1515
Annons

Coronavaccinet en succé för ny teknik

LEDARE. Cancerbehandlingar är tuffa för patienterna. Med möjligheten att behandla med RNA-teknik öppnas ett nytt kapitel i den lönsamma sektorn.

Foto:Michael Probst

Naturvetenskapen och industrin firar gemensamma triumfer dessa dagar. För trots att pandemin tog världen med överraskning så dröjde det bara ett knappt år efter det första kända fallet tills flera vaccin var redo för distribution. 

Och nu kan de äldre som vaccinerats släppas fria i vårsolen. Det var budskapet från socialminister Lena Hallengren på fredagsmorgonen. De kan träffa folk från olika hushåll inomhus, om än ”i små grupper under kontrollerade former”. 

Samtidigt rasar debatten i en allmänhet som vant sig vid att göra egna val om vilka vaccin som är bäst. Den nya transparensen är bra, men information utan kunskap ökar risken att man fattar fel beslut.

Efter rapporter om blodproppar vid vaccinering med Janssens och Astra Zenecas (AZ) vaccin har många länder tillfälligt stoppat användningen av dessa. Danmark har uteslutit AZ permanent. Detta trots att den forskning som gjorts på kort tid visar att det är större risk att få blodpropp om man blir sjuk i Covid-19 än om man vaccinerar sig med de utpekade varumärkena. 

Problemen med allvarliga biverkningar finns i vaccin som tillverkas enligt den klassiska metoden att använda ett avdödat virus. De nya syntetiska vaccinen från Biontech Moderna uppvisar hittills knappt några sådana. Oavsett vad man slutgiltigt kommer fram till har denna lilla förekomst i AZ och Janssens vaccin orsakat bolagen kommersiell skada. På motsvarande sätt har marknadskrafterna verkat för Biontech och Moderna. Båda är unga bolag med ett tiotal år på nacken. Biontech fyrfaldigade sin försäljning 2020 jämfört med 2019, och gjorde för första gången en liten vinst. Moderna 13-faldigade sina intäkter, men har ännu inte gjort någon vinst. Men det är sannolikt bara en tidsfråga.

Det mesta tyder på att vi kommer behöva vaccin mot Covid-19 under lång tid. Biontechs partner Pfizer räknar förhoppningsfullt med att man måste ta en ny spruta varje år. Samtidigt har Biontech och Moderna med sina RNA-vaccin blivit kända och fått lättare att skaffa nytt kapital. Aktiekurserna har i båda fallen rusat med flera hundra procent det senaste året. 

Det finns mycket forskning kring vilken betydelse RNA kan ha inom cancerbehandling. Men genom att vara de första att ta ett vaccin grundat på RNA till marknaden har Moderna och Biontech tagit ett stort kliv mot att utveckla tekniken för att både kunna vaccinera mot virusorsakad cancer och behandla tumörer. 

Amerikanska Moderna utvecklar mediciner och vaccin mot infektionssjukdomar som HIV, hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar och cancer. Tyska Biontech har sitt fokus på att hitta vägar att ”använda det egna immunsystemet fullt ut för att bekämpa cancer och andra svåra sjukdomar”.

Totalt dör runt tio miljoner människor av cancer varje år. Det är efter hjärt- och kärlsjukdomar den näst största dödsorsaken i välfärdsländer som USA och Sverige. Nästan alla som lever länge får den förr eller senare, men även yngre drabbas. Oräkneliga summor har lagts på forskning. Behandlingar har utvecklats: operation, cytostatika, strålning, hormonterapi, tillväxthämmare, stamcelltransplantering. Alla behandlingarna är tuffa för patienterna. Med möjligheten att behandla med RNA-teknik öppnas ett nytt kapitel.

Eftersom cancer är så utbrett är marknaden enorm och växande. 2018 var marknaden för cancerläkemedel värd 830 miljarder kronor enligt Allied Market Research, och 2026 beräknas den vara värd nästan dubbelt så mycket. Den potentialen ligger bakom det stora intresset bland läkemedelsbolagen. Exempelvis AZ har cancer som ett av tre fokusområden. 

Det är en ödets ironi att läkemedelsbranschen under decennier strävade efter storlek framför allt för att klara stigande kostnader för forskning, medan det är två unga bolag som står bakom innovationen RNA-vaccin. Det visar att kreativiteten ofta är större i mindre bolag. Det visar också hur viktig kapitalmarknaden är för att nya bolag ska kunna skapas och växa. Biontech och Moderna har i tio år stöttats av uthålliga ägare som nu får sin lön.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Välj inte bort demokratisk naturgas

Rysslands attack på Ukraina har onekligen stökat till det för investerare som vill placera hållbart.

INVESTERA HÄR. EU behöver naturgasen. Fonder och investerare bör allokera mer kapital till sektorn. Att investera i den är hållbart.
INVESTERA HÄR. EU behöver naturgasen. Fonder och investerare bör allokera mer kapital till sektorn. Att investera i den är hållbart.Foto:Hakon Mosvold Larsen

Ta försvarsindustrin. Den exkluderades brett av fondbolag och andra investerare (somliga håller fortfarande fast vid den bojkotten) fram tills kriget bröt ut och det blev uppenbart att vapen behövs om ett land ska kunna försvara sig. Nu finns försvarskoncernen Saab i de flesta bankers fondportföljer.

Nästa bransch där hållbarhetsinvesterarna kan behöva tänka om är naturgasen. Att denna bransch systematiskt väljs bort av hållbara fonder kan i och för sig tyckas självklart – fossila bränslen har ingen plats i framtidens gröna energimix. 

Men kriget i Ukraina har visat att naturgasen fortfarande behövs. Länder som Tyskland är helt beroende av den. EU:s främsta källa till naturgas är tyvärr Ryssland, som hotar med att helt strypa flödet. För att EU ska göra sig oberoende av rysk gas måste behovet tillgodoses av andra leverantörer. 

Detta dilemma – och insikten att naturgas är mindre skadligt för miljön än kol – bidrog till att EU-parlamentet i juli röstade för att, under vissa förutsättningar, klassa investeringar i kärnkraft och naturgas som hållbara i enlighet med den så kallade taxonomin. EU-beslutet har ännu inte fått de svenska bankernas fondbolag att ompröva sin hållning. De skyr fortfarande naturgasen.

Men i Europa måste husen värmas upp och industrierna hållas i gång. Gasen behövs. Och den ska naturligtvis komma från vänligt sinnade, demokratiska länder. Tyvärr är det inte bara att vrida på kranen. Norge, som är EU:s nästa största leverantör av gas, kör för fullt. Efter år av krympande investeringar måste bolagen allokera mer kapital till att bygga ut sin kapacitet och prospektera nya gasfält. Norska Aker och Equinor har flera intressanta projekt på gång.

Denna utveckling bör även locka svenska fondbolag och investerare. Det är viktigt att kapitalet sluter upp bakom ambitionen att fasa ut Putins gas och att under ordnade former ställa om till ett fossilfritt samhälle. EU behöver mer av ”demokratisk naturgas” från Norge, USA och Storbritannien. Att investera i den är hållbart.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera