Annons

EU:s elmarknad behöver inte lagas

LEDARE. En briserande energikris, gaspriser som var tolv gånger högre än året innan, skyhöga elräkningar och ett politiskt tryck som drogs åt som ett skruvstäd av flera medlemsländer. Det var kontexten när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen utlovade ”en djupgående och omfattande reform av elmarknaden” i sitt tal till unionen tidigt i höstas.

EU-KOMMISSIONEN. Ursula von der Leyen utlovade tidigare “en djupgående och omfattande reform av elmarknaden”. Det är bra att det inte blev så.
EU-KOMMISSIONEN. Ursula von der Leyen utlovade tidigare “en djupgående och omfattande reform av elmarknaden”. Det är bra att det inte blev så.Foto:Jean-Francois Badias

En interventionistisk tanke, som hade kunnat sätta stopp för de liberaliseringar av den inre marknaden för energi som genomförts sedan 1996, och som bidragit till att el flödar fritt över landsgränserna i unionen. Länder som Frankrike, Grekland och Spanien ville omkullkasta hela marknaden med revolutionära åtgärder men har lyckligtvis gått förlorande ur striden så här långt.

Bland annat ville de frikoppla elpriset från priset på gas. Med andra ord, ge upp den marginalprissättning som innebär att den sista köpta, eller producerade, kilowattimmen sätter priset för all el. I praktiken hade en sådan frikoppling inneburit att elen skulle behöva ransoneras, eftersom efterfrågan hade överstigit utbudet. Det är grundkurs i nationalekonomi.

Tankesmedjan Bruegel beskriver det träffsäkert som att politiker ville reparera elmarknaden med en hammare. Men det färdiga förslag till elmarknadsreform som presenterades av kommissionen i tisdags, och som härnäst ska förhandlas, bär inte samma spår av energikrisen som i höstas, utan återspeglar den mildare vintern. Lägre elpriser och en mindre ansträngd elmarknad har lättat på kraven att visa politisk handlingskraft.

Snarare än att slå sönder elmarknaden, har kommissionen i en numera sällsynt stund av klarhet landat i att den nuvarande modellen fortfarande är den mest effektiva. Marginalprissättningen på el blir kvar. En signal om att kommissionen åtminstone delvis förstått att det knappast är marknadens utformning som orsakat höga elpriser så mycket som politiska beslut. Inte minst staters ansvar för nedläggningen av fungerande kärnkraft.

Det kommissionen däremot gör är att blanda sig i företagens affärsmodeller. Instrument som, rätt utformade och frivilliga, kan skydda konsumenter och samtidigt öka investeringsviljan för företag, men som fel utformade riskerar att göra tvärtom.

Till exempel vill kommissionen främja långsiktiga elhandelsavtal, PPA:er, mellan elkonsumenter och elproducenter. Dessa är redan i dag vanliga i nordiska länder och betraktas av bolag som viktiga för utbyggnaden av ren energi. Ambitionen är också att det ska bli lättare även för mindre företag att använda instrumenten, och kommissionen vill se statliga garantier som backar upp dem.

I elmarknadsreformen föreslås också att statligt stöd till ny ren elproduktion ska ske genom dubbelriktade prisskillnadskontrakt, så kallade CFD:er, som ersätter andra former av elstöd och subventioner. Staten garanterar då ett prisgolv för elproducenter, men om priset överstiger ett visst pristak måste i stället intäkterna återbetalas till staten och slutligen konsumenterna.

Tanken är att dessa åtgärder ska skapa en ”buffert” mellan kortsiktiga (läs: volatila) marknader och hushållens elräkningar. Men den viktigaste frågan är inte hur kommissionens förslag påverkar hushållen utan hur det påverkar elproducenterna. För om man genom reformerna skapar ett dåligt investeringsklimat för elproduktion så får man inte billig el, man får för lite el.

Precis som att slopad marginalprissättning inte är lösningen, så spelar varken prisregleringar eller elstöd någon roll om det inte finns el att tillgå. Just därför är besattheten av att fingra på priserna på marknaden, oavsett om det gäller el eller mat, missriktad. Priser speglar information som både konsumenter och företag är tänkta att reagera på. I fallet med elkrisen har priserna signalerat att det uppstått brist, en väldigt viktig signal.

Vi kan inte kasta hela marknadssystem överbord vid prisökningar, eftersom det inte är där problemet ligger. Åtgärder som påverkar bolagens investeringsbeslut måste därför ha ett stort mått av frihet, flexibilitet och teknikneutralitet.

Utgångspunkten borde hela tiden vara att lyssna in och värna elproducenternas förutsättningar till långsiktiga investeringar. Bara så får vi mer el och lägre priser.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från XledgerAnnons

Så tacklar han utmaningarna i tuffa rollen: ”Kärnan i beslutsfattandet”

Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.
Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.

Glöm myten om en robot som mekaniskt hamrar ut siffror.

Dagens ekonomichefer styr strategi, analyser – och är kanske den viktigaste rådgivaren till vd.

– Det är mer en strategisk roll för att hjälpa bolaget framåt, att vara ett beslutsstöd till företagets ledning, säger Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.

Samla allt i ett system – så funkar det

Som en brandvarnare. Så beskriver Lumeras business controller Rickard Mauritzon ekonomichefens roll i det moderna bolaget.

– När allt rullar på är ekonomichefen mer i bakgrunden, men om något inte fungerar ska jag kunna föra en dialog på en så pass strategisk nivå så att alla förstår vad som behöver göras. Precis som en brandvarnare kan rädda ditt liv så räddar en bra ekonomichef pengar och jobb, säger han.

Hos Lumera, som utvecklar och driver system inom liv- och pensionsförsäkringar åt flera stora marknadsaktörer, har Jonas Alfredson brandvarnarens roll. Han roas av liknelsen:

– Haha, ja så kanske man kan säga. Vi på ekonomiavdelningen kan lägga grunderna och göra analyserna, sedan ska ju det operativa genomföras. Leverans måste ske på andra delar också, men vi är absolut en stödfunktion.

Alfredson konstaterar samtidigt att arbetsuppgifterna för en ekonomichef förändrats på senare år, något han tror är tätt sammankopplat med teknikutvecklingen hos dagens affärssystem:

– Den största förändringen är automatiseringen, man hanterar mycket färre praktiska frågor. Istället kan vi lägga den tiden på analys. En annan stor förändring är omvärldsanalys, saker förändras snabbt. Det är faktorer vi behöver följa för att kunna planera för olika scenarion.

Till sin hjälp har har Alfredson hjälp av flera programvaror där affärssystemet Xledger, som han beskriver som en mycket viktig pusselbit i verksamheten och en mycket viktig del i beslutsfattandet.

– Det är kärnan i beslutsfattandet. Om jag pratar specifikt om Xledger använder vi i princip alla delar av programmet. Det är en jättefördel att man slipper använda andra system utan kan ha allt från projektredovisning, tidrapportering till fakturahantering på samma ställe, säger han.

Lumeras business controller Rickard Mauritzon.
Lumeras business controller Rickard Mauritzon.

När Lumera bestämde sig för att byta affärssystem tittade man på flera alternativ. Det som slutligen fällde avgörandet var Xledgers molnlösning – där allt som behövs är en internetuppkoppling:

– I stora drag var det cloud-miljön som var avgörande. Vi slipper ha egna intranät och liknande för att hantera alla flöden, utan alla siffror ligger i molnet. I kombination med starka verktyg för att ställa upp scenarion och forecasts ger det oss bättre underlag, säger Mauritizon.

Han menar att det finns goda ekonomiska skäl för företaget att lägga stort fokus på såväl affärssystem som ekonomichefens roll:

– För oss är det en viktig framgångsfaktor att ha ett bra affärssystem som stöd för att kunna leverera enligt våra mål. Det ger oss möjlighet att ha bra kontroll över verksamheten och vara effektiva, idag och i framtiden.

Få insikter om hela din verksamhet – i realtid

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera