Annons

Bättre bomarknad bör stå högst på agendan

LEDARE. Lånerestriktioner och andra flytthinder på bostadsmarknaden är nästintill en perfekt storm för unga som söker egen bostad:

Foto:Fredrik Sandberg/TT, Fredrik Sandberg

En reglerad hyresmarknad. Strikta regler för andrahandsuthyrning. Lånetak och amorteringskrav. Bankernas höga kalkylränta. Hög flyttskatt. Listan kan göras längre.

Tillsammans ökar dessa faktorer incitamenten att stanna kvar i samma bostad, för den som är inne på marknaden.

Och försvårar möjligheten att komma in, för den som står utanför.

Expert efter expert pekar på problemen. Internationella organisationer som granskar Sverige riktar kritik. Ändå är bostadspolitiken ett av de områden som behandlas mest styvmoderligt i politiken. Ett bevis på det är januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L.

Där finns visserligen en utförlig punkt om en ny modell för hyressättning. Och en annan som handlar om förkortad planprocess. Men när det gäller de mer omedelbara flytthindren finns i stort sett ingenting.

Ett av de många målen för den ”omfattande skattereformen” är att ”minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt”, men mer än så står inte. Det står att flyttskatten ska tas bort, men det är inte flyttskatten (reavinstskatten) som avses, utan räntebeläggningen på uppskov.

Flera åtgärder behöver vidtas:

För att komma åt hög skuldsättning i största allmänhet är det riktigt att trappa ned ränteavdraget. Politikerna har aldrig velat ta i denna fråga eftersom den kan uppfattas som att den direkt slår mot hushållens boendekalkyler. Men i dagens låga ränteläge skulle en nedtrappning inte vara så kännbar. Om det successivt trappas ned från 30 till 25 procent blir merkostnaden endast 167 kronor i månaden i nuvarande boränteläge (2 Mkr lån till 2 procents ränta). När räntenivån stiger blir det förstås mer kännbart, men alla bolåntagare måste ändå ta höjd för ökade bolånekostnader.

Bolånekrav som med tvingande verkan kommer in i varje nytt låneavtal är trubbigt och inskränker möjligheten för kund och bank att teckna avtal efter en gemensam bedömning av återbetalningsförmågan. Att det bara gäller nya bolån gör att dessa krav, blir ytterligare ett flytthinder. Bolånetaket, amorteringskravet och det utökade amorteringskravet utgör effektiva inträdeshinder för unga. Även den kalkylränta som bankerna tillämpar ställer till problem. Beredskapen att alla ska klara av en mycket stor räntechock kan verka rimlig, men även denna princip slår hårt. Om värsta-räntan i kalkylen sänks från 7 till 5 procent kan 130 000 fler unga köpa sin första bostad, enligt konsultbolaget WSP.

Reavinstskatten är ett reellt och upplevt flytthinder. För den som flyttar till likvärdig bostad stoppar den en flytt, och det är därför uppskovsreglerna finns, men där är det oklart om de kommer att vara lika generösa efter juni 2020. För den som flyttar till en hyrd bostad bidrar reavinstskatten till att sabotera kalkylen. Signalvärdet av en kraftigt sänkt reavinstskatt skulle bli mycket positivt. Argumenten att en sådan sak måste växlas mot en höjd fastighetsavgift ska behandlas med försiktighet. Fastighetsskatten var mycket impopulär och dess legitimitetsproblem hängde intimt samman med att politikerna inte förmådde förklara dess existensberättigande och utformning.

De förändringar åt fel håll som genomförts för ägda bostäder sedan 2007 har enligt WSP lett till att 288 000 flyttar inte har ägt rum. Så hårt slår inlåsningseffekterna.

De verksamma insatserna kan ske just i det ägda beståndet genom att flyttkedjorna kommer i gång. Förbättrade byggregler, liberalare hyressättning och effektivare planprocesser är också nödvändiga processer att inleda men sannolikt tar det längre tid innan sådana förändringar ger effekt.

Otydligheten i januariöverenskommelsen när det gäller väsentliga reformer på den ägda bostadsmarknaden får inte tas till intäkt för politikerna att inte göra någonting. Som så många gånger förut.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från TelenorAnnons

Så ska råttorna stoppas – med digitala tekniken

När städerna växer blir råttorna allt fler.

Här är digitala tekniken som effektivt sätter stopp för skadedjuren.

– Det har förändrat vårt arbete i grunden, säger Ulf Eripe, teknisk chef hos Anticimex Global.

Läs mer om hur skadedjursbekämpning med IoT fungerar här 

Sinnebilden av skadedjursbekämpning är en utställd fälla med gift. Då och då åker man och vittjar lådan på fångsten. Förvisso måste dagens uppkopplade råttfällor med sensorer fortfarande tömmas, men i övrigt är inte mycket sig likt hos det globala skadedjurskontrollsföretaget Anticimex.

– Vi kan på avstånd övervaka och analysera, vi ser vad som sker hos kunderna utan att vi behöver åka dit i onödan, berättar Ulf Eripe och fortsätter:

– Man kan jämföra det med ett inbrottslarm, ett larm som indikerar skadedjur men som även fångar skadedjur. Det ger oss möjlighet att agera tidigare, minimerar skador för våra kunder samt ger oss operationell trygghet. Med våra uppkopplade fällor och sensorer vet vi problemet är och vart skadedjuren tar sig in. Utifrån den aspekten blir det en win-win både för oss och kunden.

Ulf Eripe är teknisk chef hos Anticimex Global.
Ulf Eripe är teknisk chef hos Anticimex Global.

Satsningen på digital skadedjurskontroll startades 2015 efter att ha föregåtts av lokala initiativ. Anticimex, som numera finns på 21 marknader räknas som det tredje största bolaget i världen inom skadedjurskontroll, har cirka 350 000 fällor och sensorer uppkopplade i dagsläget.

– Antalet uppkopplade fällor och sensorer har växt med 65 procent de senaste 12 månaderna, så det står för en stor del av vår tillväxt, säger Eripe.

Tekniken bakom de digitala fällorna kallas Anticimex SMART och för uppkopplingen har man tagit hjälp av Telenor IoT.

– I enheterna sitter det ett globalt SIM-kort från Telenor, som är uppkopplat till vårt backend-system. Vi letade efter en lösning som gick att distribuera globalt, det skulle gå att koppla upp sig utan att behöva hantera lokala SIM-kort. Det var en bidragande orsak till att vi valde dom.

Enligt Ulf Eripe är Telenor IoT en viktig pusselbit i Anticimex SMART globala expansion de senaste åren – just tack vare de globala uppkopplingsmöjligheterna och den personliga dygnet runt-supporten.

– Det hjälper oss att snabbare kunna etablera oss med våra lösningar på nya marknader, speciellt där det kan vara komplicerat att ordna tillförlitlig landstäckande uppkoppling med lokala operatörer säger Eripe.

Digitaliseringen av skadedjurskontroll har även gett andra positiva effekter – Anticimex har effektiviserat sin verksamhet tack vare övervakningsmöjligheterna och har även minskat sin miljöpåverkan.

– Historiskt sett har man använt sig av gift, men de system vi använder idag tar hand om skadedjuren mekaniskt eller elektriskt. Det minskar även riskerna för så kallad secondary poisioning, alltså att inte andra djur eller människor utsätts för gifter.

Läs mer om hur skadedjursbekämpning med IoT fungerar här 

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera