Hoppa till innehållet

Annons

Arvid Åhlund: Vad Sverige behöver? Fler konstvetare

LEDARE. Charles Percy Snow hette en människa som för ovanlighetens skull var både fysiker och romanförfattare. För sex decennier sedan höll han ett tal på universitetet i Cambridge, där han ondgjorde sig över den växande klyftan mellan naturvetenskaperna å ena sida sidan och humaniora och samhällsvetenskap å den andra.

LEKSTUGA. Apples grundare Steve Jobs studerade kalligrafi och Microsoft är världens näst största arbetsplats för antropologer.
LEKSTUGA. Apples grundare Steve Jobs studerade kalligrafi och Microsoft är världens näst största arbetsplats för antropologer.Bild: Apple / Moshe Brakha

Ingenstans tycks lusten att sortera mellan hårda och mjuka ämnen så tvångsmässig som i den svenska debatten.

I en debattartikel i onsdagens Di (7/8) varnade Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund att ”mekanismerna för hur kunskap belönas, allokeras och sorteras” i Sverige inte är tillräckligt effektiva.

I korthet handlar det om hur det kan råda brist på poliser och programmerare samtidigt som vi har ”överskott på människor med journalistutbildning, arkeologiutbildning och med humaniorabakgrund”.

Det där fungerar inte i längden, menar Eklund. Det räcker inte längre att utbilda sig, kunskapen måste också vara ”rätt”.

Han har poänger. Sveriges BNP per capita utvecklas svagt. De långsiktiga tillväxtprognoserna är låga. Högre produktivitet är i slutändan det enda som kan ändra på det. Då krävs investeringar i ny teknik men också en arbetskraft som kan hantera den.

I dag tar 4 procent av alla som går ut högskolan examen i naturvetenskap, matematik eller statistik. Det är en beklämmande siffra (att locka fler tjejer är en bra början – för närvarande är 70 procent på ingenjörsutbildningarna killar).

Med det sagt är Johan Eklunds resonemang tämligen trångsynt.

Naturvetenskap och humaniora är inte delar i ett nollsummespel, tvärtom. Många av de färdigheter som studenter på bra humaniorautbildningar tillägnar sig – förmåga att tänka associativt, förstå kontext och inta olika perspektiv – är ovärderliga i en digital ekonomi.

Det är därför så många av dem som startar techbolag har en bakgrund inom design, mode och medier. Silicon Valley? Fullt av litteraturvetare och filosofistudenter.

Naturvetare är visserligen bra på att finna svar och lösa problem, observerar Scott Harley i boken ”The Fuzzy and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the Digital World” – en av fjolårets bästa, enligt Financial Times.

Men det är i regel ”fuzzies”, med bakgrund i mjuka ämnen, som vet att formulera frågor och identifiera problemen. Det är svårgreppade – eller flummiga – egenskaper som inte med lätthet kan automatiseras.

Svenska företagsledare vet detta. När tankesmedjan Humtank i fjol intervjuade näringslivschefer värderades färdigheter som kreativitet, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, social kompetens och kritiskt tänkande särskilt högt. Den exakta utbildningsbakgrunden ansågs mindre viktig.

Det tycks svårt för framför allt nationalekonomer att ta till sig. Skarpsinniga liberala och konservativa tänkare som Friedrich Hayek och Edmund Burke visste bättre. De framhärdade att verkligheten ofta är för komplex för att sorteras, planeras och styras.

Det betyder inte att all styrning är dålig. Incitamenten för att studera naturvetenskapliga ämnen behöver i själva verket bli fler. Svensk humaniora lämnar därtill mycket i övrigt att önska. Kurserna är ofta pseudovetenskapliga och insulära.

Det går att ändra på. Öka antalet Liberal Arts-program (breda, tvärvetenskapliga utbildningar av anglosaxiskt snitt, där litteraturvetenskap, retorik, idéhistoria, filosofi osv, studeras). Höj kraven. Och gör estetiska ämnen obligatoriska på gymnasienivå.

Om målet är att främja morgondagens storföretag och sysselsättningsskapare, som Johan Eklund skriver, är avfärdandet av humaniora som tramsig lekstuga en särdeles korkad strategi. Samma gäller om vi vill skapa dem.

Steve Jobs studerade kalligrafi. Mark Zuckerberg? Psykologi och klassisk grekiska. 

För övrigt är Microsoft världens näst största arbetsplats för antropologer. 

Innehåll från Brackets AIAnnons

Nu kommer AI-hjälpen som effektiviserar juristernas arbete

En ny AI-lösning gör det möjligt att automatisera en stor del av juristernas arbete med att granska och skriva avtal. Därmed frigörs tid för mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

– Syftet med vår lösning är inte att ersätta juristerna utan att öka deras produktivitet och konkurrenskraft, säger Erik Sandström, grundare av Brackets.

Rapporter från bland annat Goldman Sachs har pekat ut juridik som ett av de områden där AI har störst potential att rationalisera arbetet.

Nu lanseras Brackets AI, en AI-assistent som hjälper jurister att granska och skriva avtal, bland annat genom att identifiera risker i avtalsvillkoren, föreslå ändringar i avtalsvillkoren och skapa nya avtalsvillkor.

– Brackets AI är unik genom att den kan hantera en mängd olika avtalstyper och språk, genom att den ger användarna möjlighet att skapa egna granskningsregler och genom att den kompletterar den regelstyrda granskningen med en allmän riskbedömning, förklarar Erik Sandström, och utvecklar:

– Brackets AI kan hantera både kundspecifika riktlinjer och oförutsedda avtalsvillkor.

Brackets AI görs tillgänglig i Microsoft Word

Juristerna kan ta del av hjälpen direkt i Word. Brackets AI visar vad som kan behöva ändras i avtalsdokumentet, föreslår hur ändringen kan utformas och låter juristen föra in ändringen med ett knapptryck.

– Ambitionen är att Brackets AI ska bli som en medarbetare inuti datorn, som kan förbereda delar av juristen avtalsarbete och förpacka det i ett format som är färdigt för användning. Detta representerar ett skifte från teknik som enbart ett verktyg, till teknik som en partner, förklarar han. 

Brackets AI har redan testats 

Brackets har sedan 2019 tillhandahållit Brackets Contracts, ett kontraktshanteringssystem fokuserat på effektivisering och riskhantering genom automatisering, standardisering och användarvänlighet. Några av de kunder som använder Brackets Contracts har fått möjlighet att använda Brackets AI före den officiella lanseringen.

 – Brackets kunder har framtidsinriktade chefsjurister som nu ytterligare ökar sin konkurrenskraft, säger Erik Sandström.

Han påpekar att utvecklingen går väldigt fort och drar paralleller till när skrivmaskinen blev ersatt av ordbehandlaren. 

– De som envisades att fortsätta med skrivmaskin stod sig inte i konkurrensen. Nu sker en explosionsartad utveckling av AI och här gäller det för juristerna att hänga med, avslutar Erik Sandström.

Läs mer på: www.brackets.ai

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Brackets AI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera