1515

Energimarknaden måste börja fungera

LEDARE. De senaste åren har den förnybara energiproduktionen exploderat. Till och med under pandemin, när den globala energiefterfrågan störtdök, gick det att skönja en uppgång för förnybart samtidigt som kol och olja övergavs. Den internationella energibyrån (IEA) har gått så långt som att utnämna solen till den nya härskaren av energisystemet.

ENERGI. Uppsvinget för förnybart är en klimatframgång. Samtidigt måste leveranssäkerhet och stabila elnät värnas och värderas.
ENERGI. Uppsvinget för förnybart är en klimatframgång. Samtidigt måste leveranssäkerhet och stabila elnät värnas och värderas.Foto:PONTUS LUNDAHL / TT

Förklaringen är enkel. Förnybart har blivit alltmer lönsamt, produktionen allt billigare. Ta vindkraften till exempel. Mellan 2008 och 2016 minskade produktionskostnaden för vindkraft med 44 procent enligt Energimyndigheten. 2019 slog den rekord med 12 procent av den totala svenska produktionen.

Uppsvinget för förnybart är en klimatframgång. Ökad produktion måste fortsätta att underlättas genom minskat regelkrångel för både sol, vind och vattenkraft. I dag trycks utbyggnaden av större solcellsanläggningar tillbaka av energiskatt. Vindkraften möter en osäker process genom kommunala veton och långa tillståndsprocesser. Men trots att hinder kvarstår för förnybar energi är marknaden tydligt snedvriden i dess favör.

På många sätt har den förnybara frammarschen möjliggjorts genom att konkurrenter tvingats att betala för den. Genom det svenska systemet med elcertifikat subventioneras producenter som tillverkar el från sol, vind och vatten. De som tvingas betala för elcertifikaten är kvotpliktiga aktörer, däribland andra elproducenter. Systemet ska lyckligtvis fasas ut men kommer att pågå till 2035 och omfattar även nya anläggningar för förnybar el som tas i drift under 2021.

Det är bara en av faktorerna som bidragit till en allt svårare situation för den svenska kärnkraften. Dess motståndare vurmar aldrig så mycket om marknaden som när de argumenterar för att elproducenterna själva inte tror på tekniken. Det är en svår poäng att ro hem när marknaden så tydligt är utformad för att gynna förnybara energislag.

På detta finns fler exempel än elcertifikaten. Sedan 2016 har Sverige en energiöverenskommelse med målet att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till år 2040. Inte fossilfri. Även om effektskatten på kärnkraft, som tidigare bidragit till nedläggningen av flera reaktorer, togs bort med överenskommelsen infördes alltså en politisk målsättning att kärnkraft inte ska ha plats i framtidens energisystem. Det är något dagens aktörer måste förhålla sig till.

Om kärnkraften inte hade kunnat konkurrera med andra energislag hade nedlagda reaktorer inte varit något att sörja. Men saken är att kärnkraften har egenskaper som i dag inte värdesätts på marknaden. Den förnybara prispressen är fenomenal men skapar problem när prissättningen inte tar hänsyn till sådant vi vill premiera på elmarknaden. Som leveranssäkerhet och stabilitet i nätet.

Det blev tydligt förra året. Vårens låga elpriser gjorde att Vattenfall inte ansåg det lönsamt att starta upp Ringhals 1 efter ett driftuppehåll. Men efter ett avtal med Svenska kraftnät togs reaktorn plötsligt i drift under sommaren. Det krävdes för att säkra stabiliteten i systemet när bland annat vinden slutade blåsa och överföringen i nätet begränsades. Till skillnad från förnybart styrs inte kärnkraften av väder och vind.

Bortom själva elen är detta en helt avgörande funktion hos planerbar produktion, som kärnkraft och vattenkraft. De säkerställer att stabiliteten upprätthålls och att leveranssäkerhet garanteras. Det är en egenskap som inte kan kompenseras av fler vindturbiner. Den här utmaningen för elsystemet har Svenska kraftnät varnat för i flera år men är fortfarande olöst.

För att Sverige ska klara av sina klimatmål behövs en pålitlig och fossilfri elförsörjning. Den dagen det går att lagra billig el från vindkraft och dess syskon behövs kanske inte kärnkraften längre. Om den då inte kan stå sig på marknaden bör den läggas ned. Där är vi inte än. Leveranssäkerhet och stabila elnät måste värnas och värderas.


Innehåll från Autolease DNBAnnons

Så skapade it-företaget Advania en grön vagnpark: ”Vi ser enbart fördelar”

Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.
Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Minskat klimatavtryck och lägre totalkostnad.

För it-företaget Advania har omställningen till en grönare vagnpark, det vill säga fler tjänstebilar med lågt koldioxidutsläpp, bara inneburit fördelar.

– Den här processen driver sig nästan själv. Merparten av våra förare är intresserade av att gå över till en eldriven bil, och de som redan har tagit steget kan inte tänka sig något annat, säger Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

It-företaget Advania erbjuder it-tjänster till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 700 medarbetare på 14 platser. 

För Advania står hållbarhetsarbetet högt på agendan – såväl ur ett kundperspektiv som sett till den egna verksamheten. Företaget har satsat på att ha både kunskap och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk partner för sina kunder och erbjuda kostnadseffektiva, verksamhetsnära och hållbara lösningar över tid. 

– Gällande den egna verksamheten äger vi exempelvis inte de fastigheter vi har kontor i, vilket delvis begränsar vår möjlighet att påverka miljöavtrycket. Däremot är vårt resande ett område där vi har en större möjlighet till påverkan. Vår verksamhet är beroende av att kunna utföra vissa tjänsteleveranser på plats hos våra kunder vilket kräver resor. Och just resor har en stor inverkan på vårt klimatavtryck, berättar Magnus Wemby. 

En successiv omställning

2009 inledde Advania sitt samarbete med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag.

– Advania sökte en stabil aktör som är specialist på tjänstebilar och som samtidigt har en bra förståelse för våra behov och därför kan skapa en bättre helhetslösning, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Magnus Wemby.

Och det fick Advania genom samarbetet med Autolease. 

Successivt har it-företaget förändrat och förnyat sin vagnpark – från fossildrivna fordon till eldrivna bilar med lägre koldioxidutsläpp, max 60 gram koldioxid per kilometer.

I dag består Advanias vagnpark till 60 procent av laddbara bilar. En tredjedel av dessa är nollutsläppsbilar som drivs enbart av el. 

– Vi har inte forcerat vår omställningsstrategi utan undan för undan fasat ut bensin- och dieselbilar till förmån för mer miljövänliga alternativ, säger Magnus Wemby.

Hur har mottagandet varit bland förarna?

– Enbart positivt. Den här omställningen sker ganska naturligt och intresset för mer miljövänliga alternativ är stort bland våra medarbetare. I nuläget är 88 procent av våra nybeställningar en bil som helt eller delvis drivs av el. Och de förare som redan har tagit steget är mycket nöjda och vill gärna fortsätta köra en bil som helt eller delvis drivs av el.

Lägre totalkostnad per månad

För att ytterligare skynda på utvecklingen erbjuder Advania sina tjänstebilsförare så kallade konceptbilar – mer avancerade elbilar som har en högre inköpskostnad.

Det låter kanske som en dyr affär för företaget, men är det inte.

– Totalkostnaden per månad jämfört med en motsvarande fossildriven bil, allt inkluderat, blir inte högre för föraren. Och även om kostnaden för företaget blir marginellt högre, vinner vi på att våra totala koldioxidutsläpp minskar, berättar Magnus Wemby.

Gemensamma stormöten

Varje kvartal har Advania och Autolease gemensamma avstämningsmöten. Då går man igenom hur aktuell vagnpark ser ut, vad som går att effektivisera och hur behoven ser ut framåt.

– Vi inleder alltid en kunddialog med en grundlig behovsanalys och nulägesgenomgång. Denna process är en självklar bas för hela relationen mellan kund och leverantör. Vi blir tillsammans partners på en ”grön resa”, där vi ständigt föreslår förbättringar och sätter gemensamma mål, berättar Patric Lindman, kundansvarig Advania hos Autolease.

Och hur fungerar samarbetet med Advania?

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Vi hörs kontinuerligt. De kommer med frågor och förslag som gör att vi tillsammans utvecklar och förbättrar vårt erbjudande.

Överblick i realtid

Advania har även tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en blick över sin vagnpark – vem som kör vad, när avtalen löper ut, statistik över kostnader, koldioxidutsläpp med mera. 

Finns det inga nackdelar eller hinder för att ställa om till en grönare vagnpark?

– Inte hinder kanske, men utmaningar. Det är viktigt att samhällets totala elförsörjning säkras samt att infrastrukturen för laddning och räckvidden för bilar som drivs helt eller delvis av el fortsätter att utvecklas. I dag fungerar det bra att köra eldrivet i större städer men för medarbetare ute i landet som kör längre sträckor kan det vara en utmaning, säger Magnus Wemby.

Hur löser ni laddfrågan i stort?

– Vi strävar efter att göra det enkelt för våra förare att ladda sin bil. Främst arbetar vi aktivt för att skapa så många laddpunkter som möjligt i anslutning till våra kontor.  Parallellt utrustas våra förare med laddbrickor för att det också ska vara enkelt att ladda längs vägarna, säger Magnus Wemby. 

– Dessutom har vi samarbete med olika aktörer för laddstolpar för att alla förare enklare ska kunna skaffa och installera laddbox i hemmet, samt för smidigare laddning längs vägarna, inflikar Patric Lindman.

Här kan du enkelt räkna ut och jämföra kostnaden för leasingbilar

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?