1515

De spräcker glastaket

Glastaket i svenskt näringsliv har äntligen spräckts. Så kan man tolka beskedet att Carina Åkerström blir vd för Handelsbanken. Med ens får två av Sveriges fyra storbanker kvinnlig vd samtidigt. Så har visserligen varit fallet ett par gånger tidigare, men då bara helt kort.  SEB:s Annika Falkengren gick om lott med kvinnliga Swedbankchefer sitt första respektive sista år som vd, 2005 med Birgitta Johansson-Hedberg och 2016 med Birgitte Bonnesen. Men först nu tycks vanan att leta efter vd även bland kvinnorna vara ordentligt etablerad.

Åkerström blir, liksom Birgitte Bonnesen, vd i en tid av stora förändringar. Digitaliseringen av banktjänster pågår för fullt. Hur de fyra personalintensiva storbankerna hanterar den omställningen kan bli livsavgörande. Vd:arnas strategiska förmåga och ledarskap kommer att sättas på prov. I värsta fall kommer omorganisationer och kostnadsproblem att sammanfalla med lågkonjunktur och bostadskris. Åkerström och Bonnesen kan få det hett om öronen.

De närmaste åren får därför näringslivet vänja sig vid att kvinnor fattar beslut om stora förändringar och riskabla satsningar. Att det är lika naturligt att kvinnor tar det slutgiltiga ansvaret som män, inte bara hemma eller på lägre nivå i företag och organisationer utan ända upp på toppen där vd, till sist, ensam måste fatta besluten.

För jämställdheten är det ett avgörande genombrott. Den beslutsfähiga kvinnliga chefen kommer inte längre gå att förklara bort som ett undantag. Att genombrottet sker i banker är naturligt, eftersom de har stor andel kvinnliga anställda. Andra branscher kommer att följa efter.

Handelsbanken är inte vilken bank som helst. I snart hundra år har den tillsammans med investmentbolaget Industrivärden varit navet i en av Sveriges två dominerande maktsfärer. Familjen Wallenberg, Investor och SEB har styrt i den andra.

Själva bankverksamheten drivs enligt en annorlunda och starkt decentraliserad modell, den så kallade Handelsbanksmodellen med stort ansvar för kontorschefer. Modellen, som infördes av dåvarande vd Jan Wallander när verksamheten var i kris i början av 1970-talet, har tjänat banken väl. Kreditförlusterna har varit mindre än konkurrenternas. Länge var även kostnaderna lägre.

När det gäller jämställdhet verkar sfären och den Wallanderska modellen ha inre paradoxer. Varför har det annars dröjt så länge att få fram en kvinnlig vd, de många kvinnliga kontorscheferna till trots? I Handelsbanken borde det ju vara särskilt enkelt, eftersom ansvaret delegerats och resultaten tydliggjorts.  På mellan- och näst högsta nivån har banken lyckats, där har det länge varit gott om kvinnor. Men när det gäller den yttersta makten har styrelsen uppenbarligen tvivlat.

Ägarstyrningen av Handelsbanken är en snårig historia med stiftelser och korsägande, konstruerad en gång i världen för att undkomma höga ägarskatter och värna om makten över sfärens bolag. Länge utövades ägandet därför av tjänstemännen i gruppen. Kanske har det samspelet hämmat dem när det gällt långsiktiga strategiska frågor, som jämställdhet. Wallenbergsfären hann hur som helst långt före med Annika Falkengren som framgångsrik vd för SEB i tolv år.

Carina Åkerström får en grannlaga uppgift. Visserligen borgar styrelsens två misslyckade vd-rekryteringar för att hon får fria händer. Att byta en tredje gång på kort tid är knappast aktuellt. Att utse vd är styrelseordförandes viktigaste uppgift. Om Pär Boman inte kommer överens med Carina Åkerström lär det bli han som får gå. I bakgrunden finns numera en ägare av kött och blod, Fredrik Lundberg.

Utmaningen för Carina Åkerström är vad hon ska göra av Handelsbankens decentraliserade modell när verksamheten digitaliseras. Om modellen skulle behöva ändras eller skrotas, får hon då personalen med sig? Modellen är bankens kultur, särart och stolthet. Kontorscheferna är mäktiga, även som ägare via personalstiftelser.

Övriga näringslivet kommer att följa både Carina Åkerströms och Birgitte Bonnesens insatser med intresse, inte i första hand för att de är kvinnor utan på grund av det strategiskt spännande läget för banker. Om någon av dem misslyckas kommer det att stå kvinnor på rad för att ersätta dem, eftersom både de och ägarna till sist har vant sig vid att kvinnor är lika lämpade att ta det yttersta ansvaret som män.

Det är bara att sopa upp splittren från glastaket.

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?