1515
Annons

Förbered er på uppsägningar av icke-vaccinerade

LEDARE. Det amerikanska nyhetsbolaget CNN har nyligen avskedat tre personer som hade valt att inte ta coronavaccin. Företagets vd Jeff Zucker meddelade att det finns en förväntan – ett krav – på alla som inte arbetar hemifrån att vaccinera sig. Detta är inget unikt för CNN, det har rapporterats på Di Digital om att även flera amerikanska teknikjättar har beslutat om liknande internregler. Microsoft, Facebook och Google är bara några av de bolag som kommer att ha vaccintvång för de anställda som snart får komma tillbaka till sina arbetsplatser.

CORONAUPPSÄGNING. Tre anställda på nyhetsbolaget CNN har fått sparken därför att de vägrat att ta coronavaccin. Fler liknande fall är att vänta framöver.
CORONAUPPSÄGNING. Tre anställda på nyhetsbolaget CNN har fått sparken därför att de vägrat att ta coronavaccin. Fler liknande fall är att vänta framöver.Foto:Ric Feld

Hälsoaspekten i en sådan bestämmelse är uppenbar – de som inte vaccinerar sig riskerar att utsätta kolleger för smittspridning och fara – men det är också en fråga om trovärdighet. Om hela samhället, företagen inkluderat, ska inrikta sig på att bekämpa coronapandemin och den ekonomiska krisen behöver alla vaccinera sig, så att vardagen kan återgå till det normala. Och då kan det inte få finnas någon pardon mot avvikarna, är sensmoralen i dessa reglementen. Principen är dock inte helt okontroversiell, i och med att samhällen med fria människor inte tvingar människor till medicinska ingrepp eller behandlingar som de inte vill ha. Trots att det alltså kan hota medmänniskors hälsa och liv.

I Sverige har den individuella integriteten fått företräde mot säkerhetshänsynen. För även om vi saknar rättspraxis inom dessa frågor är de flesta arbetsgivarorganisationer och fackförbund överens om att det inte går att tvinga en anställd att vaccinera sig. De är av åsikten att det arbetsrättsligt troligtvis inte går att säga upp en anställd på de grunderna. Detta är fullgott i teorin, men var så säkra på att detta kommer att testas i praktiken.

Folkhälsomyndighetens prognos är att alla vuxna kommer att ha erbjudits minst en dos vaccin i september, vilket innebär att från och med hösten kommer kontoren att börja välkomna de anställda tillbaka. Då är det tänkbart att arbetsgivare ställer krav på vaccinering, och i de flesta fall borde det leda till att de anställda följer det. Om det inte sker är det inte uteslutet att någon arbetsgivare vill säga upp den personalen, och sedan kommer detta att prövas arbetsrättsligt.

För att inte möta detta nyvaket bör politikerna och arbetsmarknadens parter fundera igenom hur situationen ska hanteras. Börja formulera interna riktlinjer, men börja även förbereda för rättsprocesser.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från WihlborgsAnnons

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp

Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).
Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).

Flera svenska företagsjättar har infört ett internt pris på koldioxidutsläpp. Nu hoppar Wihlborgs på tåget. ”Det känns roligt att vi kan driva utvecklingen i vår bransch”, säger miljö- och klimatchefen Staffan Fredlund.

Nu inför fastighetsbolaget Wihlborgs ett internpris på koldioxidutsläpp. Priset sätts till 1000 kronor per ton och kommer inledningsvis att testas vid investeringsbeslut kring renoveringar och hyresgästanpassningar. 

– Det här är en nyckel för att omsätta klimatpåverkan till ett finansiellt värde som vi kan använda i kostnadskalkylen. Tanken är att det interna priset ska underlätta för oss att fatta kloka och relevanta beslut, och premiera leverantörer som erbjuder det klimatbästa alternativet när vi genomför upphandlingar, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs. 

Verktyg för att nå halveringsmål

Genom införandet av internpriset på koldioxid lägger bolaget i en högre växel för att minska utsläppen som sker i samband med byggprojekt, det som räknas som indirekt klimatpåverkan i värdekedjan. 

För att pressa ner klimatpåverkan ytterligare sätter Wihlborgs även upp ett så kallat målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Gränsvärdet ligger på 270 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Nyfiken på Wihlborgs klimatarbete? Ta reda på mer här. 

– Vi har liksom branschen i stort haft svårt att mäta och målsätta klimatpåverkan vid byggnation och renoveringar, alltså den del av vår verksamhet som har störst klimatpåverkan, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs, och fortsätter:

– Internprissättningen och målgränsvärdet hjälper oss att angripa detta. Förhoppningen är att satsningarna ska göra stor skillnad för de totala utsläppen och bidra till att vi uppnår vårt halveringsmål för 2030.

Tar steget – innan det blir ett hygienkrav

Arvid Liepe och Staffan Fredlund hoppas att verktygen kommer att användas brett i organisationen och i både små och stora projekt.

– Vi kommer att testa detta och utvärdera om det styr oss på rätt sätt. Genom att ta steget nu hinner vi också med en lärandeprocess kring intern prissättning innan den här typen av åtgärder blir ett hygienkrav på marknaden. Det känns roligt att vi kan visa ledarskap och driva utvecklingen i vår bransch, säger Staffan Fredlund. 

Om Wihlborgs
Wihlborgs är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs Fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Bolaget är marknadsledande i de tre svenska städerna. 

Läs mer om Wihlborgs fastighetsutveckling

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wihlborgs och ej en artikel av Dagens industri

SD måste hoppa på arbetslinjen

Sverigedemokraterna släppte under torsdagen en rapport om invandringens kostnader. Beräkningarna har utgått från befintliga forskningsstudier och modeller. Partiet har därutöver fyllt på med egna siffror från de senaste årens asyl- och anhöriginvandring. SD menar att invandringens kostnader varit drygt 100 miljarder per år under de senaste åren.

KONKRETA REFORMER. Invandringens kostnader var väl belagda även innan SD:s rapport. Nu behövs konkreta förslag för att minska utanförskapet.
KONKRETA REFORMER. Invandringens kostnader var väl belagda även innan SD:s rapport. Nu behövs konkreta förslag för att minska utanförskapet.Foto:Fredrik Persson/TT

Invandringens kostnader var väl belagda även innan SD:s rapport. För drygt tio år sedan släppte det statliga expertorganet ESO ’’Invandringen och de offentliga finanserna’’. Redan då beräknades nettoskattekostnaden per år vara 63 – 84 miljarder kronor i dagens penningvärde. Även Pensionsmyndigheten har visat på högre kostnader för bland annat garantipension och bostadstillägg.

Debatten om asyl- och anhöriginvandring har därför svängt. Alla partier förutom V, MP och C är numera för en stram linje. Den stora frågan är i stället hur kostnaden framöver ska minska. SD:s idé verkar vara storskalig återvandring. Under tisdagen twittrade partiets rättspolitiska talesperson ’’Välkommen till återvandringståget. Du innehar en enkelbiljett. Nästa stopp, Kabul!’’ med en bild på en tunnelbanevagn med SD-reklam. Budskapet är direkt motbjudande. 

I praktiken fungerar det heller inte. De flesta som kommit hit de senaste tjugo åren är numera svenska medborgare. Utvisningar hindras då av både Sveriges grundlag och internationell rätt. Storskaligt återvändande på frivillig basis har inte lyckats i något västland.

Lösningen är därför att få in invandrare i arbete. Enligt forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum tar det i genomsnitt mellan 12 och 13 år innan hälften av alla utrikesfödda uppnår självförsörjning. Det missförstås ibland som att alla därmed är självförsörjande efter dubbelt så lång tid, men i själva verket planar kurvan snabbt ut. Efter 20 år i landet är inte mer än 60 procent självförsörjande.

Det är välkommet med transparens kring invandringens kostnader. Men för att inte bara peka på problemet, utan även göra något åt det, behöver SD med full kraft omfamna arbetslinjetänket. Partiet har länge tvekat, men har med åren närmat sig de borgerliga. Det som saknas i den nya SD-rapporten är konkreta reformer. Bidragstak, lägre ingångslöner och krav på motprestation för att få bidrag vore en bra början.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera