Hoppa till innehållet

Annons

Även SD har ansvar för allas trygghet

Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna, möts till kongress, ”Landsdagar”, den här helgen. Det är ett parti som svensk politik har cirkulerat kring i tre mandatperioder. Detta trots att andra partier inte har velat det. Eller på grund av det.

LANDSDAGAR. Sverigedemokraterna har kongress i Karlstad. Mycket stora delar av partiets politik liknar det som finns i olika andra partier.
LANDSDAGAR. Sverigedemokraterna har kongress i Karlstad. Mycket stora delar av partiets politik liknar det som finns i olika andra partier.Foto: Tommy Pedersen

Allians–MP-samarbetet 2011, Decemberöverenskommelsen 2014 och Januariavtalet 2019 har alla syftat till att isolera eller neutralisera Sverigedemokraternas inflytande. Men partiet har bara vuxit.

Många pekar på att andra partier har närmat sig Sverigedemokraterna. Det har blivit en politisk folksport att peka på att andra partier minsann också har gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna. 

Det vanligaste politiska verktyget i debatten om Sverigedemokraterna är att kategorisera partiet. Det är främlingsfientligt, antiliberalt, auktoritärt, samt har ungerska ambitioner. Inget av detta behöver vara fel, men det bygger i så fall på utgångspunkten att det inte spelar någon roll hur partiet själv formulerar sin politik. Det är omvärldens kategorisering som gäller. Och att skandalösa uttalanden och beteenden från enskilda partiföreträdare ger en sannare bild än de officiella partidokumenten.

Det är i och för sig inte omöjligt att ett parti skulle kunna fungera så, att det som sägs inte bör tillmätas något värde eftersom det kan finnas en dold agenda, en hemlig ambition om vad man ska göra med makten om man blir tillräckligt stora. Men är det vettigt att detta ska vara basen för all bedömning av ett parti?

Alla, inte minst andra partier, som vill analysera svensk politik på ett rimligt sätt bör bekanta sig med Sverigedemokraternas beslut och dokument. Till partiets kongress finns ett antal motioner och svar på dessa från partistyrelsen. Viktigast är partistyrelsens inriktningsprogram inför valrörelsen.

Det är ett mycket moderat dokument, i ordets båda betydelser. De allra flesta förslag återfinns även hos andra partier. Den ekonomiska politiken är allmänborgerlig. Förslagen är ofta påtagligt icke-radikala. På områden där SD:s politik brukar pekas ut som avvikande, som public service och rättsstaten, finner man ingenting konstigt. Domstolsväsendets oberoende ska stärkas. Lagrådet ska ges en mer avgörande roll, enligt SD. Den som värnar dessa samhällsinstitutioners vikt för den liberala demokratin bör välkomna att Sverigedemokraterna har en likartad politik som de andra stora partierna och inkludera dem i politiska uppgörelser på dessa områden. 

Dokumenten och partiledningens linje säger inte allt. Åsikterna i de breda partileden kan ju avvika och vara betydligt mer radikala. Men även där måste man fundera: Vilken är den relevanta bilden för svensk inrikespolitik? Är det att många Sverigedemokrater är, säg, arga på nyhetsförmedlingen i public service, eller att deras partiledning faktiskt driver en mainstream-linje i dessa frågor i riksdagen?

Under rubriken migration finns partiledningens förslag om återvandring (”Uppmuntra återvandring för alla invandrare i utanförskap”). I motionshandlingarna finns också partistyrelsens svar på en motion från partiets ungdomsförbund i samma ämne. Motionen är slängig och hade aldrig förekommit i andra partier, partiledningen modifierar och vill att kongressen ska anse motionen besvarad, alltså ”nja”.

I sak är återvändande officiell svensk politik. Svenska staten betalar bidrag för den som återvänder till 16 utpekade länder, och allting sker inom ramen för FN-organet IOM (International Organization for Migration). Redan för tio år sedan utreddes frågan om ”cirkulär migration” i en parlamentarisk utredning initierad av alliansregeringen och ledd av miljöpartisten Mikaela Valtersson. Frågan är inte ny. 

