Hoppa till innehållet

Annons

En ny socialliberalism

Socialliberalismen har en stolt och stark historia. Man kan säga att den innebär en avvägning mellan frihetliga och sociala rättigheter. Medborgarna ska vara fria från statlig inblandning men när man behöver hjälp ska staten vara stark. Socialliberalen har inget principiellt emot jämlikhet och har ett engagemang för mindre bemedlade.

VALD. Nyamko Sabuni tar över L. Den nya stora socialpolitiska uppgiften är migrationsrelaterad. Invånarna i de utsatta områdena behöver hjälp till självhjälp, tillgång till rättsstaten och en inre resning.
VALD. Nyamko Sabuni tar över L. Den nya stora socialpolitiska uppgiften är migrationsrelaterad. Invånarna i de utsatta områdena behöver hjälp till självhjälp, tillgång till rättsstaten och en inre resning.

Det svenska socialförsäkringssystemet är typiskt socialliberalt och unikt i sin rena relation mellan stat och individ. Om du blir sjuk eller får barn är din inkomst garanterad av en statlig allmän försäkring. Du ska inte vara beroende av arbetsgivare eller familj.

Utbildningens roll som klassutjämnare är en annan. Gratis och kvalificerad utbildning från småskola till universitet är en socialliberal självklarhet.

Socialliberalerna har haft en intressegemenskap med socialdemokratin men ett annat ingångsvärde. Målet har aldrig varit att socialisera näringslivet, förstatliga vinster, bygga ut offentlig sektor på den privatas bekostnad eller skapa jämlikhet genom att höja skatten för de rika eller sänka kraven i skolan. Det socialliberala målet är rätt till självhjälp, upplysning, förnuft och tro på individen.

Det är ett av skälen till att den organiserade socialliberalismen i Folkpartiet och senare Liberalerna valt att samarbeta inom borgerligheten och inte med S. Man har haft mer gemensamt med M än med S. Väljarsociologin är fortfarande mycket tydlig på den punkten. I SCB:s majmätning för ett år sedan, före val, regeringsbildning och januariöverenskommelsen, angav 42 procent av Liberalernas väljare M som näst bästa parti. 9 procent angav S. 1,5 procent MP. 

Men socialliberalismen har också haft en front mot sin kusin, ibland kallad nyliberalism, som utan undantag prioriterar frihet framför jämlikhet. Nyliberalismen, särskilt den ungdomsförbundsliga, vill hellre ha fri invandring än hyggligt jämlika villkor i Sverige, hellre mycket låga skatter än skattefinansierade socialförsäkringar och hellre fria val för familjer och individer än jämställdhet mellan män och kvinnor. Socialliberalen uppskattar nyliberalens frihetslidelse men vet att den har en baksida som man i slutänden måste ta hand om, och betala för, annars blir det sociala priset för högt.

I dag är välfärdsstaten accepterad av alla partier. Både C och M har nyanser av motstånd kvar men går inte till val på systemskifte. Centerpartiets nymornade nyliberalism finns kvar i synen på migration men har annars mattats av. Moderaterna leds av en utpräglat socialliberal person med ett brett och kunnigt socialt engagemang. Det nya stora partiet, SD, är tilltagande socialpolitisk intresserade och kvalificerade. Näringslivet vill ha social hållbarhet och har lärt sig att bejaka a-kassans och anställningsskyddets omvandlingsmekanismer.

Den stora socialpolitiska utmaningen i dag är migrationsrelaterad. De områden man kallar utsatta visar alla tecken på social nöd: fattigdom, kriminalitet, kvinnoförtryck, missbruk, politisk extremism. Ta Malmö som exempel. Stadens utgifter för socialbidrag ligger på en miljard kronor om året, nästan lika mycket som hela kostnaden för gymnasieskolan. Var femte elev är utsatt för hedersförtryck. Användningen av sprängmedel slår alla rekord i EU. Ungdomar dör i ett krig om droghandel. SSU Skåne har förlorat sina statsbidrag på grund av islamistisk infiltration. I Rosengård och Seved klarar hälften av eleverna inte grundskolan.

De traditionella socialpolitiska verktygen är verkningslösa. Att höja bidragen slår ut viljan att ta enkla arbeten och isolerar inte minst kvinnor i hemmen. Skolorna i utsatta områden har redan dubbelt så mycket anslag som andra. En social bostadspolitik blir bisarr när den riktar sig mot utlänningar och förbigår alla studenter och andra ungdomar som också vill ha bostad.

Här har socialliberalismen en klassisk uppgift. Boende i utsatta områden behöver ekonomiska incitament till arbete, möjligheter att äga, en rättfram upplysning om kvinnors och mäns, flickors och pojkars rätt att välja liv och kärlek, en starkare rättsstat, en skola med fokus på ordning och arbete och en inre resning likt förra sekelskiftets nykterhetsrörelser, ett viktigt fundament för svensk liberalism.

Kultursidesliberalismen som breder ut sig i morgonpressen är inget att hålla i handen i detta arbete. Den är mest intresserad av sin självbild, möjligen av tv-serier, och tar inte ansvar för seriösa sociala frågor. Den har aldrig förstått läget i förorten och motarbetat kampen mot hedersförtryck. Tillsammans med en kollektivistisk och relativistisk strömning inom S har den förminskat ofriheten hos 100 000-tals personer och försökt tysta och rasiststämpla dem som uppmärksammat problemet. Och den hade länge samma inställning till islamistisk extremism som fått hundratals unga att lämna Sverige för IS.

Däremot bör det finnas många väljare som är beredda att ge sitt stöd och röst åt ett socialliberalt parti som utan rädsla tar sig an integrationens och migrationens många och svåra frågor. De övriga borgerliga partierna har sina engagemang men Liberalerna har en historia och en trovärdighet. Använd den väl.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från OKQ8Annons

Stor satsning på publika snabbladdare: “Vi gör det enklare för elbilsförare i hela landet”

Sedan 2020 har antalet nyregistrerade elbilar nästan tredubblats. Och i takt med den fortsatta tillväxten ökar även behovet av laddlösningar kraftigt. För att öka tillgängligheten bygger OKQ8, tillsammans med Skellefteå Kraft, just nu ut Sveriges största publika nätverk för supersnabbladdning – ihopkopplat med ett enkelt och smidigt betalsystem.

Läs mer om OKQ8:s elbilsladdning

– Laddning har varit, och är till stor del fortfarande, en flaskhals då det tar tid att bygga ut det nationella elnätet. Men med vår stora satsning på svensk laddinfrastruktur, med nya generationens publika snabbladdare, gör vi det enklare för elbilsförare i hela landet, säger Svante Fredin, som är produktchef för e-mobility på OKQ8.

Genom den snabba utbyggnaden bidrar OKQ8 och Skellefteå Kraft också till minskade koldioxidutsläpp från transporter, vilket är en viktig del i omställningen mot en hållbar framtid.

– Tillsammans med våra olika samarbetspartners inom energilösningar har vi en stark drivkraft att förbättra och utveckla Sveriges infrastruktur. Det är viktigt för oss att vara proaktiva och kontinuerligt investera i grön teknik och samarbeten för att vara en relevant och konkurrenskraftig aktör i den elektrifierade framtidens fordonsmarknad.

Svante Fredin, produktchef för e-mobility på OKQ8.
Svante Fredin, produktchef för e-mobility på OKQ8.

Supersnabbladdare på 300 stationer

Sedan 2021 samarbetar Skellefteå Kraft och OKQ8 i en satsning på laddinfrastruktur som ökar tillgängligheten för elbilsförare i hela landet – genom 800 laddpunkter fördelat på 300 OKQ8-stationer till 2026. OKQ8 upplåter plats vid sina stationer och står för den smidiga betallösningen, medan Skellefteå Kraft investerar, driver och underhåller laddplatserna. Det innebär att de båda bolagen blir en av Sveriges ledande aktörer i den nya generationens publika snabbladdare.

Med hjälp av appen OKQ8 Elbilsladdning kan föraren enkelt se var närmaste laddstation finns och om den är ledig. Det går även filtrera på olika typer av laddning.

– I dag finns mer än 1 200 laddstationer över hela Sverige knutna till appen, såväl våra egna laddstationer som stationer som tillhör en annan operatör i vårt nätverk, säger Svante Fredin.

Kortet knyter samman allt

Appen är kopplad till OKQ8:s unika helhetslösning där ett företagskort utgör själva navet. Kortet samlar alla drivmedelsköp, både flytande och el, och kunden får allt på en och samma faktura. Kortet kan dessutom användas på alla enheter, både på arbetsplatsen, hemma och på stationen.

– I och med att allt fler människor kommer behöva snabbladda sin elbil publikt är det viktigt att ha ett rikstäckande och etablerat nätverk av snabbladdare med ett enkelt och smidigt betalsystem. Det kommer att underlätta omställningen till elektrifierade fordon.

Bland de 1 200 laddstationerna som är knutna till appen OKQ8 Elbilsladdning finns också företag som vill att deras laddare på företagsparkeringen också ska vara öppna för allmänheten.

– Att sälja laddning är något som intresserar många företag. Därför har vi tagit fram en lösning som möjliggör det och säkerställer att det sker på ett skattemässigt korrekt sätt. Det enda företaget behöver göra är att bestämma hur deras laddare ska användas, vilka av sina laddare de vill ska vara öppna för allmänheten och vilket pris de vill ta för laddningen.

Läs mer om OKQ8:s publika laddning

 

Mer från OKQ8

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med OKQ8 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera