1515

Bra att L säger ifrån om höjda kapitalskatter

LEDARE. Liberalerna tänker gå emot socialdemokratiska krav på höjda kapitalskatter. Till Di säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för L, att Sverige inte behöver ”mer klasskampsretorik och höjda skatter. Vi behöver bättre villkor för Sveriges företagare.”

Mats Persson
Mats PerssonFoto:Jessica Gow

Detta behöver sägas, eftersom det handlar om den kanske fluffigaste punkten i januariöverenskommelsen – den som handlar om en skattereform som ska åstadkomma en lång rad saker, sinsemellan motstridiga.

Från socialdemokratiskt håll har det länge talats om att det är höga kapitalinkomster som har gjort att de ekonomiska klyftorna har ökat. Och 3:12-reglerna har pekats ut, alltså de skattebestämmelser som styr hur mycket skatt företagare ska betala på sin utdelning.

Säkerligen inser ekonomen Magdalena Andersson att kapitalskatterna inte kan höjas eftersom de redan är höga, internationellt konkurrensutsatta och planeringsbara. Och att om entreprenörsskatten höjs så påverkas investeringsviljan negativt. Men politikern Magdalena Andersson levererar ett annat budskap, och det ligger till vänster.

Enligt uppgift är det bara detaljer som återstår innan formerna för skatteförhandlingarna är klara. Den stora frågan är hur många partier som ska bjudas in. Är det bara för de fyra januaripartierna eller ska de andra också finnas med? Det kommer naturligtvis ha stor betydelse för hur en eventuell skattereform kommer att landa.

Om alla partier är med måste det öppna för nya majoriteter, exempelvis att de borgerliga partierna intar samma hållning i en del skattefrågor. Det måste vara det som Mats Persson har i bakhuvudet när han i Di-intervjun säger att han är beredd att fälla Magdalena Anderssons tidigare förslag om ny 3:12-skatt om det läggs fram på nytt.

För övrigt är det bra att Liberalerna protesterar mot att höjda pensioner ska betalas med högre arbetsgivaravgifter. Det skulle innebära en skattechock och höjda arbetskraftskostnader, i en tid då konjunkturen är osäker och ingen kan veta hur hårt coronaviruset kommer att slå mot världsekonomin och därmed mot svensk exportindustri.


Innehåll från NorronAnnons

Norron: Bra med regler för gröna investeringar

Norron ser EU:s regler för gröna investeringar som en möjlighet mer än ett hinder. Nu pågår arbetet för att taxonomianpassa hållbarhetsfonderna.

EU:s nya gemensamma klassificeringssystem för vad som ska räknas som miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter har beskrivits som en byråkratisk koloss. Fondförvaltaren Norron, som redan nu tillämpar taxonomin för bolagsselektering, välkomnar dock regelverket som skapar tydlighet för både sparare och fondförvaltare.

– Vi tror att EU:s kriterier och tröskelvärden blir ett särskilt bra verktyg för att göra bedömningar av bolag som fungerar som möjliggörare för grön omställning med sina produkter och tjänster, så kallade enablers. Vår strategi framåt är att uppnå en ökad diversifiering i portföljerna med den typen av innehav, säger Johan Svantesson, förvaltare på Norron.

Johan Svantesson, förvaltare på Norron.
Johan Svantesson, förvaltare på Norron.

Stöttar bolagen i grön omställning

Han är en av två ansvariga för Norron Sustainable Equity, en aktivt förvaltad hållbarhetsfond som tar avstamp i FN:s globala mål och EU:s taxonomi vid analys och urvalsprocess. 

S– Vi identifierar vinnarna i transformeringen till en mer hållbar framtid – som kombinerar ekonomisk lönsamhet med hållbarhetsfokus och samtidigt har en rimlig värdering. Vi tror att aktiv förvaltning är en nyckel för att undvika den senaste tidens crowdingeffekt kring de gröna bolagen, där för mycket pengar jagar för få tillgångar, säger Johan Svantesson och fortsätter: 

– Genom aktiv förvaltning kan vi också föra positiva dialoger med våra innehav så att de växlar upp sin omställning. Ett exempel är laxodlaren Atlantic Sapphire, där vårt nära samarbete genom en regelbunden dialog och workshops bidrog till att företaget signerade FN:s Global Compact och publicerade sin första hållbarhetsrapport. 

Transparens och frekvent rapportering 

Norron, som förvaltar sju fonder, rapporterar vilka innehav i hållbarhetsfonderna som signerat FN:s Global Compact (tio principer som syftar till att värna för mänskliga rättigheter och undvika miljörisker) samt vilka av de 17 globala målen som innehaven fokuserar på. Redan nu, flera månader innan regelverket träder i kraft, har man börjat förbereda för rapportering enligt taxonomin. 

Framåt tror Peter Werleus, som förvaltar hållbarhetsfonden Norron Sustainable Premium, att en reaktion på marknaden är att vänta, när investerare inte kan gömma sig bakom ”green washing” med EU:s nya krav på transparens. 

– Detta kommer att leda till en förflyttning där kapitalet inte enbart flödar till de gröna bolagen där många investerare hittills lagt sitt fokus, utan också till bolag som tar fram teknologi som möjliggör omställning samt bolag som befinner sig i förberedelsefas för transformation, konstaterar han.

Läs mer om Norrons hållbarhetsarbete och ta del av nya hållbarhetsrapporten här.

Peter Werleus, förvaltare av hållbarhetsfonden Norron Sustainable Premium.
Peter Werleus, förvaltare av hållbarhetsfonden Norron Sustainable Premium.

Om Norron:

Norron AB förvaltar fonderna Norron Sustainable Preserve, Norron Sustainable Premium, Norron Target, Norron Select, Norron Active och Norron Sustainability Equity. Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna.

 

Mer från Norron

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Norron och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?