1515

Demokratin i USA bättre än sitt rykte

LEDARE. Det amerikanska presidentvalet är historiskt inte minst för att den gångna mandatperioden har varit det. En osannolik person blev vald och hans styre har varit uppseendeväckande.

AVGÖRANDE. Det kan bli maktskifte i Vita huset, ett bevis på en fungerande demokrati. Här i Nashville är det tänkt att den sista presidentdebatten ska genomföras, natten till fredag svensk tid.
AVGÖRANDE. Det kan bli maktskifte i Vita huset, ett bevis på en fungerande demokrati. Här i Nashville är det tänkt att den sista presidentdebatten ska genomföras, natten till fredag svensk tid.Foto:Patrick Semansky

Trump har flyttat gränser för vad en president bör göra och säga. Han har lett Vita huset i en kaosregim där medarbetare har sparkats på löpande band.

Han har valt en väg vid sidan av det multilaterala systemet och därmed ifrågasatt ett paradigm som präglat det internationella samarbetet i decennier.

Kanske mest anmärkningsvärt är kriget mot pressen, angreppen på enskilda journalister och retoriken om ljugande medier. Det är i samma anda som Trump har hanterat oroligheter, protester, kravaller och attentat under mandatperioden – i stället för att fördöma angrepp mot enskilda människor och grupper av medborgare har han gjort tvetydiga uttalanden som har gett medborgargarden råg i ryggen. Den bristande respekten för vetenskapssamhället har satt spår i Donald Trumps åtgärder under pandemin.

Listan kan göras lång.

Det är inte ovanligt att rimlig kritik av Trumps fyra år leder till bedömningen att demokratin är hotad i USA. Det som åsyftas är ibland samhällsutvecklingen generellt – ökad polarisering, bristande jämlikhet, våldsdåd – och den anknytning detta kan ha till Trumps presidentskap. Och ibland tycks själva det demokratiska systemet åsyftas.

Att förknippa valet av Trump (och dennes sätt att styra) med en hotad eller degenererad demokrati är vanskligt. Som opinionsmätningarna ser ut kommer Trump att förlora makten. Han blir i så fall avsatt genom samma valsystem som tillsatte honom. Kommer spådomarna om demokratins tillbakagång att försvinna då? Finns det en sammanblandning av omsorg om demokratin och önskat valresultat? Om människor röstar ”fel”, och Trump vinner igen, är demokratin mer hotad då?

Den som vill ha en systematisk genomgång av argumentationen i demokratidebatten bör läsa nyutkomna ”Folk och vilja” av filosofiprofessorerna Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman. De påminner om att demokrati inte nödvändigtvis leder till korrekta beslut eller till bra beslut. Och demokrati främjar jämlikhet egentligen bara på ett sätt, fördelning av politiskt inflytande.

Jämlikhet i andra avseenden är en viktig faktor för att ett samhälle ska utvecklas positivt och ge välstånd, men det demokratiska systemet åstadkommer inte det automatiskt. Och omvänt, när jämlikheten är otillräcklig, exempelvis beträffande livsvillkor, behöver det inte vara demokratin som brister.

För att minoriteter ska skyddas, för att övergrepp ska förhindras, för att fundamentala rättigheter som yttrandefrihet ska säkerställas krävs begränsningar. Detta var grundarfäderna noga med. En president får inte bli för mäktig i förhållande till delstaterna, och ett domstolssystem ska i sista hand avgöra hur makten får utövas, grundläggande friheter ska inte kunna inskränkas.

Detta fungerar fortfarande i USA. Trump har faktiskt inte lyckats påverka särskilt mycket inrikespolitiskt genom konkreta beslut. Hans makt är kringskuren av konstitutionen, av federalismen som system, av kongressen och domstolarna. Pressen har utsatts för kanonader av angrepp och föraktet för journalister grasserar i delar av Trumps supporterskara. Men medierna avslöjar hela tiden maktens brister, felsteg och övergrepp. Presidenten hånas grovt och dagligen i tv-kanaler. Om något ett tecken på att pressfriheten lever.

USA:s demokrati är annorlunda konstruerad än exempelvis den svenska. Majoritetssystemet leder ibland till bristande proportionalitet, precis som i Storbritannien. Federalismen gör det också, i Washington liksom i Bryssel.

Viktigast är att trögheter finns i systemet, det är fallet i betydligt högre grad i USA än i Sverige. Här hos oss är den rådande strömningen att kommuner ska övervakas och få minskat självstyre, att makt inte ska överlåtas bort från riksdagen exempelvis till EU – med följden en stark nationell centralmakt.

De praktiska röstningsmöjligheterna, ett amerikanskt sorgebarn, kan för övrigt ta ett steg framåt just i detta val med ökad användning av poströster.

USA har i historiska skeden haft allvarliga motsättningar. Titta på 1960-talet med mord på president, presidentkandidat och medborgarrättsledare, rassegregation, ett illegitimt krig. Misstron var djup, många fruktade för demokratins fall men den överlevde.

Det tydligaste beviset på en demokrati är att maktskiften sker. Det gör de i USA och troligen kommer det att visa sig i november.


Innehåll från ZumtobelAnnons

Zumtobel utmanar: Optimera din verksamhet med belysningen som infrastruktur för datainsamling

Genom att komplettera infrastrukturen för belysning med smart teknik för positionsbestämning kan butiker, lagerhållare, tillverkande företag och andra ta tillvara nya möjligheter till bättre lönsamhet och optimerat utnyttjande av företagets resurser. 

Det här är ett av de senaste exemplen på Zumtobels strävan att öka nyttan av företagets belysningslösningar.

Jarkko Mokko, Försäljningschef på Zumtobel berättar att man genom ett samarbete med mjukvaruleverantören Thinkside, kan erbjuda sina kunder skräddarsydda lösningar där smart belysning kompletteras med analysverktyg som hjälper lager- och butikverksamheter att anpassa lagerhållningen efter kundernas eller personalens beteende. 

– Thinksidesvarar för de algoritmer som möjliggör dataanalysen medan Zumtobel tillhandahåller infrastrukturen för sensorer och kommunikationsutrustning. Den är en integrerad del av själva belysningsinstallationen där små sändare placeras på de objekt som skall spåras i de aktuella byggnaderna medan detektorerna är en del av belysningsinstallationen förtydligar Jarkko Mokko. 

Effektivare produktion och logistik

Positioneringsdata spelar en viktig roll i industriella miljöer där den bidrar till en effektivare produktion och logistik genom att tillhandahålla en noggrann digital kartläggning av produktionsprocesser och arbetsflöden i hela värdekedjan.  

Det kan vara i form av information om när en produktionsprocess startade, hur länge den pågått, var förseningar uppstått och var produkterna tagit vägen under en störning. Användarna kan också få information om var den färdiga produkten lagrats och på så vis få en klar bild av verksamhetens hela materialflöde. 

– Med de här hjälpmedlen kan företag analysera sina processer och identifiera flaskhalsar för att kunna fatta korrekta beslut om hur processerna kan optimeras. Datan kan också användas för att korrekt prissätta varje enskild kundorder, säger Jarkko Mokko Försäljningsansvarig på Zumtobel. 

De lösningar som Zumtobel och Thinkside utvecklat kan också användas för att öka personsäkerheten i produktionsmiljöer, genom information om var i lokalerna den egna personalen befinner sig, hur länge de varit där, med mera. Genom att förse personalen med smarta mottagare kan information sändas ut individuellt, till exempel om att en viss produktionsfas just slutförts. 

Integrerat i belysningsinfrastrukturen

Positioneringssystemet utgör en integrerad del av existerande infrastruktur för belysningen och blir en ovanligt kostnadseffektiv lösning. Zumtobels belysningssystem Tecton är en mycket flexibel lösning som passar de flesta typer av lokaler. Tack vare samarbetet med Thinkside kan det nu också hjälpa butiksägare, lageroperatörer och andra att öka försäljningen eller optimera utnyttjandet av företagets resurser. ’- Oavsett om det handlar om nyinstallationer eller komplettering av existerande Tectonsystem, är det enkelt att lägga till de komponenter som krävs på Tectonskenan. Den är förberedd och ett perfekt val för den här typen av anslutningar berättar Jarkko Mokko. 

Kontakta Zumtobel: jarkko.mokko@zumtobelgroup.com

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Zumtobel och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?