1515
Annons

Även elektrifiering går bäst utan socialism

LEDARE. Europa har sensationellt gått om Kina när det gäller investeringar i eldrivna fordon och batterier. Den positionen bör värnas.

Foto:Fredrik Sandberg/TT

2019 attraherade regionen 60 miljarder euro, att jämföra med 3,2 miljarder året innan. Kina drog 2019 in 17 miljarder euro, mot 22 året innan. Det uppger organisationen Transport & Environment i Bryssel (Financial Times 25/5). Summorna avser både privata och offentliga investeringar. 

Samtidigt förutspår konsultfirman McKinsey att Tyskland kommer att passera Kina i antal sålda elbilar nästa år, med en uppskattad produktion på 1,7 miljoner elfordon. 

Orsaken till det stora europeiska lyftet är att tyska Volkswagen började investera tungt i fossilfria bilar. Den viktigaste orsaken till att de, och övriga europeiska fordonstillverkare, nu ökar takten i omställningen är EU:s nya utsläppsregler. Från och med nästa år bötfälls tillverkare vars bilar i snitt släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Det innebär utifrån dagsläget potentiella böter på 150 miljarder kronor, varav Volkswagen skulle drabbas av 45, enligt PA Consulting. Detta vill man förstås undvika. 

Den snabba utvecklingen och de stora investeringsbehoven kräver att man samarbetar både fordonsproducenter emellan och över branschgränserna. Volkswagen är exempelvis en av delägarna i batteribolaget Northvolt, och tillsammans bygger de en batterifabrik i Tyskland. Northvolt bygger också en stor fabrik i Skellefteå.

För att täcka behoven i bilindustrin behöver världens batterifabriker gå från en produktion på under 400 GWh till över 2 000 GWh till 2028, enligt Benchmark Mineral ­Intelligence. Det ger en vink om potentialen för Northvolt och andra producenter, varav de flesta ännu finns i Sydkorea och Kina. Detta kan man läsa mer om i veckans upplaga av Di Weekend där Northvolts grundare Peter Carlsson intervjuas.

Dessa batterier ska sedan laddas. Även här växer marknaden, och antalet aktörer, snabbt. ABB har varit med länge, liksom betydligt mindre Gnosjöbaserade, börsnoterade Garo som omsätter en dryg miljard kronor. Det lär bli många tillfällen till strukturaffärer i branschen.

Det är viktigt att bygget och driften av strukturen runt elektrifieringen av fordonsflottan drivs av marknaden och inte staten. Det faktum att EU med framgång driver fordonstillverkarna framför sig med hot om böter, är en god indikation på att förbud och böter fungerar bättre än subventioner för att driva omställningen. 

Många intressenter och politiker talar om att staten måste investera i ”infrastruktur”. Frankrike offentliggjorde i onsdags ett stimulanspaket till bilindustrin på 8 miljarder euro, som ska gå till lite av varje. Men för stor statlig inblandning kan snarare inverka hämmande. Industrin avvaktar för länge i väntan på att staten ska agera. Facebook väntade inte på regler innan de startade.

Etableringen av laddstrukturen finansieras företrädesvis av kommersiella intressen, på samma sätt som bensinstationerna gjorde. I Sverige kan vissa mindre aktörer som bostadsrättsföreningar, kommuner, ekonomiska föreningar och enskilda butiker få visst stöd för att bygga stolpar. Men det stödet bör fasas ut. 

När det gäller subventioner gentemot privatpersoner måste man dock konstatera att det varit effektivt för att stimulera omställningen av fordonsparken. Alla länder som säljer mest elbilar har eller har haft betydande subventioner. 

Norge är den stora succén. Där utgjorde rena elbilar 42 procent av den totala bilförsäljningen 2019, vilket tillsammans med hybrider gör 55 procent laddbilar av totalförsäljningen. Det kan jämföras med Nederländerna där andelen laddningsbara bilar var 14 procent, Sverige 11 procent, Tyskland 3 procent och USA 2 procent. Men även detta stöd bör snart fasas ut.

Staten ska i första hand bidra till omställningen genom att vara framsynt när det gäller att skapa effektiva regelverk och skatter. Den kan även bidra genom att, som Trafikverket har gjort sedan 2016, tillsammans med industrin och forskare bygga testvägar som är elektrifierade, främst riktade mot den tunga godstrafiken. 

Regeringen och januaripartierna föreslog i september en Elektrifieringskommission, vilket är bra tänkt men det tar för lång tid, den är ännu inte tillsatt. En sak är helt klar, fordonsindustrin behöver driva på utvecklingen om tempot ska öka. 

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

SD måste hoppa på arbetslinjen

Sverigedemokraterna släppte under torsdagen en rapport om invandringens kostnader. Beräkningarna har utgått från befintliga forskningsstudier och modeller. Partiet har därutöver fyllt på med egna siffror från de senaste årens asyl- och anhöriginvandring. SD menar att invandringens kostnader varit drygt 100 miljarder per år under de senaste åren.

KONKRETA REFORMER. Invandringens kostnader var väl belagda även innan SD:s rapport. Nu behövs konkreta förslag för att minska utanförskapet.
KONKRETA REFORMER. Invandringens kostnader var väl belagda även innan SD:s rapport. Nu behövs konkreta förslag för att minska utanförskapet.Foto:Fredrik Persson/TT

Invandringens kostnader var väl belagda även innan SD:s rapport. För drygt tio år sedan släppte det statliga expertorganet ESO ’’Invandringen och de offentliga finanserna’’. Redan då beräknades nettoskattekostnaden per år vara 63 – 84 miljarder kronor i dagens penningvärde. Även Pensionsmyndigheten har visat på högre kostnader för bland annat garantipension och bostadstillägg.

Debatten om asyl- och anhöriginvandring har därför svängt. Alla partier förutom V, MP och C är numera för en stram linje. Den stora frågan är i stället hur kostnaden framöver ska minska. SD:s idé verkar vara storskalig återvandring. Under tisdagen twittrade partiets rättspolitiska talesperson ’’Välkommen till återvandringståget. Du innehar en enkelbiljett. Nästa stopp, Kabul!’’ med en bild på en tunnelbanevagn med SD-reklam. Budskapet är direkt motbjudande. 

I praktiken fungerar det heller inte. De flesta som kommit hit de senaste tjugo åren är numera svenska medborgare. Utvisningar hindras då av både Sveriges grundlag och internationell rätt. Storskaligt återvändande på frivillig basis har inte lyckats i något västland.

Lösningen är därför att få in invandrare i arbete. Enligt forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum tar det i genomsnitt mellan 12 och 13 år innan hälften av alla utrikesfödda uppnår självförsörjning. Det missförstås ibland som att alla därmed är självförsörjande efter dubbelt så lång tid, men i själva verket planar kurvan snabbt ut. Efter 20 år i landet är inte mer än 60 procent självförsörjande.

Det är välkommet med transparens kring invandringens kostnader. Men för att inte bara peka på problemet, utan även göra något åt det, behöver SD med full kraft omfamna arbetslinjetänket. Partiet har länge tvekat, men har med åren närmat sig de borgerliga. Det som saknas i den nya SD-rapporten är konkreta reformer. Bidragstak, lägre ingångslöner och krav på motprestation för att få bidrag vore en bra början.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera