1515
Annons

Elchockade företag behöver stödet nu

”Utan oss finns inget näringsliv”, sa den småländska möbeltillverkaren Gemlas vd och ägare Benny Hermansson till Di i förra veckan.

AGERA NU. Statminister Magdalena Andersson och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson bör omedelbart agera för att stötta företag som plågas av de höga elpriserna.
AGERA NU. Statminister Magdalena Andersson och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson bör omedelbart agera för att stötta företag som plågas av de höga elpriserna.Foto:TT

Därmed sällade han sig till en stor skara av näringslivsföreträdare som uttrycker samma sak. Elpriserna äter upp företagens lönsamhet. Läget är akut. Tiden för att agera är knapp. I värsta fall kommer flera företag att tvingas stänga de kommande månaderna. 

”Vi som är företagare får små orter att snurra vidare. Det är vi som hänger kvar och betar på”, sa Hermansson.

Sverige har inte råd med att fler företag stänger ned eller pausar produktionen. Två pappersbruk, i skånska Klippan och småländska Lessebo, meddelade i början av september att de avbryter produktionen de dagar elpriset är för högt.

Att företagen tvingas agera på det sättet är förödande – för ägare, anställda och orter. Små och medelstora företagen är ryggraden i ekonomin. Det finns 910 000 privata företag i Sverige, enligt Ekonomifakta. Bara 936 stycken, eller 0,1 procent, klassas som storbolag. Resten är små eller medelstora. Av alla anställda i den privata sektorn jobbar 46 procent i ett företag med färre än 50 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas i sådana företag. De mindre företagen står för nästan 60 procent av näringslivets bidrag till Sveriges BNP. 

Oavsett politisk hemvist måste alla politiker som aspirerar på att styra Sverige känna till dessa samband och utforma en politik som är bra för företagen, stora som små. De måste också vara beredda att agera snabbt och kraftfullt om företagen utsätts för chocker som sätter de normala reglerna ur spel. Pandemin och kriget i Ukraina är två sådana extraordinära händelser. Sveriges energikris hänger ihop med kriget men är delvis självförvållad i och med den rödgröna regeringens politik som tvingade flera kärnreaktorer att stänga ned.

Energifrågan har kommit att överskugga allt i politiken. Under den svenska valrörelsen gick knappt en dag utan nya utspel om hur företagens och hushållens energibörda ska lättas. Några förslag sticker ut.

Ett är högkostnadsskyddet som både moderater och socialdemokrater står bakom. Förslaget innebär att Svenska kraftnäts intäkter från så kallade kapacitetsavgifter, totalt 90 miljarder kronor, ska komma drabbade hushåll och företag till del. 

En skiljelinje mellan vänsterblocket och de borgerliga är att de förra fokuserar på vindkraften medan de senare vill bygga ut planerbar kraft, och då framför allt kärnkraft, för att återupprätta stabiliteten i elsystemet. SD, M, KD och L vill vid ett maktskifte reglera om elmarknaden för att gynna kärnkraften.

Ett mer populistiskt utspel som fått stöd av V är ”Sverigepriserna” som innebär att billig svensk el reserveras för svenska hushåll och företag medan den dyrare, marknadsprissatta elen säljs till kunder utomlands. Förslaget är sannolikt olagligt och definitivt olämpligt, och ska ses som ett uttryck för den våg av energiprotektionism som sveper över Europa. 

Att mixtra med prismekanismen är ingen bra idé. Priset visar var brister finns och fungerar som en signal till företagen om att investera där behovet finns. Glädjande är att investeringarna i alla former av kraftproduktion nu ökar snabbt. Höga elpriser, orsakade av dramatiskt fördyrad fossil naturgas, påskyndar också omställningen till grön energi.

Men att något behöver göras för att begränsa den dyra elens skadeverkningar är uppenbart. Sveriges företag (och hushåll) har fått en elchock, orsakad av både inhemska och externa faktorer. Med tanke på alla politiska utspel på energiområdet råder det ingen tvekan om att ett stöd kommer, frågan är bara när.

Regeringsbildningen får inte fördröja stödet mer än nödvändigt. Den sittande regeringen kan tillsammans med oppositionen agera innan riksdagen öppnar den 26 september. Regeringsformens intention är att Sverige aldrig ska stå utan en regering och att även en övergångsregering ska kunna fatta beslut i akuta ärenden. Att överbrygga elchocken är akut.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Mobilaris Industrial SolutionAnnons

Spjutspetsteknik möjliggör nollvisionen inom industrin

Den tekniska utvecklingen leder oss mot Industri 4.0, där innovativa lösningar skapar förutsättningar för ökad effektivitet, hållbarhet och säkrare arbetsmiljöer, så att vi äntligen kan nå nollvisionen för allvarliga arbetsplatsolyckor.

Att säkerställa en trygg arbetsmiljö på stora industrianläggningar där personal och många underleverantörer och konsulter vistas är idag en stor utmaning. 

– Det blir allt viktigare att skapa säkra processer och förbättrad samordning och kommunikation på industrianläggningar. Så att man exempelvis kan säkerställa att det alltid är behörig personal som finns på rätt plats på anläggningen, berättar Daniel Enström, VD Mobilaris Industrial Solutions.

Genom åren har Mobilaris Industrial Solutions byggt upp en bred förståelse och kompetens kring industrins förutsättningar. Genom sitt förvärv av Widefind har företaget nu stärkt sin spetskompetens inom bland annat UWB, en teknologi som med hög precision kommunicerar avstånd och positioner, vilket är en förutsättning för smart industri.  

– Vi är en accelerator och pionjär när det gäller digitala arbetsplatslösningar för tung industri. Våra lösningar implementeras enkelt i befintliga processer och system. Lösningarna märks knappt så länge allt flyter på som det ska, men finns där som en trygghet om en farlig situation uppstår. Vi vill göra det enkelt att göra rätt, förklarar Daniel Enström.

Bolaget vidareutvecklar nu sitt koncept Proximity Alert. 

– Vi håller just nu på att testa nya lösningar på en stor komplex industrisajt där hundratals människor och fordon rör sig dagligen. Utöver att säkra att människor befinner sig där de har behörighet att göra tar vi också in fordon i vår lösning för att skapa förbättrade och säkrare trafikflöden på anläggningen, säger Viktor Linde, Product Manager Mobilaris Industrial Solutions.

Det är inte längre brist på teknik som sätter hinder eller som gör det långsamt att rulla ut lösningar inom industrin idag. 

– Snarare bristen på lösningar som enkelt och sömlöst går in i de existerande processerna. Här kan vi visa på mycket goda resultat historiskt, och vi står redo att skala upp vår verksamhet ytterligare framöver för att möjliggöra fler innovativa lösningar för säkrare och effektivare industrier, avslutar Daniel Enström.

Om Mobilaris Industrial Solutions 

Mobilaris Industrial Solutions utvecklar digitala lösningar som förbättrar samordning, säkerhet och effektivitet inom tung industri. Med hjälp av lösningarna, som är baserade på realtids-data, skapas en ökad medvetenhet om vad som sker på arbetsplatsen och gör det möjlighet att koordinera aktiviteter mellan människor, fordon, maskiner, utrustning och olika arbetsplatsområden. 

Läs mer om Mobilaris Industrial Solutions här!

 

Mer från Mobilaris Industrial Solution

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Mobilaris Industrial Solution och ej en artikel av Dagens industri

Viktigt att ha järnkoll på blankarna

Blankning är ett av placerarnas redskap för att skapa avkastning. Det sker genom att man lånar aktier mot en avgift, säljer dem för att senare köpa tillbaka dem till ett lägre pris. Om allt går blankarens väg, vill säga.

OVÄLKOMMET INTRESSE. Telefonappen Truecaller är det senaste bolaget som har blivit föremål för en blankarattack.
OVÄLKOMMET INTRESSE. Telefonappen Truecaller är det senaste bolaget som har blivit föremål för en blankarattack.

Blankning är en självklar del av en väl fungerande marknad. Nästan all blankning sker i det tysta och syns bara i Finansinspektionens blankningsregister. Men vissa aktörer motiverar sin bristande tilltro till ett bolag offentligt. 

 För bolagen som drabbas kan den negativa uppmärksamheten bli ödesdiger. På onsdagen blev kommunikationsappen Truecaller föremål för en publik blankarattack. Precis som i fallet med fastighetsbolaget SBB är det investeraren Viceroy som ligger bakom. Viceroy hävdar bland annat att Truecaller bryter mot dataskyddsförordningar och undviker skatt.

Påståendena är allmänt hållna, vilket gör dem svåra för andra investerare att verifiera och för Truecaller att avfärda. Själva idén med Viceroys agerande verkar vara att skapa osäkerhet och få ägare att sälja aktien så att kursen sjunker (och blankningen blir lönsam). Det blir ett slags självuppfyllande profetia.

SBB:s vd och huvudägare Ilija Batljan hävdar att Viceroys handlande är kriminellt. Att det är en fråga om marknadsmanipulation. Han har försökt att få Finansinspektionen att granska agerandet men myndigheten har inte sett sig föranledd att gå vidare med SBB:s anmälan.

Men när är agerandet att betrakta som kursmanipulation? 

”Gör man en blankarrapport i syfte att påverka handeln är det brottsligt. Håller man sig analytisk och saklig, utan överdrifter och värdeord och har underlag för sina påståenden, kan det återspegla en genuin uppfattning hos den som skriver rapporten”, sa Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, till Di i somras.

Blankningen kan alltså fylla en viktig upplysande funktion – förutsatt att det finns underlag för vad som påstås. Den som frågar Truecaller och SBB skulle få höra att påståendena är grundlösa och att syftet bara är ett: att pressa ned aktiekursen.

Tillsynsmyndigheterna har här ett stort ansvar. Den tilltagande blankaraktivismen måste granskas noga. Vad som är okej och inte bör inte vara en tolkningsfråga. Tveksamma fall måste alltid granskas. Ytterst handlar det om förtroendet för marknaden.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera