Ett underkännande att inte bli inbjuden

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade den S-ledda regeringen initiativet Fossilfritt Sverige med målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 

Den ambitionen har sedan dess höjts. Nu heter det att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

PLATSAR INTE. Stefan Löfven tillhör inte de 40 regeringschefer som president Joe Biden bjudit in till sitt klimattoppmöte den 22 april, där ett av kriterierna var att landet ska ha visat ”starkt klimatledarskap”. Norge och Danmarks motsvarigheter är däremot inbjudna.
PLATSAR INTE. Stefan Löfven tillhör inte de 40 regeringschefer som president Joe Biden bjudit in till sitt klimattoppmöte den 22 april, där ett av kriterierna var att landet ska ha visat ”starkt klimatledarskap”. Norge och Danmarks motsvarigheter är däremot inbjudna.Foto:Anders Wiklund/TT

Det är inget fel med att sikta högt, tvärtom. Men det hade varit bra om den höga svansföringen gav resultat i praktiken.

För faktum är att regeringens klimatarbete åkt på två ordentliga smällar under den senaste veckan. 

Först var det den årliga rapporten från Klimatpolitiska rådet. Utlåtandet från den oberoende expertgruppen var tydligt: regeringens klimatarbete får underkänt. Den beslutade politiken är inte tillräcklig för att nå klimatmålen.

Regeringen kritiseras bland annat för att ha förträngt klimatkrisen under pandemin. Endast 10 procent av krisåtgärderna som vidtagits har varit gröna, vilket exempelvis kan jämföras med 71 procent i Norge.

För det andra gäller det president Joe Bidens stundande klimattoppmöte som är tänkt att involvera 40 regeringschefer, inklusive länder som visat ”starkt klimatledarskap”. När inbjudningslistan publicerades var både Norge och Danmark med. 

Däremot inte Sverige.

Det är beklagligt. Klimatarbetet tar kanske ingen direkt skada av att Stefan Löfven inte involveras i högnivådiskussionerna den 22 april. 

Men det är en uppenbar knäpp på näsan för ett land som haft ett grönt parti i regeringen i snart sju år. Ett land som stoltserar med gröna industriella processer och höga skatter på bensin och trängsel. 

Det är ett internationellt underkännande.

Regeringen bör se dessa besked som en väckarklocka. Menar man allvar med målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland krävs djärva beslut, snabbt.

Klimatpolitiska rådet är inne på samma spår. Experterna konstaterar att pandemin skapat ett gyllene läge att åstadkomma förändring, om stödåtgärderna utformas så att de gynnar långsiktig klimatomställning. 

Inom kort blir det upp till bevis för regeringen i det avseendet då man ska presentera hur pengarna från EU:s gemensamma återhämtningsfacilitet ska användas.

Men det behövs betydligt mer, EU-pengarna är bara småpotatis i sammanhanget. De svenska utsläppen har visserligen börjat minska, men det krävs att de minskar med 6-10 procent per år för att nettonollmålet till 2045 ska nås.

Statens roll i detta bör dels vara att tillhandahålla den infrastruktur som krävs, vilket bland annat innefattar investeringar i stamnätet och ny järnväg samt ta bort hinder för utvecklingen av ny kärnkraft.

Men framför allt behöver näringslivets aktörer tydliga, långsiktiga spelregler. Politikerna måste peka ut vägen framåt för att sedan hålla sig undan så mycket som det går. EU:s nya taxonomi-förordning har med all tydlighet visat på problemen när politiker vill detaljstyra vad som ska anses vara klimatsmart och inte.

Att införa förbud är ett sätt att bestämma spelregler, vilket sannolikt är mer effektivt än att använda skatter. Folk har ju exempelvis fortsatt att köra fossildrivna bilar genom åren, trots en allt högre bensinskatt.

De förbud mot dieselfordon som införts i en rad europeiska städer, däremot, rapporteras ha påskyndat uppsvinget för el- och hybridfordon. Forskare pekar på att det globala förbudet mot freon 1987 bidragit till att hålet i ozonlagret successivt minskat. Även det svenska förbudet av kvicksilver 2009 har varit en framgång.

Och klimatsmarta lösningar drar uppenbart till sig kapital. Elbilstillverkaren Teslas makalösa börsutveckling det senaste året är bara ett exempel.

Men det här går längre tillbaka i tiden. Det amerikanska finansbolaget MSCI har studerat just sambandet mellan börsbolags klimatrisk, vinsttillväxt och värdering under sju år och konstaterar i en färsk rapport att det finns ett tydligt samband: bolag som är mer koldioxideffektiva har i genomsnitt presterat bättre än andra bolag inom samma sektor.

Man slår fast att ”investerare tycks vara villiga att betala ett högre pris för en exponering mot teknologi som kan ersätta koldioxidintensiv infrastruktur”.

Börsen visar vägen.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?