1515
Annons

För stor frihet i lagen om upphandling

LEDARE. Apotekstjänst är ingen engångshändelse. Åratal av misslyckade offentliga upphandlingar har fokuserat på pris istället för kvalitet. 

Det privata företaget Apotekstjänst har misslyckats med sitt uppdrag inför öppen ridå. Sjukhus i tre regioner har de senaste veckorna tvingats ställa in planerade slutenvårdsoperationer på grund av att bolaget inte har levt upp till avtalet att leverera engångsartiklar till vården. 

Apotekstjänst har haft problem förr. När de 2013 började sin bana i vården med att distribuera dosfördelade läkemedel skickades medicinpåsar inte i tid, eller till fel personer. Inspektionen för vård och omsorg slog 2014 fast att bolaget saknade interna system för att klara uppdrag inom sjukvården. Apotekstjänst har också enligt Konkurrensverket (2014) brutit mot lagen eftersom de mitt under avtalsperioden krävde både förskottsbetalning och högre ersättning av Västra Götalandsregionen.

Effektiv logistik är en svår konst som kräver avancerade datasystem. Ett företag har alltid ansvar inför kunden. Men det yttersta ansvaret har de offentliga aktörer som sköter upphandlingen, i det här fallet Varuförsörjningen och de berörda regionerna.

Att döma av Varuförsörjningens förvaltningschefs uttalanden i medierna, och en presentation de gjorde för regionerna i februari, låg fokus på pris. Presentationen citerar godtyckligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och framhåller att ”En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten”, vidare att det ska utvärderas på någon av följande grunder: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad, eller pris. Det är dock en förenkling.

Priset styr i slutändan därför att det är det enda objektiva kriteriet. Målet är att få ett marknadsmässigt pris och undvika korruption. Men starten på all upphandling är förstås vad man vill uppnå och även entreprenörens möjligheter att leverera. LOU säger att ”När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska den bedöma anbudet utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas”. Vidare ”Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden.” 

Den senaste paragrafen borde ha aktiverats när Apotekstjänst kom in med ett bud som låg 23 procent under tidigare entreprenörens. 

LOU måste förtydligas. Åratal av misslyckade upphandlingar, inte minst inom äldrevården, som baserat sig för mycket på pris och för litet på kvalitet borde ha gjort större avtryck i offentlig sektor. Det finns en pålitlig regel, man får alltid vad man betalar för. 


Innehåll från Sharp RecruitmentAnnons

Nya risker och hot ökar markant och kompetens saknas

Behovet av kompetens inom säkerhet exploderade förra året, en trend som ser ut att fortsätta även under 2022. 

– Det finns en väsentlig brist på kandidater inom säkerhet i Sverige och allt tyder på att det kommer att bli värre, säger Zerin Baran, rekryteringskonsult hos Sharp Recruitment med placering i Paris. 

– Ju mer bolagen växer, desto större blir deras behov av både juridisk kompetens och säkerhetskompetens för att säkerställa att verksamheten tryggt kan navigera olika regelverk och riktlinjer på marknaden. Informationssäkerhet, korruption och läckor är en beklaglig verklighet, som man måste stå beredd att hantera om den uppstår, betonar Zerin Baran.

Ser man till globaliseringens utmaningar blir detta än mer relevant, enligt Zerin Baran. Nya marknader kräver ett betydligt högre säkerhetstänk från bolagens perspektiv – inte bara legalt, utan också i fråga om hur man uppfyller lokala riktlinjer och ur till exempel ett varumärkesperspektiv. 

– Händer något går det oerhört fort för ett varumärke att tappa i värde. Därför gäller det att ha fullständig översikt och kontroll av sin verksamhet. Vad står vi för, som företag? Hur hanterar vi korruption, hur ser vi på etik och vilka är våra principer och värderingar? Om vi bryter mot dem, vad blir det för konsekvenser?

Då ett företag med huvudkontor i Europa kan ha samarbeten i olika delar av världen blir dessa frågor snabbt komplexa, i synnerhet om man vill granska sin egen verksamhet såväl som sina partners och deras beteende. Står man verkligen för samma saker? 

– Det säger sig själv att en så oklar situation ökar risken för exempelvis företagsspioneri, korruption och informationsläckor, vilket i sin tur visar på den enorma vikten av att ha roller med övergripande ansvar för just dessa frågor. Många bolag saknar dock den kompetens som krävs för detta. Vi ser också att kriget i Ukraina har lett till att företag behöver se över interna strukturer och riktlinjer när det gäller geopolitiska spänningar och kriser. Hur ska ett företag agera i länder som är utsatta för hot och invasion, som stänger sig för omvärlden eller som begränsar handeln? Här måste hållbarhetsfokuset breddas på ett sätt som för många bolag är nytt, det vill säga att arbeta på ett hållbart sätt i länder där säkerhetsläget skiljer sig från det svenska.

Hittar rätt person för rollen

Zerin Baran är själv utbildad jurist, med mångårig erfarenhet av bank- och finansbranschen, vilket ger henne en unik insikt i vilka säkerhetsbehov verksamheter har i den här typen av rekryteringssammanhang. Hon betonar att det i nuläget inte finns någon specifik utbildning för dylika roller och att lämpliga personer kan komma från en mängd olika bakgrunder.  

– Vi har matchat bolag med allt från jurister, ekonomer, poliser, och många fler. Det viktiga är att man hittar rätt person för rollen, med integritet nog för att kunna driva professionella utredningar, och som samtidigt vågar ta de svåra besluten. 

Kan vara en känslig process

Zerin Baran betonar att bolag som söker den här typen av kompetens först måste avgöra vad det är som de faktiskt vill förmedla. Vissa kanske lägger stor vikt vid breda språkkunskaper, medan andra föredrar att arbeta med människor från specifika kulturer, med tillhörande värderingar. 

– Att göra den här typen av interna utredningar kan vara oerhört känsligt, inte bara ur ett monetärt perspektiv. Människor kan känna att deras integritet och yrkesetik ifrågasätts – då behöver man göra en avvägning om det är bättre med en lokal utredare eller någon från ett annat land.

I sin roll som rekryteringskonsult hos Sharp Recruitment är det Zerin Barans uppgift att stötta företagen i denna process. Samarbeten med klienter inleds alltid med djuplodande samtal, för att identifiera precis vad verksamheten behöver. Först därefter påbörjar hon arbetet med att leta fram lämpliga kandidater, ett förlopp som kan ta tid. Ju mer insikt Zerin Baran har i vad bolaget söker desto tryggare känner sig kandidaterna i processen med Sharp Recruitment. 

–Det är viktigt att hitta rätt profil för rätt sammanhang, men det är en uppgift våra klienter tryggt kan överlåta till oss, avslutar hon. 

Läs mer om hur Sharp Recruitment kan möta era rekryteringsbehov 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sharp Recruitment och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?