kommer nya cementkriser uppstå i framtiden.
CEMENTKRIS. Utan en ordentlig reformering av Miljöbalken kommer nya cementkriser uppstå i framtiden.Foto:Fredrik Sandberg/TT

Tillverkningen i Slite står i dag för 75 procent av den cement som används i Sverige. Cement som behövs för bostadsbyggande, infrastrukturprojekt, vindkraftsutbyggnad och drift av gruvor. Enligt en konsekvensbedömning från branschen skulle en nedstängning av kalkbrottet vara förödande. Bara de direkta följderna skulle innebära runt 175 000 varsel, försenade byggprojekt och runt 20 miljarder i investeringsbortfall.

Det här skulle ske samtidigt som byggsektorn i stort har det allt tuffare. Boverket räknar med att bostadsbyggandet faller med mellan 30 och 40 procent nästa år, i jämförelse med 2021. 

Miljöbalken är kärnan i problemet. Processen för att få miljötillstånd är lång och osäker. Miljöbalken försvårar inte bara för cementproduktion, utan lägger även krokben för nya industrietableringar, gruvor och befintliga vattenkraftverk. Exempelvis har det inte öppnats en enda ny gruva, utanför befintligt tillstånd, sedan lagstiftningen kom på plats år 1999.

Mark- och miljödomstolen kommer i höst att pröva Cementas fyraåriga tillstånd. Tidigare i sommar lämnade Länsstyrelsen sitt yttrande till domstolen, där de är kritiska till förlängt tillstånd. Som argument används bland annat oro för beståndet av tre fjärilar: väddnätsfjärilen, svartfläckiga blåvingar och apollofjärilen. Utökad brytning väntas leda till ett bortfall om runt 50 individer – samtidigt som Gotland har runt en halv miljon. Det visar hur obalanserad lagstiftningen är.

Går Mark- och miljödomstolen på Länsstyrelsens linje väntar en ny cementkris. För att undvika att hamna i samma läge år efter år, behöver hela Miljöbalken reformeras. Göras mindre fundamentalistisk. Cementa i Slite, Preemraff i Lysekil och Bolidens projekt i Laver är bara några exempel på företag som hamnat i kläm.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera