Annons

Därför bör Europa investera i Afrika

LEDARE. I Bryssel pågår ett toppmöte i Europeiska rådet mellan EU:s 27 medlemsländers stats- och regeringschefer. Agendan för mötet är att komma överens om EU:s långtidsbudget för åren 2021 till 2027 och om EU-kommissionens förslag till ekonomiskt återhämtningspaket som svar på coronakrisen. Det är stora summor som det ska beslutas om. Långtidsbudgeten omfattar nästan 1 100 miljarder euro och återhämningsfonden ska innefatta 750 miljarder euro.

MERKELPLANEN. Tysklands förbundskansler Angela Merkel med Nigerias president Muhammadu Buhari. Nigeria är Afrikas folkrikaste land, kontinentens största ekonomi och har en förutspådd dubblering av befolkningen till drygt 400 miljoner år 2050.
MERKELPLANEN. Tysklands förbundskansler Angela Merkel med Nigerias president Muhammadu Buhari. Nigeria är Afrikas folkrikaste land, kontinentens största ekonomi och har en förutspådd dubblering av befolkningen till drygt 400 miljoner år 2050.Foto:Michael Kappeler

Detta möte är det viktigaste EU-mötet i år, kanske på mycket länge. Men när helgens möte är över, lamporna är släckta efter nattmanglingen och EU-ledarna förhoppningsvis har lyckats sy ihop en kompromiss – innehållande krav på strukturreformer, motprestationer och mer lån än bidrag – behöver de snabbt skifta fokus. EU och dess medlemsländer har flera viktiga frågor inom unionen att lösa, men de bör också blicka ut mot omvärlden och ta på sig ett större ansvar för dess utveckling. Historiskt sett har USA spelat den rollen, som världens enda supermakt, men i takt med att USA drar sig tillbaka från världsscenen behöver någon annan kliva fram och axla ansvaret. Ska denna någon annan inte bli Kina, med allt vad det skulle innebära för världen, behöver det vara EU och europeiska politiker som fyller vakuumet.

Ett tydligt exempel på denna sorts ansvarstagande vore om EU plockade upp tråden på den tyska idén om en plan för Afrika – under Tysklands ordförandeskap i G20 år 2017 var Afrikas utveckling ett viktigt fokusområde och det mest konkreta initiativet var ”Marshall Plan with Africa”. Som namnet avslöjar så är projektplanen inspirerad av den amerikanska Marshallplanen från 1948, döpt efter utrikesminister George C. Marshall, vilken bland annat utgjordes av bistånd från USA för att bygga upp de västeuropeiska ekonomierna efter andra världskriget. Återhämtningsstödet motsvarade runt 130 miljarder dollar, i dagens penningvärde, och det hjälpte Västeuropa att ställa sig på fötter igen efter världskriget.

Tysklands förbundskansler Angela Merkels idé skiljer sig dock något från Marshallplanen. Det är inte fråga om direkt bistånd till afrikanska länder, utan om investeringar och krav på reformer. Och det är en avgörande skillnad, som gör att Merkelplanen mer liknar de planer med motkrav som önskas även på hemmaplan i EU. Hade det bara varit en pengafråga hade afrikanska länder, som mottagit enorma summor bistånd genom åren, varit i avsevärt bättre ekonomisk situation i dag än vad de är. I Västeuropa fanns redan en fungerande marknadsekonomi, rättsstatstraditioner och institutioner sedan tidigare, det behövde bara byggas upp igen efter kriget. I stora delar av Afrika finns detta inte. Det behöver skapas och därför är det väsentligt att ställa motkrav på reformer och prestationer.

Men krav på den typen av reformer gör sig egentligen bäst om de kommer nedifrån och upp, inte tvärtom. Det är i första hand människor i de här länderna som måste begära reformer, eller åtminstone så behöver de acceptera att deras regeringar driver igenom förändringarna. Därför är det viktigt att när till exempel EU ställer sådana krav att de också sockrar förslaget med privata och offentliga investeringar. Detta kommer i förlängningen att gynna både Europa och Afrika.

I stora delar av Afrika finns det en utbredd hopplöshet om att kunna skapa sig ett drägligt liv för sig och sin familj, för de flesta saknas det möjlighet till utbildning, ingen fungerande arbetsmarknad och inget blomstrande entreprenörskapsklimat att tala om. I ett sådant läge är det inte svårt att förstå att människor försöker göra något åt sin livssituation och börjar röra på sig. Detta är nämligen faktorer som driver på stora folkvandringar, vilket ju varit och är en särskilt kontroversiell fråga i Europa. Som inte heller kommer att bli mindre aktuell i och med att demografiska prognoser visar att Afrika är den världsdel som växer snabbast befolkningsmässigt.

Stora europeiska investeringar i Afrika har uppenbara ekonomiska fördelar för europeiska länder och företag. En välmående ekonomi, med en fungerande arbetsmarknader, på den afrikanska kontinenten kommer att skapa nya marknader med många möjligheter för handel och företagsetableringar. Därtill skulle den förbättrade sociala situationen och levnadsstandarden kunna hjälpa till att lösa en av Europas mest infekterade politiska frågor, migrationen.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Financial Consulting HubAnnons

Kombinerad kompetens inom teknik och finans gör The Financial Consulting Hub unikt

Peter Larsson och Henrik Teneberg
Peter Larsson och Henrik Teneberg

The Financial Consulting Hub är det enda ledande konsultföretaget inom risk och regelefterlevnad som samlar nästan enbart senior kompetens. Företaget erbjuder ett komplett utbud av tjänster, expertis och mjukvaror för att hjälpa försäkringsföretag och banker att vara effektiva och lönsamma i en alltmer utmanande miljö med komplexa regulatoriska krav.

The Financial Consulting Hub (FCH) är ensamma om sin affärsmodell ur två perspektiv; förutom att integrera konsulttjänster och mjukvaror är företaget både ett klassiskt konsultbolag och en paraplyorganisation som samlar marknadens ledande experter. 

– Vi samlar över 1000 seniora konsulter och är en hub för finansiella tjänster inom risk- och regelefterlevnad. De flesta av våra anställda har omkring 20 års erfarenhet inom respektive riskområde. Därutöver har vi en stor mängd konsulter som är anslutna till vår paraplyorganisation, vilket gör att vi har ett komplett utbud som inkluderar både riskhantering och regelefterlevnad, aktuariella tjänster, implementationsstöd av mjukvaror, outsourcingerbjudanden, förvaltningsstöd, projektledning med mera. Den positionen är vi ensamma om, säger Peter Larsson, grundare och Managing Partner för FCH.

Ramavtal med större aktörer

FCH startades för två och ett halvt år sedan. Många av både grundare och medarbetare var redan verksamma inom branschen, men det fanns en övertygelse om att det fanns ett bättre sätt att agera rådgivare till kunderna. Idag är FCH det enda konsultbolaget vars huvudfokus ligger på försäkringssidan i första hand, och på bank i andra.

– Inom försäkring är vi verksamma inom hela bredden av risk- och regelefterlevnad som finns. Det gör att vi är väl bekanta med samtliga regelverk och därtill har vi ramavtal med de flesta större aktörer.

Spetskompetens inom IT

Förutom dessa områden har FCH också spetskompetens inom IT med inriktning på finanssektorn. Peter betonar att företaget inte är ett IT-konsultbolag, utan att de snarare hamnar mellan teknik och verksamhetsprocesser. 

– Våra systemaktuarier är specialiserade på att bistå med till exempel implementering av aktuariesystem för allt från riskhantering och regelefterlevnad till integrering av olika modeller och effektivisering av bland annat datahantering och prestanda. Det finns kanske en handfull av dessa specialister i hela Norden och flertalet av dem hittar man hos oss.

En självklar samarbetspartner

Den kombinerade kompetens inom teknik och finans som finns hos FCH gör konsultbolaget unikt rustat för att vara en självklar samarbetspartner. Medan många konkurrenter har bristande tekniska kunskaper har systemaktörerna ute på marknaden å sin sida sällan förståelse för hur bank- och försäkringsverksamhet egentligen fungerar och hur komplexa regelverken faktiskt är. För många aktörer inom finanssektorn kan de ständigt föränderliga regulatoriska kraven innebära omfattande utmaningar, inte minst vad gäller att hantera all data och sköta rapportering, men också gällande programmering, dataintegration, riskberäkningar och intern styrning och kontroll. 

– FCH arbetar dagligdags med att uppfylla de krav som ställs på sund företagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad. Exempelvis arbetar vi mycket med IFRS17, som träder ikraft 1/1-2023, vilket ställer nya krav på hur försäkringskontrakt ska värderas. Det ställer i sin tur långtgående krav på företagens IT-system för exempelvis skuldvärdering, hantering av data i syfte att säkra god datakvalitet och rapportering. Andra viktiga regelverk som vi dagligen arbetar med är tjänstepensionsdirektivet och solvens II där vi ser att företagen fortfarande behöver mycket stöd.

Ad hoc-arbete innebär risker

Peter berättar att det fortfarande finns många försäkringsbolag som huvudsakligen arbetar manuellt, i system som inte är kopplade till nya krav och regelverk. Saker som riskhanteringsfunktioner, analyser, uppföljning och rapportering sker på ad hoc-basis och det innebär signifikanta risker.

– Den digitala transformationen innebär enorma nya möjligheter för dessa företag. Därför arbetar vi hårt för att hjälpa våra kunder att gå från sina utdaterade, manuella processer till mer robusta, automatiserade och kontrollerade processer.  Vi lägger mycket tid på att säkra en god styrning och kontroll, strukturera processer och säkerställa att datan blir hanterbar, spårbar, versionshanterad och följer de principer som finns i respektive rådande regelverk.  

Medan FCH har vuxit med 300-400 procent per år sedan starten, har företaget inte satt upp några specifika tillväxtmål framöver. Istället befinner det sig i en utvecklingsfas där det mognar som bolag och tittar på nya marknader. 

– Det inkluderar också att rekrytera en ny styrelse för tillträde till hösten och att ta in nya partners. Det är verkligen ett spännande skede, avslutar Peter.

Läs mer om The Financial Consulting Hub

FAKTA OM THE FINANCIAL CONSULTING HUB

The Financial Consulting Hub (FCH) grundades i Stockholm 2017 och är idag ett ledande nordiskt konsultföretag verksamt inom riskhantering och regelefterlevnad. Företaget erbjuder ett komplett utbud av tjänster, expertis och mjukvaror i syfte att stödja försäkringsföretag och banker i sitt arbete att vara effektiva och lönsamma i en alltmer utmanande miljö med långtgående regulatoriska krav.

FCH arbetar med kunder i alla segment, från marknadens största bolag till mindre aktörer som behöver tillgång till marknadens ledande experter. Som enda konsultbolaget i Norden som samlar nästan enbart senior kompetens är FCH:s kunderbjudande unikt. 

E-post: info@financialconsultinghub.com

Växel: +46 8 280 818

Det går också bra att kontakta Peter Larsson, VD på The Financial Consulting Hub, för vidare information.

E-post: peter.larsson@financialconsultinghub.com

Mobil: +46 73 562 51 89

 

Mer från Financial Consulting Hub

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Financial Consulting Hub och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?