1515
Annons

Arbetskraftsinvandring måste också revideras

LEDARE. Den danska regeringen har beslutat att införa gränskontroller mot Sverige. Den som vill ta sig från Sverige till Danmark måste visa upp pass. Motiveringen är den svenska brottsligheten, och mer specifikt de grova brott i år där de inblandade har kommit från den svenska sidan.

Foto:Maja Suslin/TT

Den svenska regeringen välkomnar åtgärden – hur ska de kunna göra annat med tanke på att det länge har varit gränskontroller i andra riktningen?

Detta sker samtidigt som ett ordkrig utbrutit inom regeringen. Migrationsminister Morgan Johansson deklarerade nyligen att Sverige inte tänker delta i en föreslagen flyktingomfördelning mellan ett mindre antal länder. Vi har redan gjort mer än andra, var beskedet. Och statsminister Stefan Löfven sa att Sverige bör halvera sitt flyktingmottagande.

Vice statsminister Isabella Lövin kritiserade detta och sa att statsministerns linje inte är den svenska regeringens.

Bråket är typiskt för migrationspolitiken, ett område där det svenska partisystemet har visat sig extra trögrörligt. Det är anmärkningsvärt att de två regeringspartierna inte har en och samma hållning i migrationsbudskapet nu när det finns en överhängande risk för nya flyktingströmmar till Europa i och med Turkiets intervention i norra Syrien.

I migrationspolitiken står olika principer inte sällan mot varandra. Här måste politikerna vara beredda att ständigt analysera tillämpning och utfall. En regelförändring på ett område kan påverka andra. En skärpning kan leda till att den avsedda effekten blir mindre därför att människor snabbt anpassar sig efter hur systemet ser ut.

Det gäller även de tio år gamla reglerna om arbetskraftsinvandring, som har visat sig vara de mest generösa i OECD.

Dessa regler missbrukas inom vissa sektorer. Detta måste åtgärdas, men utan att poängen med regelverket går förlorad. De förändringar som behövs ska förmodligen ske på annat håll i systemet, exempelvis i reglerna om anhöriginvandring.

Expressen har på ledarplats uppmärksammat hur reglerna för arbetskraftsinvandring har utnyttjats, exempelvis i samband med anställning av personliga assistenter enligt LSS-lagen. Det handlar både om att assistenter kommer till Sverige för att arbeta, och att detta i stor utsträckning sker från Sveriges stora flyktingländer. Är det alltså så att när reglerna skärps för asylinvandring så finner människor andra vägar via arbetskraftsreglerna?

Expressen uppmärksammar också ett fenomen som tidningen kallar brukarimport. Det innebär att en förälder med ett funktionshindrat barn får anställning som assistent åt någon helt annan funktionshindrad person. När vederbörande har kommit till Sverige ansöker föräldern om att barnet också ska få komma till Sverige, och då har Sverige alltså fått en helt ny familj som är berättigad till personlig assistans.

LO brukar peka på ett fusk som helt enkelt handlar om att den anställde inte får de lönevillkor som man har uppgett i ansökan till svenska myndigheter. Men bakom fackets kritik lurar grundinställningen att jobben ska gå till dem som redan bor i Sverige, ett sätt att försöka skydda lönenivåerna från press utifrån.

Arbetskraftsinvandring för högkvalificerad personal är i det närmaste okontroversiell. Näringslivet måste få anställa toppkrafter från andra länder. De svenska universiteten kan inte producera tillräckliga talanger för växande företag. Reglerna om expertskatt bekräftar detta behov, liksom januariöverenskommelsens skrivningar om en särskild sorts expertvisum.

Men arbetskraftsinvandring behövs även för mindre kvalificerade jobb. Inga företag skulle gå igenom den krångliga och dyra processen att söka dessa tillstånd om det fanns fullgoda sökande här i Sverige. Att låta myndigheterna (och indirekt facket) avgöra om det föreligger arbetskraftsbrist inom en viss bransch är att återgå till ett planekonomiskt tänkande. Det implicerar dessutom ett nollsummetänk, där det bara finns ett visst antal jobb som ska fördelas till ett visst antal sökande. Raka motsatsen till hur ett dynamiskt näringsliv fungerar.

Så rör inte grundprinciperna för arbetskraftsinvandringen – det är de som gör att Spotify kan rekrytera och att vi har så god tillgång på vietnamesiska restauranger.


Innehåll från South PoleAnnons

Klimatkompensation är inte att köpa sig fri från sitt klimatansvar

Klimatkompensation är en del i utvecklingen mot hållbara lösningar för framtiden. Med hjälp av finansieringen som klimatkompensering innebär kan nya klimatprojekt utvecklas för att minska klimatpåverkan. Jens Olejak, VD för South Pole Sweden och Head Climate Solutions Nordics, menar på vikten av att inte se klimatkompensation som en pappersprodukt utan som vad det är – ett medel för att finansiera projekt för att minska eller binda koldioxid.

– Det finns en felaktig uppfattning om att klimatkompensation betyder att man köper sig fri från sitt klimatansvar. Men det kunde inte vara längre från sanningen, säger Jens. Rätterna som köps vid klimatkompensation möjliggör utvecklingen av klimatprojekt för att öka omställningen mot ett koldioxidsnålt samhälle.

För att nå NettoNoll som företag är det viktigt att ha med klimatkompensation som en del av sin klimatstrategi. Oavsett vilken verksamhet man verkar inom kommer företagens utsläppsreduktioner inte vara tillräckliga för att nå NettoNoll i linje med SBT och Parisavtalet. 

– Våra kunder har väldigt ambitiösa målsättningar kopplade till sin klimatstrategi. För att nå sina mål behöver de även klimatkompensera. Oavsett verksamhet kommer ett visst utsläpp att ske, även om man är duktig på att minska dessa. Men målsättningen är såklart att behovet av klimatkompensering ska minska över tid.

Tack vare klimatkompensering kan utvecklingsländer vara med på resan mot ett koldioxidsnålt samhälle och bidra till klimatomställningen. South Pole har utvecklat över 800 projekt sedan starten 2006, där projekt kopplade till bindning av koldioxid via naturbaserade lösningar, men även tekniska innovationer, just nu har stort fokus. Det är även viktigt att undvika framtida utsläpp genom exempelvis projekt för förnybar energi, i vilket South Pole har spelat en stor roll de senaste 15 åren.

Som den enda aktiva projektutvecklaren i Norden har South Pole möjlighet att ta ett helhetsgrepp åt sina kunder i deras klimatstrategiarbete. Med kompetens inom både strategiskt stöd och utveckling av hållbara projekt som gör skillnad för klimatet och projektets närområde ger South Pole tydliga resultat för sina kunder.

– Vi ser att efterfrågan på våra tjänster ständigt ökar, för att möta marknadens behov utökar vi nu därför organisationen med nya kompetenser. Klimat och hållbarhet är en av de viktigaste frågorna vi har framför oss, och vi har betydligt mindre tid på oss än vi räknat med för att göra de klimatförbättringar som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Det är dags att agera!

South Poles uppdrag
South Pole effektiviserar och driver på omställningen till ett klimatsmart samhälle. Med ett globalt team, med över 800 sociala entreprenörer, utvecklas innovativa skräddarsydda lösningar för att möta organisationers och samhällsstrukturens behov. South Pole är experter inom den snabbt föränderliga klimatpolitiken och dess regelverk. 

Till South Pole Swedens erbjudande

Mer från South Pole

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med South Pole och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?