1515

Det våras i skogen

LEDARE. I förra veckan kom fem domar där skogsägare fick rätt mot staten. Det är historiska beslut som måste få stora konsekvenser för synen på äganderätten i skogen.

I RÄTT RIKTNING. Sveriges skogsägare har länge levt med bristande rättssäkerhet när staten inventerar skyddsvärda områden. Några nya domar tycks leda till en stärkt äganderätt i skogen. Punkt 24 i januariöverenskommelsen inger också hopp.
I RÄTT RIKTNING. Sveriges skogsägare har länge levt med bristande rättssäkerhet när staten inventerar skyddsvärda områden. Några nya domar tycks leda till en stärkt äganderätt i skogen. Punkt 24 i januariöverenskommelsen inger också hopp.Foto:Terje Bendiksby

Det handlade om avslag på avverkning som Skogsstyrelsen hade beslutat om för stora skogsområden i södra Lappland. Enligt domarna, från Mark- och miljööverdomstolen, måste staten ersätta ägarna för att de inte kan använda sin skog.

Det kan låta som en självklarhet att staten måste kompensera den som på grund av statens agerande inte kan bruka sin egendom. I själva verket har skogsägare i många år levt i något som gränsar till ett rättslöst tillstånd.

Det största problemet har varit nyckelbiotoper, alltså skyddsvärt område. Det handlar om att Skogsstyrelsen gör en inventering av skyddsvärda skogsområden, något som leder fram till en markering på kartan. Den som har fått skog klassad som nyckelbiotop kan inte sälja sitt virke eftersom uppköparna följer en miljöklassificering som utesluter skyddsmärkt skog. En markering om nyckelbiotoper är inte ett statligt beslut som går att överklaga, men det får dramatiska konsekvenser för skogsägarna.

I Januariöverenskommelsen handlar punkt 24 om en kursändring av skogspolitiken, vilket sannolikt är Centerpartiets förtjänst. Rättssäkerheten för skogsägare ska utredas och stärkas. Och den utökade nyckelbiotopsinventeringen, som stoppades redan med M/KD-budgeten 2018, ska inte återupptas. Ordet ”utökad” syftar på att inventeringen har skett inte bara inför avverkning utan när som helst.

Grundproblemet med nyckelbiotopsmärkningen finns kvar, även om inventeringen inte längre ska genomföras i stor skala. Om en tjänsteman från Skogsstyrelsen ändå gör en inventering och hittar sådana biotoper, då blir märkningen kvar med stora konsekvenser för ägaren. Lantbrukstidningen ATL uppmärksammade nyligen att nyregistreringar av nyckelbiotoper hade minskat kraftigt 2019 från året innan. Men i ett område inom Skogsstyrelsen, Norrtälje, ökade i stället antalet registreringar. Två skogsägare intervjuas och berättar hur de utsatts för inventeringar mitt i deras respektive ägarskiften. Det resulterade i biotopmärkningar och säljkalkylen ändrades i grunden.

Några av inventeringarna i Norrtälje genomfördes i sällskap med en anställd på Naturskyddsföreningen, vilket Skogsstyrelsens ansvariga beklagar i ATL-reportaget. De märkningar som är gjorda kvarstår dock, och det gäller inte bara dem i Norrtälje, utan alla som har gjorts i landet genom åren.

Problemet är inte ambitionen att skydda arter, utan att den här typen av intrång i äganderätten inte har gett rätt till ersättning. Det finns dock flera andra sätt att skydda känslig skog från avverkning – klassas något som naturreservat och eller om det upprättas ett så kallat naturvårdsavtal har skogsägaren rätt till ersättning.

Som en följd av januariöverenskommelsen utreds nu äganderätten i skogen. Arbetet ska vara färdig till sommaren, efter endast ett år, och det skulle inte förvåna om utredningen får mer tid. Utredningsdirektiven uttrycker kritik mot nyckelbiotopssystemet. Det konstateras att en registrering av en nyckelbiotop ”inte nödvändigtvis” innebär ”att hotade eller sällsynta arter finns i området. Registreringen innebär endast en indikation på att sådana arter kan förekomma i området.”

Så lättvindigt har alltså äganderätten behandlats genom åren.

Men även när det gäller nyckelbiotoper rör det på sig. Förvaltningsrätten i Malmö konstaterade nyligen att en registrering är ett sådant ingrepp i äganderätten att den kräver stöd i lag eller förordning (vilket alltså inte är fallet i dagsläget).

Utredningen ska nu hitta lösningar på ersättningsfrågan och också belysa de målkonflikter som finns i skogspolitiken (även om den sistnämnda frågan borde vara lätt att lösa: lita på skogsägarna).

Det är vid första påsyn en brist i direktiven att en grundlagsförändring för att stärka äganderätten inte får föreslås. Men äganderätten i skogen har varit akut hotad, och det är inte rätt strategi att ta vägen via en grundlagsändring. Den rättstillämpning som hotar äganderätten i skogen, eller exempelvis via strandskyddet, måste kunna ändras snabbare än så, på politisk väg.

Att en grundlagsändring är tidskrävande har visat sig tydligt det gångna året. I juni i fjol beslutade en riksdagsmajoritet att en stärkt äganderätt i grundlagen ska utredas. S, V och MP röstade emot, och ännu har riksdagsbeslutet inte verkställts.

Starka krafter i statsapparaten arbetar med instinkten att skogsbruk är ett miljöproblem, inte bara när det gäller sällsynta arter utan också i klimathänseende. Statens skogsutredare ifrågasatte till och med för några år sedan privat ägande ”av en så viktig naturresurs” på ett Almedalsseminarium, något som hon senare backade från. Att detta kunde sägas är dock betecknande för en djupt rotad skepsis mot skogsägare inom den statliga miljövården.

De 300.000 skogsägarna är Sveriges största miljörörelse. I sakta mak förstärks äganderätten i skogen genom domstolsbeslut. Det borde inte finnas någon väg tillbaka.


Innehåll från OpengearAnnons

OOB-lösningar garanterar driftsäkerhet – på distans

Den pågående pandemin har aktualiserat behovet av säker fjärraccess och automatisering av affärskritisk IT-infrastruktur – även när nätverket är nere.

– Med Opengears banbrytande tjänster inom resilience och out-of-band-management kan vi säkerställa trygg fjärråtkomst till nätverksenheter med reducerad responstid och ökad produktivitet, säger John Svensson, Sales Manager Nordic på marknadsledande Opengear.

Opengear har redan sedan starten varit en pionjär inom sitt marknadssegment och är än idag drivande inom out-of-band-områdets (OOB) utveckling. Företaget erbjuder en unik helhet som inte kan matchas av någon annan aktör på marknaden. Under det senaste året har efterfrågan på Opengears tjänster ökat dramatiskt, något John menar grundar sig i de kraftigt förändrade arbetsförhållanden som pandemin har medfört.

– Anställda kan inte längre resa som förut och många arbetar därtill hemifrån, vilket innebär ett decentraliserat arbetssätt och stora utmaningar vad gäller driftsäkerhet och fjärråtkomst. Med Opengears Network Resilience Platform och OOB-teknologi får företag tillräckligt med bandbredd för att kritiska processer ska kunna fortsätta att fungera under ett avbrott, oavsett om det gäller ett stort datacenter eller en liten butik.

Ett separat manageringsplan

Förenklat innebär Opengears Network Resilience Platform att användaren via en fysisk NetOps- eller smart OOB-enhet får tillgång ett separat manageringsplan. Här kan användaren få kontakt med en specifik konsolport eller utrustning inom sitt nätverk på distans. Detta sker via ett avgränsat nät – open band – som är separerat från det ordinarie produktionsnätet. Därmed begränsas mängden personer som kan få kontakt och hantera just den utrustningen, vilket innebär ökad säkerhet.

– De flesta säkerhetsbrister sker internt hos företag. Har man känslig utrustning är det avgörande att begränsa hur många personer som har kontakt med den utrustningen. Genom att använda ett manageringsplan blir uppkopplingen säker och du riskerar inte att tappa kontrollen av till exempel brandväggar, om nätet skulle gå ner.

Ökar produktiviteten kraftigt

Möjligheten till fjärråtkomst över infrastruktur är särskilt relevant för företag vars IT-infrastruktur och -system är geografiskt decentraliserade eller där rätt kompetens saknas internt. Med Network Resilience Platform kan allt från provisionering och dagligt enhetsunderhåll till kontroll av nätverksinfrastruktur via internet eller 3G/4G utföras centraliserat. Fördelarna vad gäller responstid, nätverksåtgärder och produktivitet blir följaktligen omfattande.

– En annan mycket viktig aspekt är miljöfördelarna; att använda Opengears lösningar är nästan som att ha en nätverkstekniker på plats. De operativa teamen slipper resa runt och kan ändå arbeta proaktivt på distans för att säkerställa att nätverken alltid är uppe. Det blir också en stor fördel då man exempelvis snabbt behöver sätta upp ett nytt nät eller ska flytta till ett nytt kontor.

Kan skräddarsys efter behov

Lösningarna fungerar out-of-the-box och tar inte ens en timme att komma igång med. För de som vill finns även möjligheter att skräddarsy Opengears lösningar efter sitt eget upplägg, exempelvis vad gäller uppstart av existerande utrustning eller hur systemet ska reagera om det befintliga nätet går ner.

– Allt fler inser vikten av den här typen av lösningar; det bevisas inte minst av att omkring 75 procent av de företag som ligger på Fortune 100-listan litar på sin Opengear-lösning. Det är vi både stolta och glada över, avslutar John.

Läs mer om Opengears lösningar här eller kontakta Exclusive Networks

Exclusive Networks är en global värdeadderande distributör med fokus på IT-säkerhet, datacenter och molnlösningar. Låt Exclusive Networks vara din startpunkt – vi hjälper dig!

 

Mer från Opengear

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Opengear och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?