1515

Attendos vd borde belöna visselblåsaren

LEDARE. Det kan tyckas orättvist att privata aktörer är mer påpassade än kommunala. Men det ska ses som en styrka som borgar för kvalitet.

Foto:Jesper Frisk

Till slut gick det inte längre. Attendo kunde inte fortsätta hävda att allt handlade om att en enskild, illojal, medarbetare missförstått situationen. Så på tisdagen skrev börsbolagets vd Martin Tivéus en debattartikel i DN, och ett brev till sin uppdragsgivare Stockholms stad där han talade om bättring och bad visselblåsaren Stine Christophersen om ursäkt. 

Bakgrunden är att Christophersen för drygt ett år sedan, när pandemin just accelererat, informerade flera chefer om att det inte borde stå på bolagets hemsida att man bedrev kohort-vård när man inte gjorde det. Inte på hennes arbetsplats, äldreboendet Sabbatsbergsbyn i Stockholm, i alla fall. Kohort-vård innebär att man skiljer på smittade och friska personer och även den personal som jobbar med grupperna. När inget hände gick hon till Expressen. Då kallades hon upp till huvudkontoret och mottog en skriftlig ”erinran”, vilket i praktiken innebär hot om uppsägning för att hon varit illojal. Nyligen gjorde P1 en dokumentär om händelserna.

Vd Martin Tivéus försöker nu förklara sig. Han gör utfästelsen att påbörja en ”obligatorisk utbildning i uppförandekod och meddelarskydd för samtliga chefer”. Det är jättebra, men sent påkommet. Meddelarskyddet i den utvidgade bemärkelsen för privatanställda inom välfärdssektorn trädde i kraft 1/4 2017. 

När han ska förklara situationen skriver Tivéus att ”intentionen och planeringen av hur arbetet med kohortvård skulle genomföras gjordes utifrån korrekta premisser.” Men som kund är man inte så intresserad av om de gjorde rätt i teorin när det sprack i verkligheten. ”Anhöriga till de som bor hos oss ska känna sig trygga med att den information de får, är ärlig och rättvisande.” Vad sägs om ”sann”?

Den otvetydiga bilden är att Attendo duckar. Skälet är förstås att de har lovat Stockholms stad att omsorgen på äldreboendena skiljer på sjuka och friska, liksom på personalen för de två grupperna. Förra våren stod de också inför en ny avtalsperiod, från oktober 2020 till 2023.

Men bolaget är knappast ensamt om detta misslyckande. De bakomliggande orsakerna är personalbrist och bitvis svårstyrda dementa boende som inte kan hållas inne i sina rum, det är förbjudet att låsa in dem. Dessa förutsättningar delar Attendo med hela branschen, framför allt i större städer. Det är svårt att se att kommunala verksamheter skulle ha lyckats bättre. I så fall får de och myndigheterna gärna sprida denna visdom vidare.

Martin Tivéus tycker sannolikt att det är orättvist att Attendo ensamt får klä skott för brister under en pandemi. Han tror dessutom att de lyckats bättre än konkurrenterna: ”Våra egna analyser visar på en lägre mortalitet i covid-19 i Attendos äldre­boenden i relation till övriga utförare i de kommuner vi är verksamma i.” Han visar dock inga belägg för detta. Och om Tivéus inte kan använda de data han har offentligt, är påståendet inte mycket värt.

Så börsbolaget Attendo har svikit sina tre viktigaste intressegrupper: De äldre som de ska ta hand om, politikerna som gett dem uppdraget, och ägarna som fattar sina beslut utifrån den information bolaget lämnar. Den sista gruppen verkar hittills minst berörd, av aktiekursen att döma. Men de första två utgör grunden för affären.

Vad borde Martin Tivéus ha gjort? Jo bjudit Stine Christophersen på lunch och lyssnat. Fått höra hur snacket går i korridorerna. Kanske borde hon befordras i stället för att ses som en bråkmakare. Det fanns säkert saker hon hade missuppfattat eller inte förstod. Men ingen överordnad verkar ha lyckats, eller försökt, förklara vad. De allra flesta människor vill göra rätt, den styrkan bör man som arbetsgivare ta till vara.

Privata aktörer i välfärden kommer alltid ha ögonen på sig mer än de kommunala. Det kan tyckas orättvist, men det ska ses som en styrka som borgar för kvalitet att de är påpassade, och att det finns en tydligt ansvarig. 

I stora personalintensiva verksamheter som Attendos, där de flesta har relativt låg lön, är arbetsklimatet och kulturen en avgörande konkurrensfaktor. De som knäcker den koden blir vinnare. 


Innehåll från SnowflakeAnnons

Så möter du de nya utmaningarna inom retail supply chain

Leveranskedjan inom retail har aldrig varit mer oförutsägbar. Under pandemin har både handlare och leverantörer tvingats anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet, snabbt innovera och etablera nya processer över praktiskt taget en natt. Att ha tillgång till rätt data för att kunna fatta rätt beslut har blivit affärskritiskt för företag som nu måste förbereda sig för en osäker framtid. 

Många branscher står inför en ny verklighet. Inom retail är många utmaningar kopplade till leveranskedjan och hur man kan möta snabbföränderliga behov. För att kunna förbereda sin verksamhet inför olika typer av scenarion behöver företag börja förlita sig på data istället för magkänsla, förklarar Fredrik Göransson, Head of Sales Engineering Nordics på Snowflake.

– Data är det bästa sättet att rationellt kunna möta de här utmaningarna och komma framåt. Istället för att gå på känsla kan data visa vart man behöver fokusera insatser, pengar och energi. Genom att arbeta strukturerat med sin data får man en möjlighet att lyckas och gå starkare ur den här krisen. 

Inom retail står företag inför fyra huvudsakliga utmaningar kopplat till leveranskedjan. Utmaningar som kan kan mötas genom rätt hantering av data. 

Hämta guiden: Så kan ditt företag börja använda granulär retail-data.  

1. Överfyllda lager och svinn

I början av året rapporterades det att en femtedel, eller 88 miljoner ton, av all mat som produceras per år i Europa slängs. Ofta fastnar leverantörer i balansgången mellan svinn och tillgänglighet. De har för mycket produkt och drar därför tillbaka delar av utbudet vilket gör att de sedan har för lite för att kunna möta behoven. Istället för att ständigt väga mellan överflöd och brist kan man genom data lyckas säkerställa att man har rätt produkter på plats, vid rätt tidpunkt. 

– Lösningen ligger i att analysera historisk data i kombination med omvärldsfaktorer för att bättre förutse ett framtida behov. Det kan vara allt från väder till händelser i världen som man vill  korrelera till detta, säger Fredrik Göransson. 

2. För lite information för att kunna fatta rätt beslut

Leverantörer och handlare behöver fatta ett stort antal beslut när de lanserar produkter. Vilka butiker ska de skicka produkter till? Kommer vissa storlekar, färger eller smaker fungera bättre i en viss region eller vid en viss tidpunkt på året? De besluten kan innebära skillnaden mellan vinst och förlust men handlare saknar ofta insikter i granulär data som kan hjälpa till vid viktiga val. 

– Här får man en stor fördel med Snowflake-plattformens skalbarhet. Den kan hantera stora mängder data på samma sätt. Tidigare, i traditionella analysmiljöer har man varit tvungen att välja vilken data man ska analysera medan man nu, med större mängder data, kan kombinera data från olika källor för ännu mer informerade beslut. Detta kan man nu göra i en sammanhållen miljö, utan att behöva göra avkall på prestanda och skalbarhet. 

3. Bristfälliga förberedelser för oförutsedda händelser

Som vi har kunnat se det senaste året så kan ekonomiska svackor och kriser uppstå utan förvarning. Dessa kan innebära överlevnad eller undergång för handlare och leverantörer inom alla industrier. Historisk data och prognoser erbjuder lite eller ingen hjälp under dessa perioder. 

– Här handlar det om att ha en flexibilitet och agilitet i verktygen man använder. För analytiker och beslutsfattare innebär det att de snabbt kan ställa om från en modell till en annan, testa nya analyser och anpassa sig efter marknaden när den förändras. 

4. Bristande information mellan handlare och leverantör

Informationsflödet inom lagersaldon och försäljning går oftast bara åt ett håll; från handlare till leverantör. Leverantörer ger i sin tur retailers service level-rapporter kring vad som levererats men dessa visar inte påverkan mot konsumenterna och förbättrar inte tillgängligheten ute på hyllorna.  

– Traditionellt har det varit svårt att dela data mellan företag. Man har olika API:er men skickar ofta även information över mejl och liknande. När man istället enkelt kan dela data mellan både olika företag, och individer inom samma företag skapar det nya möjligheter att lyckas få ett uppdaterat informationsflöde från A till Ö snabbt. Med Snowflakes data sharing-funktion kan man se till att alla partners i leveranskedjan har rätt information och ge leverantörerna möjlighet att själva arbeta med data så att de kan agera, och reagera på rätt sätt.

Utmaningar inför Black Friday

Samma typ av förberedelser som krävs för de nya utmaningarna kan även appliceras på återkommande handelsevent som exempelvis den stundande retail-högtiden Black Friday, säger Fredrik Göransson. 

– Black Friday är ett nära på unikt event för många företag och en stående förmåga att processa data i den skala som Black Friday kräver är väldigt kostsamt. Här är en molnbaserad on-demand-lösning som Snowflake erbjuder extra fördelaktig. Det gör att man kan möta behovet utan att behöva fastna med extra kostnader. Med en molnbaserad lösning är företag bättre rustade vare sig det gäller Black Friday eller större världshändelser, avslutar han. 

Här kan du läsa mer om hur Snowflakes plattform kan hjälpa ditt företag att konsolidera alla era datakällor i en gemensam vy, skapa insikter och fatta bättre beslut.  

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?