Men när återvändande tas upp som ett starkt krav här får det en obehaglig ton. 1,4 miljoner invånare i Sverige är födda utanför EU. Hur ska de veta att ”återvändande” inte gäller dem? Och hur ska de bedöma ordet ”frivillighet”?

Vill man att fler dömda brottslingar ska utvisas bör man säga det. Likaså om man vill att fler beslutade utvisningar också ska verkställas. Och om man vill att återvändandeverksamheten ska fungera bättre kan man säga det, men då också inskärpa att detta redan är gällande svensk politik.

Tonaliteten är viktig när det gäller migrationspolitik. Särskilt om man vill att människor ska känna sig trygga här i Sverige.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från EbbotAnnons

Techbolaget Ebbot har utvecklat en GPT-modell för kundsupport

Senaste året har kantats av en AI-hysteri med ChatGPT i spetsen, vilket har gjort att många företag fått upp ögonen för tekniken, inte minst potentialen för kundsupport. Den snabba utvecklingen inom AI är något som techbolaget Ebbot tagit tillvara på, som nu lanserar nu sin egenutvecklade GPT-modell - skräddarsydd för kundsupport.

Att använda AI för att automatisera kundsupport är inte något helt nytt påfund. Tekniken har dock inte alltid levt upp till förväntningarna, vilket gjort att många företag har antagit en avvaktande ställning till AI chatbotar. 

Sen kom ChatGPT och förändrade allt. 

– Den snabba utvecklingen av AI och framför allt ChatGPT har förändrat både företagens och konsumenternas inställning till- och förväntningar på chatbotar och sättet man kan interagera med dem, säger Oliver Young, Product Manager på Ebbot.

Ebbot är ett svenskt techbolag som har utvecklat chatbots- och AI-teknik sedan 2018. Därmed har de i första hand fått uppleva hur attityden till chatbotar på marknaden snabbt har skiftat från skepticism till entusiasm, med en nu stark tilltro till deras förmåga och potential.

En del företag har redan hoppat på trenden att använda sig av tjänster som är integrerade med generellt tränade GPT-modeller. Det finns dock en hel del nya utmaningar som kommer med detta, förklarar Oliver Young:

– Risken med att använda en chatbotsleverantör som saknar en egen GPT-modell är att man tappar kontrollen över sin datasäkerhet och personuppgiftshantering. Detta på grund av att många tredjepartslösningar lagrar datan utanför EU, där andra regler och lagar om personuppgiftshantering gäller.

Som svar på marknadens efterfrågan har Ebbot utvecklat sin egen GPT-modell, baserad på samma teknologi som ChatGPT, men med en viktig skillnad; Ebbots modell hostad inom EU och anpassad för att endast svara utifrån företagsspecifika data.

– Med EbbotGPT kan vi säkerställa att chatboten endast svarar på företagsspecifika data. Något som är oerhört viktigt inom kundsupport där man absolut inte vill riskera att boten hittar på egna svar, såsom att boten rekommenderar en konkurrerande produkt eller tjänst, säger Oliver Young.

Förutom att EbbotGPT är skräddarsydd för att användas för kundsupport, berättar Oliver Young att den nya modellen även har förändrat sättet för hur chatbotar byggs och administrerats i Ebbot-plattformen:

– Till skillnad från hur chatbotar tidigare byggdes i plattformen, kan man nu bygga en helt ny chatbot på bara några minuter. Till exempel kan en FAQ-fil (vanliga frågor) användas som träningsdata. Efter träningen kan chatboten generera en oändlig mängd unika svar baserat på innehållet i FAQ:n. Den här snabbare processen för att skapa chatbotar innebär också att det blir mer kostnadseffektivt att utveckla och underhålla en chatbot, vilket ger fler företag och organisationer möjlighet att skaffa en.

Den nya GPT-modellen lanseras i början av september vilket gör Ebbot till det första svenska företaget som erbjuder en egen GPT-modell som är skräddarsydd för kundsupport. 

Företag kan redan nu anmäla intresse på Ebbots hemsida här.  

Om Ebbot

Ebbot erbjuder en plattform för att skapa bättre kundupplevelser online med hjälp av AI. Ebbot grundades 2018 och har idag kontor i Stockholm och Göteborg. 

Läs mer på ebbot.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ebbot och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera