Annons

Ett kommunalt trygghetsuppdrag

LEDARE. Innan coronapandemin vände upp och ned på det politiska samtalet och på hela samhället var det andra frågor som stod på agendan. I dag tar coronakrishantering, virusspridning, ekonomiska stödpaket, jobben och äldrevård allt syre i den offentliga debatten. 

ORDNINGSVAKTER. De moderna närpoliserna i lokalsamhället.
ORDNINGSVAKTER. De moderna närpoliserna i lokalsamhället.Foto:Johan Nilsson/TT

Tidigare var det lag och ordning som toppade listan av frågor väljarna ansåg angelägna. Det fanns en växande trygghetsklyfta i landet och en ökande grad av upplevd otrygghet. Mest framträdande i diskussionen var polisens roll och myndighetens resurser.

Något som däremot inte diskuterats lika ingående är vad lokalsamhället kan göra för att stävja ordningsstörningar och för att öka tryggheten i det offentliga rummet. Region, kommun, lokalt näringsliv och civilsamhälle kan göra mycket för att öka tryggheten – det är de som har närvaro i och kännedom om lokalsamhället.

En del i att bekämpa otryggheten i samhället bör vara ett mer omfattande kommunalt trygghetsuppdrag. Lokala företrädare bör ta ett större ansvar över situationen på sina orter och i sina städer, och bli en del av lösningen. Polisen och sociala insatser har centrala uppgifter och roller i att bekämpa brottslighet och att motverka framväxten av ny brottslighet. Men för närsamhällets ordning och trygghet behövs andra, mer lokalt orienterade, lösningar. Detta frigör dessutom nödvändig tid för polisen att kunna fokusera sitt arbete på att bekämpa tyngre brottslighet.

I den nysläppta rapporten ”De lokala ordningsvakterna: för en trygg framtid i varje kommun” från Säkerhetsföretagen går det exempelvis att läsa om Stockholms stad. Där har man minskat brottsligheten i delar av staden genom att utarbeta en modell för anlitande av ordningsvakter från auktoriserade bevakningsföretag för trygghetsarbete på offentliga platser. I Stockholmsmodellen fungerar ordningsvakterna som alternativa närpoliser. Och det har givit resultat. Rapporten lyfter fram siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, som visar att efter att ordningsvakter sattes in i stadsdelen Skärholmen gick brottsligheten ned markant. Inom de respektive brottskategorierna cykeltillgrepp, stöld och snatteri, fickstölder, rån samt skadegörelse har det minskat med mellan 16 och 86 procent. Liknande resultat går att finna i stadsdelar i Göteborg.

Efterfrågan på lokala trygghetslösningar är stor. I flera av våra största städer gick partier till val 2018 med löften om att öka tryggheten i kommunen genom lokala trygghetssatsningar. En stor del av detta handlade om ambitionen att antingen upphandla, eller att anställa, ordningsvakter. Andra delar innefattade ökad kameraövervakning och ökad belysning på offentlig plats, flexiblare stopp på busslinjerna på kvällar och nätter samt bättre underhållen klippning av buskage. Dessa insatser är viktiga för att förhindra den typen av brott som får människor att känna ökad otrygghet. Trygghetskommissionen benämnde dessa brott som livskvalitetsbrott.

Det är inte bara enskilda som påverkas av dessa livskvalitetsbrott, utan även det lokala näringslivet drabbas hårt. Enligt Svensk Handels trygghetsbarometer för år 2019 utsattes mellan en tredjedel och hälften av landets olika sorters butiker för stöld eller snatteri. En studie från HUI Research har visat att den direkta brottsligheten kostar 55 miljarder kronor om året för företag i Sverige. Det lokala näringslivet är i förlängningen hotat om de lokala trygghetsfrågorna inte hanteras.

Inspiration till lösningen kan hämtas från exempelvis New York, där privata kommersiella och offentliga aktörer har tagit ett gemensamt grepp för att försvåra för brottslighet genom att ta tillbaka det offentliga rummet och göra det trevligt och tillgängligt.

Att kommunerna tar på sig ett lokalt trygghetsansvar är avgörande för att arbetet ska bli framgångsrikt. Viktigt är också att medborgarna engageras för att skapa lokal förankring och legitimitet. Att det lokala näringslivet och civilsamhället deltar i arbetet är inte bara en välgärning, utan det ligger dessutom i deras direkta ekonomiska intresse. Det behövs mer samverkan för ett mer framgångsrik lokalt trygghetsarbete.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AdmincontrolAnnons

Att förvärva företag under en kris

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påverkat M&A-aktiviteten över hela världen – den stora frågan nu är hur detta kommer att påverka framtiden. 

– Den digitala trenden kommer inte att mattas av, och företag bör förbereda sig på färre fysiska due diligence-processer och fler digitala möten i framtida processer, säger Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Avvaktande marknad under den initiala karantänen

I takt med att land efter land gick i karantän tillsammans med andra åtgärder för att bromsa virusspridningen, minskades också M&A-aktiviteten.

