Hoppa till innehållet

Annons

Fastighetsskattens omoral

”Vi förlorade valet på grund av fastighetsskatten”, skrev Göran Persson i sina memoarer ”Min väg, mina val” som kom ut 2008. Han menade att han försökte övertyga dåvarande finansminister Pär Nuder om att frysa skatten, men orkade inte köra över ”min tredje finansminister i denna fråga, en av mina stora felbedömningar i valrörelsen”.

MOT NEDERLAG. Finansminister Pär Nuder och statsminister Göran Persson inför valet i september 2006. Persson förklarade senare förlusten med fastighetsskatten.
MOT NEDERLAG. Finansminister Pär Nuder och statsminister Göran Persson inför valet i september 2006. Persson förklarade senare förlusten med fastighetsskatten.Foto: HENRIK MONTGOMERY

Konflikten mellan stats- och finansministerns olika roller lever i viss mån kvar. Ekonomkåren generellt dras till fastighetsskattens förmenta rationalitet, de med ett bredare politiskt ansvar inser att skatten var och är omöjlig och illegitim.

När fastighetsskatten nu 15 år efteråt gör politisk comeback i tunga S-distrikt som Stockholm och Skåne, i LO, i inflytelserika kretsar som SNS och ESO-rapportörer och i ministermummel om skattereformer på bostadsområdet, kan det vara värt att påminna om varför den var så impopulär. I dagens debatt om skatten beskrivs det dåvarande motståndet nästan som enfald bland småfolk i småhus som inte begrep den stora världens instrumentella syn på skatt.

Men fastighetsskattens moraliska innebörd var relevant. I ett lågskattesamhälle som det amerikanska kan man kanske stå ut med boskatter som har svagt stöd hos allmänheten. I ett högskattesamhälle som det svenska där skattesystemet spelar stor roll för hushållens marginaler är skattens moraliska legitimitet en helt annan sak.

Fastighetsskatten var och är en extra skatt på redan beskattad inkomst. Till skillnad från jordbruksfastigheter genererar ju hem ingen avkastning. Skatten betalas av löner som har utsatts för ett av världens högsta skattetryck. Ibland står fastighetens värde i proportion till inkomsten men långt ifrån alltid. Man kan ha bott länge i samma hus, blivit pensionär, arbetslös eller skilt sig. Fastighetsskatten slår blint och orättvist.

Ekonomernas favoritargument, att fastigheter till skillnad från förmögenheter inte kan flytta, upplevs av den enskilde husägaren som en fälla. Just på grund av att man är maktlös anser sig fogden ha makten. Rörligheten hos andra skattebaser är en effekt av samhällets frihet. Om skattesystemet blir för absurt har man friheten att ta jobb i andra länder, att flytta sina företag och sitt kapital. Dessa friheter är en dynamik som varje finansdepartement måste förhålla sig till och som bidrar till rimlighet och legitimitet. Att beskatta någon på grund av dennes ofrihet och maktlöshet är stötande.

Sverige är fortfarande ett land av egnahemsbyggare. Rot-avdraget har mildrat arbetsbördan hos villaägare men de flesta husägare ägnar stor del av sin fritid åt att underhålla sina hem. De använder också en stor del av sina redan högt beskattade inkomster för att investera i nya värmesystem, nya fönster, nya badrum, bättre kök och allt annat som behövs för att underhålla och driva Sveriges vanligaste boendeform. 52 procent av befolkningen bor i småhus. Det egna arbetet och de egna investeringarna ökar fastighetsskatten vilket med all rätt upplevs som orätt.

Eller för att dra det till sin spets: om du kommer över en tomt med sjöglimt och ägnar all fritid under ett års tid åt att bygga ditt eget hus ska staten ha en försvarlig del av din inkomst. Med vilken rätt?

Fastighetsskatten är i praktiken en skatt på barnfamiljer. 65 procent av landets 10-19-åringar bor i småhus. Barnfamiljer i Sverige är mycket hårt beskattade på grund av att dubbelarbete är norm. Båda föräldrar arbetar och tar hand om barn och hem. Det svenska bostadsbeståndet är utformat så att det inte finns några alternativ till småhus. Stora lägenheter i större städer är alldeles för dyra. Hus en bit ut går att komma över med skyhög belåning och två inkomster i pant. Att utsätta just denna livsfas för ekonomernas favoritskatt är ytterligare ett exempel på att staten ger sig på maktlösa personer utan alternativ.

Fastighetsskatten är för de flesta husägare inte en skatt på sparande, vilket man ibland hävdar, utan på en nödvändig konsumtion och på ett hem. Man måste bo. Om man har barn har man ansvar för att minderåriga måste bo. Att det på sikt kan uppstå ett värde i boendet är en bisak. Som boende sysslar man inte med förmögenhetsförvaltning utan med sitt liv i sitt hem.

Det uppstår därtill känslor för hemmet, förhoppningsvis också ett nätverk bland grannar, viktiga relationer och sådant man kan kalla rötter. Argumentet att fastighetsskatten skapar ett effektivt utnyttjande av bostadsbeståndet genom att driva ut individer som inte kan eller måste ha en stor boendeyta är hänsynslöst cyniskt.

Göran Persson borde ha kört över sin finansminister. Och den nu styrande politikergenerationen bör klart och tydligt ta strid mot de vänsterkrafter som återigen vill beskatta bortom sans och moral.

Den nuvarande kommunala fastighetsavgiften tar in lika mycket medel som den tidigare fastighetsskatten. Därtill kommer reavinstskatten vid försäljning av bostäder. Före pandemin flödade statskassan av pengar och enligt vårbudgetens prognoser svämmar den över snart igen. Sverige behöver inte höjda skatter. 

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från RCO SecurityAnnons

Olika säkerhetsnivåer i samma byggnad – så löser offentlig sektor utmaningen

Stor geografisk spridning och många olika behov under samma tak. Det är några av utmaningarna när sjukhus, kommuner och myndigheter bygger sina larm- och passersystem. Därför är det viktigt att kunna anpassa säkerhetssystemen efter varje unik verksamhet. Och att skapa en bra balans mellan trygghet och tillgänglighet.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

– Med ett flexibelt och skalbart passersystem kan du hantera alla tänkbara situationer och objektsstorlekar i en anläggning. Du kan även enkelt styra vilka som ska ha behörighet – i olika delar av fastigheten och vid olika tider på dygnet, säger Robert Lindgren som är försäljningschef på RCO Security.

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem och har i dag ett av marknadens mest integrerade och flexibla system.

– Det är många som efterfrågar den flexibiliteten, framför allt myndigheter och offentliga verksamheter som ofta vill ha helt öppet i en del av fastigheten, medan de också vill ha helt låst på andra ställen.

Funktionalitet kopplat till kommuner

Det är med andra ord ingen slump att många kommuner, och även myndigheter och sjukhus, har valt RCO:s lösningar.

– Till exempel har kommuner utmaningar i och med att hotbilden mot politiker har ökat, vilket skapat en förhöjd säkerhetsrisk. Då måste delar av kommunhuset ha en mycket hög säkerhetsnivå, medan andra delar kan vara mer tillgängliga för att besökare ska kunna röra sig fritt där.

Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.
Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.

Båda säkerhetsnivåerna måste alltså kunna samsas under samma tak.

– Mycket av funktionaliteten i våra system är dessutom kopplad till just kommuners krav. Det är logiskt eftersom vi är ett svenskt företag och har anpassat våra system efter svenska behov.

Rätt personer vid rätt tillfälle

Behoven inom vården varierar också stort. Ett sjukhus som har öppet dygnet runt har helt andra krav än ett mindre äldreboende där besökare bara kan hälsa på dagtid.

– Sjukhusen har stora utmaningar eftersom de har en mängd olika rum och tusentals besökare och patienter som ska ha tillgång till olika ytor vid olika tillfällen. Då är det viktigt att kunna anpassa säkerheten efter varje verksamhets unika behov. Det kan vi göra tack vare att våra passersystem är skalbara och flexibla.

Samma sak gäller många myndigheter.

– Det handlar om att öppna upp myndigheter för rätt personer vid rätt tillfälle. Det vill säga att göra det möjligt att röra sig fritt och samtidigt få den trygghet som behövs genom att säkra upp för eventuella hotbilder.

– Tack vare vår systemuppbyggnad kan myndigheter och andra offentliga verksamheter med verksamhet på flera olika geografiska platser dessutom sköta all administration centralt.

Driver utvecklingen framåt

En annan fördel med RCO:s system är att de håller högsta säkerhetsklass samtidigt som de är lätta att installera, använda och anpassa. Genom att larm- och passersystemen kopplas samman är det dessutom enkelt för vanliga användare utan större kunskap att förstå vad som händer i byggnaden.

Visuella larmpaneler ger en fullständig översikt och styrning av larmanläggningen, inklusive inbrottslarm, driftslarm, dörrmiljöer och specifika larmområden. Det gör det möjligt att både öppna och blockera dörrar samt tidsinställa öppettider för dörrar i olika sektioner av byggnaden.

– Vi har generellt höga krav på säkerhet i Sverige och ligger långt framme utveckling globalt sett. Det ska vi fortsätta att göra och den utvecklingen vill vi vara med och driva, säger Robert Lindgren.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

 

Mer från RCO Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera