1515

Finansministern ska inte motarbeta Gasellföretag

LEDARE. 40 procent av de nya jobben i den privata sektorn under perioden har uppkommit i Gasell-bolag. Finansministern borde glädjas åt detta i stället för att bedriva ett korståg mot fåmansföretag.

Foto:Claudio Bresciani/TT

296 000 nya jobb i 12 383 unga företag under 20 år. Det är facit för Di:s ”Gasellen”, tävlingen för snabbväxare, vilket Di berättade om i tisdagens tidning. Det innebär att 40 procent av de nya jobben i den privata sektorn under perioden har uppkommit i dessa bolag. Finansminister Magdalena Andersson borde med glädje ta fasta på detta i stället för att bedriva ett korståg mot fåmansföretag.

Hon säger att hon med ändrade skatteregler för fåmansbolag (3:12) vill komma åt ”de med höga inkomster som kanske hänger vid Stureplan”, ”inte målerifirman”. Måltavlan är advokater, konsulter och revisorer som tjänar på att använda 3:12-reglerna. Hon glömmer att även de tar risk, de lever på hur mycket de kan debitera, vare sig de är ensamföretagare eller delägare i en firma. De saknar anställningstrygghet. Den som tar ut mer ersättning som utdelning än som lön får dessutom lägre pension. Sådana är villkoren för småföretagare, advokat eller målare. Vissa är mycket lönsamma, andra inte.

Om regelverket nu ska ändras igen, det har redan justerats mer än 20 gånger sedan det infördes i samband med skatteomläggningen 1991, minskar förutsägbarheten och rättssäkerheten. Vilka anser finansministern vara ”riktiga” företagare i en bredare bemärkelse än målarfirman? Är det bara hantverkare? För vi vet ju vad S-regeringen anser om finansiella företag och välfärdsbolag. Vilka typer av fåmansföretagare ska undantas från 3:12-reglerna utan att övriga grupper påverkas? 

Utifrån den suddiga bilden av en växande ojämlikhet ”som drar isär Sverige” vill S höja kapitalskatter och göra det svårare för småföretagare att ta ut vinst. Men klyftorna går mellan dem som jobbar och inte jobbar, samt mellan dem som har kapitalinkomster och de som inte har det. Den första klyftan påverkas inte av högre kapitalskatter. Den andra, att vi fått fler förmögna personer, är en nödvändig och naturlig effekt av att svenska företagare och placerare är framgångsrika. Entreprenörsandan har blommat i vårt land sedan skatteomläggningen 1991. Och kapitalvinster från ett bolag plöjs ned i nya, som ger nya jobb.

Det presenteras som ett problem att utdelningarna till fåmansbolagen har ökat. Två tredjedelar av ökningen av kapitalutdelningar sedan 2007 har enligt Ekonomistyrningsverket gått till de cirka 16 000 individer med en utdelningsinkomst på en miljon kronor eller mer. Men det är klart att utdelningarna ökar när man, som alliansregeringen gjorde, lättar på reglerna. Det var syftet. 

Om Sverige ska fortsätta utvecklas som företagarland måste S bemästra sin instinkt att leta sätt att ta ut mer skatt av de småföretag och individer som lyckas med sin egen försörjning och/eller bidrar till andras.

Bilden av hur stort gapet är mellan löneskatt och kapitalskatt är dessutom förvrängd. Kapitalskatten på fåmansföretag är 20 procent upp till en viss gräns. Men då ska bolaget, indirekt ägaren, även betala bolagsskatt på vinsten. Den samlade skatten landar då på runt 37 procent enligt skatteexperten Daniel Waldenström. På den lön som entreprenören tar ut läggs arbetsgivaravgifter som också belastar denne som ägare.

S kamp mot småföretagen är inte ny.  Under förra mandatperioden lade S-regeringen ett förslag om att höja skatten på utdelningar från 20 till 25 procent och sänka gränsen för hur mycket utdelning ett företag får ta ut till den lägre skattesatsen. Förslaget drogs tillbaka 2017. 

Erik Åsbrink, finansminister 1996–99, pekade nyligen ut småföretagare som ett ”nytt skattefrälse”. Andra inom vänstern och även medier beskriver ofta 3:12-reglerna som ”förmånlig kapitalbeskattning”. Men det är inte en särskild förmån, skatten är utarbetad utifrån att små företagare tar risk och bär sina egna kostnader. Dessutom blir det absurt om nya investerare betalar mindre skatt på sina utdelningar från bolaget än entreprenörerna själva betalar totalt vid större uttag.


Innehåll från Tele2Annons

Så bidrar 5G till ett mer hållbart samhälle

Smarta logistikflöden som minskar koldioxidutsläppen. Självkörande, miljövänliga robotar som levererar måltider åt foodora. Och intelligenta fastigheter som håller nere energiförbrukningen.

Utbyggnaden av 5G är i full gång och med den ser vi hur en grön innovationsvåg håller på att ta fart – till nytta både för klimatet och affärerna.

Läs mer om 5G och Tele2 Företag som möjliggörare för ett mer hållbart samhälle.

Mobilnäten har under senare år successivt blivit allt snabbare och stabilare. Och nu – i takt med utbyggnaden av den femte generationens mobilnät – sker ytterligare ett stort tekniksprång framåt. Det skapar betydligt bättre möjligheter att ställa om samhället i en hållbar riktning och minska vårt miljöavtryck.

– 5G är en förutsättning för att vi ska få fram nya hållbara lösningar för individer och samhällen. Den fortsatta utvecklingen inom Internet of Things, automatisering och artificiell intelligens kommer att ha stor positiv påverkan på miljöarbetet framöver, säger Tele2s globala hållbarhetschef Erik Wottrich.

Klimat- och affärsnytta hand i hand

Redan nu ser vi hur allt fler gröna innovationer tar plats. Och de är inte bara långsiktigt bra för vår planet, utan skapar även nya affärsmöjligheter. I takt med de obegränsade möjligheter som kombinationen 5G och IoT ger kommer också många fler innovationer.

I italienska Livornos hamn finns redan i dag ett 5G-nätverk och IoT-lösningar som optimerar logistikflödet för lastning och lossning. På så sätt minimeras transporttiderna för godshanteringen och även tiden när fartygen ligger tomma. Det bidrar till att minska de totala koldioxidutsläppen i hamnen med runt 8 procent. Driften assisteras av AI och baseras på realtidsdata från lagerstatus och mängder av anslutna kameror och enheter i hamnen.

Ett annat exempel är att stockholmarna snart kommer att få möta den rosa transportroboten Doora på väg att avlämna måltider åt matleveransföretaget foodora. Tele2 levererar den 5G-uppkoppling som är en förutsättning för att Doora ska kunna fatta snabba beslut när hon rör sig på gator och torg. Huvudsyftet med pilotprojektet är att profilera ”Q-handel”, Quick Commerce, med extra snabba leveranser av måltider och annat gods. Nästa steg är att optimera alla foodoras leveranser på ett resurssnålt sätt genom att en flotta av Doora-robotar integreras med företagets trafikhanteringssystem.

– Andra intressanta innovationer som ligger nära i tid är intelligenta fastigheter och möjligheten att förhindra skogsbränder med sensorer och drönare i skogsnäringen. En annan användning som nu kommer starkt är att göra produktionen inom industrin både effektivare och säkrare med hjälp av autonoma maskiner och sensorer på medarbetare, säger Erik Wottrich.

Nya tekniken mer energieffektiv

Men 5G-tekniken möjliggör inte bara skiftet mot mer klimatsmarta samhällen. Tekniken i sig är också mer hållbar än tidigare generationers mobilnät.

– Det nät som vi nu rullar ut i Sverige är betydligt mer energieffektivt per överförd datamängd och förbrukar mycket mindre energi totalt sett, berättar Björn Lindberg, chef för Radio & Site Infrastructure på Tele2 och en av de tekniska experter som just nu jobbar intensivt med utbyggnaden av 5G-nätet.

Nästa steg handlar om att använda artificiell intelligens för att göra nätet och driften ännu mer energieffektiv. Här har Tele2 tagit ledarrollen i det internationella forskningsprojektet AI4Green, som samlar 17 olika aktörer från näringsliv och universitet i fem länder. I projektet används AI och algoritmer för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent.

Tele2 har också bestämt sig för att ta tätpositionen inom hållbarhet bland telekomoperatörer.

– Vi har redan tagit flera steg på den här resan, och fler är på väg, berättar Erik Wottrich.

I april 2020 blev Tele2 den första klimatneutrala telekomoperatören i den egna verksamheten i Norden och Baltikum och nyligen antog företaget en ny och ambitiös hållbarhetsstrategi. Två av huvudområdena i strategin är att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet.

– Första steget har varit att kartlägga hela vår värdekedja och undersöka vilket klimatavtryck vi har i varje del. I nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och slutligen att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich.

Läs mer om hur Tele2 Företag kan hjälpa er att nå era hållbarhetsmål

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?