Fördelen med ett omsättningsstöd

LEDARE. I spåret av coronaviruset har regeringen presenterat ett antal krispaket med lån och direkta stöd och höjt utgiftstaket med 350 miljarder. En statlig offensiv för att dämpa den naturkatastrof som svept in över näringslivet är nödvändig.

OMSÄTTNINGSSTÖD. Flera krispaket har presenterats, men många efterfrågar ett mer direkt stöd till företag i coronakrisen.
OMSÄTTNINGSSTÖD. Flera krispaket har presenterats, men många efterfrågar ett mer direkt stöd till företag i coronakrisen.

Frågan är om den kraftansträngning som gjorts är tillräcklig för att förhindra masskonkurser, massarbetslöshet och ett näringsliv bortom igenkänning.

När regeringen presenterade sin vårbudget gjordes bedömningen att BNP minskar med 4 procent under 2020 i huvudscenariot. I ett värsta scenario kan det bli 10 procent. Arbetslösheten bedömdes stiga till 9 procent under 2020, men kan bli så hög som 13,5 procent. Prognoserna i ett internationellt perspektiv är inte mycket ljusare.

Nu menar Magdalena Andersson att situationen kan vara värre än det huvudscenario som presenterades för bara några veckor sedan. Konjunkturinstitutets Barometerindikator, en kvalitativ undersökning av företagens och hushållens syn på ekonomin, hade i april sitt största fall någonsin. I måndags visade statistik från Arbetsförmedlingen att arbetslösheten i riket är 8,1 procent. Samtidigt fortsätter varslen.

Det är i skenet av dessa nattsvarta utsikter som åtgärder måste formuleras. Nu är det inte tal om kreativ förstörelse, det handlar om att rädda stora delar av näringslivet. Då lämnar de hittills genomförda åtgärderna mycket att önska.

Många av dem har blivit utdömda som för krångliga av bland annat Småföretagarnas riksförbund. Lånegarantier som inte låter sig utnyttjas och en begränsad sänkning av arbetsgivaravgifter gör lite nytta för företag med sinande intäkter och fortlöpande fasta kostnader. Hyresstödet som presenterades i slutet av mars har präglats av oklarheter. Motviljan från fastighetsägare att ge rabatter i ett osäkert skede har varit betydande.

Visst finns det positiva delar. Systemet med korttidspermitteringar var välkommet och kom snabbt på plats. Men i praktiken är stödet snarare riktat mot de anställda. Företag avlastas från delar av sina kostnader mot att de inte säger upp personal - vilket i sig hade inneburit en kostnad för staten. Personalkostnader för företagen består likväl.

Från flera håll ljuder ropen på ett omsättningsstöd allt högre, inte minst från oppositionen. Liknande system finns redan på plats i Norge och Danmark. Hade det funnits i Sverige tidigare hade hyresstödet varit överflödigt, menar Företagarnas vd Günther Mårder (Di 28/4). Han frågar sig om verksamheter som äger sina lokaler ska missgynnas enbart av den anledningen. Det kan med rätta anses detaljstyrt.

Att regeringen nu vänt sig till branschorganisationen Svensk Försäkring för råd om hur ett omsättningsstöd skulle kunna vara utformat är ett steg i rätt riktning. Antagligen känner Magdalena Andersson press från den majoritet som finns i riksdagen i frågan. Bland annat överväger regeringen en modell i likhet med en avbrottsförsäkring.

Det tål att upprepas att det som nu pågår inte är en finanskris. Staten måste gå in och agera försäkringsbolag när statliga ingripanden och rekommendationer bidragit till att slå ut efterfrågan.

Finansministern menar att åtgärder måste vara träffsäkra och effektiva. Ett omsättningsstöd till drabbade företag för att finansiera sina utgifter, oberoende av hur dessa ser ut, lär dock vara mer träffsäkert än flera av de åtgärder som regeringen redan presenterat.

Risken finns givetvis att vissa företag fuskar. Det hindrade emellertid inte etablerandet av permitteringsstödet. Att bolag permitterar utan att personal går ner i tjänst är uppenbarligen en risk. Trots det är den långsiktiga kostnaden av att inte hjälpa större. Lösningen med revisorer och granskning är applicerbart även i ett system med omsättningsstöd.

Företagsstöd bör just nu inte betraktas som kostnader. Däremot riskerar uteblivet stöd att leda till enorma samhällsekonomiska kostnader längre fram. Snart måste marknadsekonomin komma igång igen. Då vill vi att välfungerande företag finns kvar.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Software AGAnnons

Skapa affärsnytta med digitalisering

Är det en hype eller kan man verkligen skapa affärsnytta med digitalisering? Stora värden står på spel när företag försöker digitalisera sin verksamhet. Samtidigt kämpar företag med sin digitaliseringsresa, och fördelarna och vinsterna är ofta svåra att realisera. Så vad krävs för att man som företag ska kunna skörda fördelarna med digitaliseringen?

Sedan 1969 har Software AG ägnat sig åt att hjälpa företag att transformera och integrera den digitala resan. Med denna erfarenhet ser de idag att många företag kämpar med att digitalisera sin verksamhet. Många begränsas av tidigare beteenden och genom att ställa om till rätt approach finns det goda förutsättningar för alla att utveckla verksamheten till ”digital first”. 

– Vi hjälper våra kunder till att bli en ”truly connected enterprise” där vi löser utmaningen att integrera IT med affärsverksamheten. Vi visar hur en verksamhet, genom att bland annat använda API:er, lyckas med sin digitalisering, säger Bart Schouw, Chief Evangelist. 

Få ut maximalt värde

Software AG hjälper kunderna med deras digitala transformation på flera sätt. Bland annat genom att hjälpa företagen att designa om affärsprocesser, hantera IT-portfolion och se över relevanta applikationer.  Men även genom verkställandet av transformation, där de hjälper företag integrera data så att den kan flöda sömlöst. För att sluligen optimera och driva insikter från analys av inkommande data. Detta för att företagen skall maximera effektivitet och driva affärsnytta mot nya mål.

– Tar man beslutet att genomgå en digital transformation är det ett arbete som löper under flera år och där är vi en trygg partner med lång erfarenhet av de mest komplexa transformationerna, säger Magnus Wettemark, CTO Nordics.

Bättre access till företagsdata 

För att kunna skörda fördelarna med digitaliseringen krävs av företagen att de tillgängliggör och integrerar data i en långsiktig plan. Mikael Ollevik, Vice President Nordics, berättar att en stor fråga för företag att ta ställning till framöver även är hur de säkerställer bra och säker access till företagsdata. Full access till företagsdata möjliggör en opåverkad produktion även då arbetet sker på distans. 

– För att man som företag ska kunna skörda fördelarna med digitaliseringen krävs digital transformering där affärsprocesser, applikationer och integrationsplattformar samverkar och bildar ett ekosystem som skapar affärsvärde, omvandlar data till information och driver företaget framåt, avslutar Mikael. 

Om Software AG

We continue to think about integration, initiate business transformation, and enable rapid innovation for the Internet of Things, enabling companies to stand out from their competitors with business models. We give them the freedom to connect and integrate any technology, from the app to the edge. We open data silos and make data divisible, usable, and valuable, so our customers can make the best decisions and unlock new growth opportunities.

Learn more about Software AG at www.softwareag.com 

Mer från Software AG

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Software AG och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?