Annons

Det våras för kärnkraft

Var i världen har man snabbt lyckats fasa ut smutsig kolkraft, ännu smutsigare torveldning och drastiskt minskat oljeanvändningen? Svar: Sverige under 1970-talet.

Med start 1972 då kungen invigde den första reaktorn i Oskarhamn byggde svenska Asea Atom och amerikanska Westinghouse i rask takt 12 reaktorer på fyra platser längs landets kust. Den sista reaktorn blev klar 1985 i Forsmark och kärnkraften stod då för hälften av Sveriges elproduktion.

Sedan dess kan Sverige berömma sig för att ha en unikt klimatvänlig energimix. Det är nästan bara fordonssektorn som fortfarande använder fossila bränslen, resten är vattenkraft, kärnkraft och nu på senare år alltmer vindkraft.

Den snabba utbyggnaden var ingen svensk företeelse. Under 1980-talet byggdes en ny reaktor var 17:e dag, främst i USA, Frankrike och Japan. 

En så snabb omvandling stöter så klart på motstånd, särskilt i det febriga Sverige som lätt fångas av utopier. Den historien kan vi utan och innan. Men den andra historien, kärnkraftens mycket snabba utbyggnad och den lika snabba avvecklingen av fossila bränslen, borde få förnyad kraft.

Under slutet av förra året drog en ny kärnkraftsdebatt i gång i västvärlden. Överallt höjdes röster för att de gamla kärnkraftsländerna bör behålla sina reaktorer, ompröva tidigare avvecklingsbeslut och bygga nytt samt att främst Indien och Kina bör storsatsa på kärnkraft. Bland de mest uppmärksammade var Bill Gates som använde sitt nyårsbrev för att argumentera för kärnkraft.

Bakgrunden är IPCC:s senaste klimatrapport där man mycket tydligt pekar på mer kärnkraft som villkor för att klara både 2-graders- och 3-gradersmålet. Sol och vind kommer att spela en allt större roll, men på de flesta energimarknader krävs en baskraftkälla och där är kolkraften ohotad och under utbyggnad. För att på allvar ändra på det krävs kärnkraft.

Det andra skälet är en ökad global elkonsumtion. IEA:s senaste Energy Outlook spår en ökning på 25 procent de kommande åren till följd av högre levnadsstandard, ökad befolkning, urbanisering, elektrifiering av bilparken, kanske flyget, och elanvändning i industriprocesser som i dag har kol som energikälla. Den överetablering av energiproduktion som finns på många håll och vars prisbilder lätt blåses sönder av vindkraften kan snart vändas till elbrist.

Det tredje skälet är en successiv omvärdering av kärnkraftens risker. De nya reaktorer som byggs i dag är säkrare än 80-talets och om man lyckas med den så kallade fjärde generationens reaktorer, som kyls av flytande bly och kan köras på avfall, blir kärnkraften nästan riskfri i förhållande till de fossila kraftslagen. Avfallsproblemet reduceras betydligt. De mycket svåra olyckor som har inträffat, Tjernobyl i Ukraina 1986 och Fukushima i Japan 2011, var lokala katastrofer men fick inte de stora konsekvenser man tidigare befarat. Dödstalen var relativt få och strålskadorna mindre än man trott.

Den stora invändningen mot kärnkraft är ekonomin. Kraftbolagen är generellt skeptiska till stora investeringar. Det som rosar marknaden just nu är naturgas och små- och medelstora vindkraftsparker. De statligt reglerade priserna som gällde under de stora kraftbyggenas tid är borta. Elpriset är därför svårt att beräkna, särskilt för en lång period framåt. Att räkna på en kärnkraftsinvestering 40 till 50 år in i framtiden är omöjligt. De nybyggen som gjorts i EU, Finland, Frankrike och Storbritannien, har alla haft problem med finansieringen.

I Sverige är det gamla avvecklingsbeslutet i praktiken upphävt i och med energiöverenskommelsen 2016. Det är fritt fram att uppgradera och ersätta gamla reaktorer med nya, om nu kraftindustrin vill. Hittills har den visat sig mycket tveksam, främst av ekonomiska skäl. Det politiska problem som finns kvar är en motsägelsefull formulering i energiöverenskommelsen om att all elproduktion ska vara "förnybar" 2040. Och dit räknas inte kärnkraft som är en ändlig energikälla.

Sverige kommer dock att behöva mer elproduktion för att klara omställning av transportsektorn och ta bort kolanvändning från särskilt stål och cementproduktion. SSAB i Luleå och Cementa på Gotland vill bli fossilfria. Och då krävs el.

På den politiska nivån ser det ljust ut för kärnkraft. S-ledaren gammal kärnkraftsvän. L, SD och M har inga problem med kärnkraft, tvärtom. C har gett upp sitt gamla motstånd. Men det är typiskt nog den mycket receptiva KD-ledaren som lyckades göra den nya kärnkraftstrenden het.

Svenska politiker bör inte inlåta sig i statliga prisregleringar eller en nygammal kraftsocialism, men de kan göra mycket annat, kanske främst genom att anamma den inställning som Ebba Busch Thor visar. Se till att få bort alla rester från det gamla förbudet för kärnkraftsforskning. Visa samma intresse för fossilfritt som förnyelsebart i de nationella forskningsprogrammen. Öka kunskapen kring fjärde generationens reaktorer. Var stolt och berätta historien om hur ett litet industriland i norr inom loppet av tio år fick bort alla fossila bränslen för elproduktion. Det är just nu världens bästa story.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Norstedts JuridikAnnons

Branschrapport visar tydliga trender för framtidens juristbransch

Över 150 år i juristbranschen har gett Norstedts Juridik enorm erfarenhet av att stötta och hjälpa advokatbyråer till rätt beslut i krävande situationer. Man kallar sig marknadens juridiska coach och kombinerar lång erfarenhet och kunskap med förfinad och uppdaterad teknik.  

Kundens behov ligger i fokus och Norstedts Juridik blickar nu framåt med ny VD vid rodret vilket bland annat lett till verksamhetens nya inriktningar inom hållbarhet och kvalitet. 

– Utöver en omfattande utgivning av juridisk information erbjuder vi också kursverksamhet och avancerade juridiska verktyg. Hos oss finns även en tjänst för alla de specialämnen och intressen som tillfaller juridiskt arbete på kommun och myndighet. Uppdraget vi har är att ta fram verktyg som effektiviserar juristens jobb och som dessutom får vår kund att uppfylla gällande hållbarhetskrav i alla leverantörsled, säger Alexandra Åquist, VD.

Alexandra Åquist är juristen som skulle bli polischef men som istället satsade på en karriär inom försäljning och affärsutveckling. Hon har en stor passion för CSR- och hållbarhetsfrågor och påtalar vikten av att lyssna på marknaden för att kunna vara den naturliga samarbetspartnern för alla som arbetar med juridik. 

– Jag brinner för att alla ska ha tillgång till samma information. Alla ska ha ”rätt att få rätt”. Nya affärsmodeller och nya tekniker gör att juridiken blir mer tillgänglig för gemene man. Där vill jag att Norstedts Juridik ska vara med och bidra, säger Alexandra Åquist.

Framtidens jurist 2020 – om krav, drivkrafter och utmaningar i juristbranschen

För att bli en samarbetspartner krävs insikt och förståelse för de incitament och utmaningar advokaterna har i sitt arbete. Därför tar Norstedts Juridik varje år fram branschrapporten Framtidens jurist tillsammans med ett oberoende undersökningsföretag. Frågorna ställs till yrkesverksamma jurister i både Sverige och Danmark och årets rapport besvarades av drygt 3500 yrkesverksamma jurister. 

– Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som en källa för inspiration och en språngbräda för diskussion om hur vi vill att framtiden ska se ut, vad vi som bransch behöver fokusera på, och vilka utmaningar vi behöver överkomma, berättar Alexandra Åquist.

Slaget om framtidens jurister har börjat

Rapporten har tre tydliga fokusområden varav det första är transformation.

– Det är något som verkligen sjuder i den juridiska branschen just nu. Vi ser allt mer hur delar av juristens jobb digitaliseras och standardiseras, samtidigt som utvecklingen i samhället driver på efterfrågan av juridiska tjänster. Byråerna står nu inför en jätteutmaning vad gäller sin affärs- och prismodell. Kan man bemöta kunderna och erbjuda fasta prismodeller har man en helt ny målgrupp att bearbeta, säger Alexandra Åquist. 

Det andra fokusområdet är innovation. Fler och fler standardiserade processer gör arbetet enklare, timmarna färre och mycket finns att vinna på att ta del av den innovativa utveckling som sker i branschen. Det tredje tydliga fokusområdet är vikten av balans i livet. Från den yngre generationen kommer helt nya krav på möjlighet till fritid (vilket är högre prioriterat än lön idag), hållbarhet, mångfald och jämställdhet. För att som advokatbyrå attrahera och behålla unga talanger krävs det att verksamheten anpassas till de nya kraven.  

– Vi vill inspirera till att man även på advokatbyrån inkluderar hållbarhet och kvalitet. Det kommer bli en tydlig del i vem som får uppdragen och kompetensen längre fram. Det är en absolut konkurrensfördel att man är transparent och att man i branschen tar detta på allvar redan nu, avslutar Alexandra Åquist.

Läs mer på www.nj.se 

Fakta om Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företagets digitala informationstjänst, JUNO, används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.

 

Mer från Norstedts Juridik

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Norstedts Juridik och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?