Situationen i mars kan beskrivas som en chockvåg på marknaden. Ett fokusskifte märktes och många företag la all sin kraft på sin kärnverksamhet och anpassning till den nya situationen, snarare än att utforska eventuella M&A-möjligheter.

Även om restriktionerna inte blev lika strikta här hemma i Sverige drabbades även den lokala M&A-marknaden hårt. Antalet transaktioner första kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019, visar en minskad aktivitet på närmare 75 procent (källa Mergermarkets).

Värdet av de gjorda transaktionerna är ännu mer talande då detta under första halvåret 2020 minskades med närmare 70 procent jämfört med 2019 samma period. Det framgår tydligt att större affärer och gränsöverskridande transaktioner prioriterades ner.

Som en ledande datarumsleverantör på den svenska marknaden avslöjar efterfrågan på datarummen en del om läget på marknaden i nya initierade datarum på plattformen under våren.

– Dels pausades en del pågående processer hastigt under denna period, dock tycker jag skillnaden mellan april och juni på nya initierade projekt är ännu mer talande, där skillnaden är en ökning på närmare 400 procent på vår plattform. En kraftig nedgång i april följdes av en rejäl skjuts uppåt i juni, förklarar Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Förändringar i omvärlden skapar nya rutiner

Krisen drabbade marknaden i sin helhet, men inte alla sektorer och industrier var lika drabbade som andra. Teknik och läkemedel är två exempel på industrier som är i en starkare position för att blomstra i det nuvarande klimatet.

Private Equity visar ett växande intresse för den digitala infrastrukturen, som har spelat en essentiell roll i det ”nya normala” arbetslivet. 

– Vi ser också att Private Equity tar ett mer aktivt ägande och använder våra datarum som en krisportal för att kommunicera med sina portföljbolag, främst för att dela dokumentation om riktlinjer och best practice under krisen, säger Feras Ibrahim. 

Nu när de digitala plattformarna har fått större utrymme i vardagen kommer vi med all säkerhet fortsätta se ett ökat intresse av digitala DD-processer som en effekt av pandemin. 

Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma, och hans team genomförde nyligen en fullständig due diligence-process utan några fysiska möten med motparten. Och Holen tror inte att detta kommer att vara den sista processen som sköts digitalt.

Han berättar:

– Den digitala Due dilligence-processen gick väldigt smidigt. Mycket blir gjort med verktyg som Datarum från Admincontrol kombinerat med konferenssamtal. Situationen vi är i just nu har skapat nya behov och ställer nya krav, men med ett klart mål fungerar det lika bra. säger Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma

Han fortsätter: 

– Covid-19 har varit en ”game-changer” som drivit på digitaliseringen för M&A-marknaden. Det har blivit vanligare att ha introduktionsmöten online – något som spar tid för alla och naturligtvis även är miljövänligt.

– Även om vi får se en andra våg kommer nog många M&A processer fortlöpa. Covid-19 är inte en ”black swan” som det var i mars. Att starta upp en Due Diligence i ett datarum utan fysiska möten är inte så främmande som det var i mars. Vi ser att många processer som pausades i mars kommer att starta upp igen i höst.

– Visma har redan förvärvat 23 bolag detta år och det kommer att bli fler, avslutar Sindre.

Läs allt om Admincontrols datarum här

Förbättrat affärsklimat under hösten

Mycket tyder på ett förbättrat klimat framöver med nya möjligheter. Utifrån de insikter Admincontrol får via aktiviteten på datarums-plattformen ser Feras Ibrahim fram mot hösten med tillförsikt.

– Marknaden tar fart snabbare än vi förutspådde. Vi är redan nu tillbaka på en nivå som är jämförbar med situationen innan pandemin, och ser ingen indikation till minskning närmsta tiden. Intressant är också att nästan en tredjedel av de datarum som öppnades i juni inleddes i en förberedelsefas. Detta indikerar att företagen planerar och förbereder sig inför en M&A-process under de kommande 6-9 månaderna. Jag är övertygad om att vi kommer att se en ökad M&A-aktivitet i Sverige och internationellt under fjärde kvartalet, avslutar han.

Är du i ett läge att förbereda inför en kommande DD-process? 

Läs mer om Admincontrols förberedelseportaler här.

Admincontrol samlade fyra experter inom M&A för en paneldiskussion om ämnet. Här är en sammanfattning av diskussionen. Registrera dig för att lyssna på hela inspelningen: Acquiring companies during a crisis

Fakta om Admincontrol:
-  Grundades 2005 i Norge
- Kontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Skottland och Nederländerna
- Förvärvades av Visma i oktober 2017
- Anställda: 100
- Över 900 aktiva pågående projekt med Admincontrols datarum
- Erbjuder även en digital styrelseportal med 4000 kunder samt 70 000 användare
- 98% väljer att förnya licensen årligen

EXTERN LÄNK: Läs mer här 

 

Mer från Admincontrol

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Admincontrol och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?