Arbetsinvandring måste bli rättssäker

LEDARE. De fortsatta kompetensutvisningarna skadar Sverige. Här har många missuppfattat situationen, vi tror att de sökande behöver oss mer än vi behöver dem.

Foto:Jack Mikrut

”Kompetensutvisningarna har upphört.” Så sade Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till sajten Arbetsmarknadsnytt den 10 juli förra året. Frågan är när han ansåg att de upphörde. Scania-ingenjören Pak Wing Leung, som Di skrev om på tisdagen under rubriken ”Jag har gjort allting rätt”, fick avslag sex månader innan uttalandet gjordes.

Utvisningar på tveksamma grunder av arbetskraft från länder utanför EU/EES, kompetensutvisningar, har varit en följetong under många år. ”Luciadomarna” i Migrationsöverdomstolen 2017, kallade så därför att de kom runt Lucia i december, tryckte på att en helhetsbedömning måste göras, en person ska inte utvisas på mindre teknikaliteter. Det förbättrade situationen, som Ribbenvik hänvisar till. Innan dess hade Sverige förlorat en rad personer med nyckelkompetens för svensk industris konkurrenskraft, som den omskrivna programmeraren Tayyab Shabab.

Innan luciadomarna avslogs runt en femtedel av alla ansökningar, därefter föll andelen till 5 procent, enligt en artikel av Fredrik Hultman för Timbro (13/12 2018). Men den ändrade praxisen löste inte alla problem. Pak Wing Leung och Faranak Lotfizad ska utvisas därför att Migrationsverket har gjort fel. När det gäller Faranak Lotfizad tecknade arbetsgivaren den försäkring som Migrationsverket rekommenderade. Men i efterhand uppger myndigheten att det var fel försäkring. 

Ingenjören Pak Wing Leung har bott i Sverige i tio år. Först tog han en master på KTH och därefter har han arbetat vid Scanias utvecklingsavdelning. 2011 fick han uppehållsrätt i Sverige som EU-medborgare, trots att hans pass från Hongkong inte automatiskt ger de rättigheter som ett brittiskt pass då gjorde. 2015 ansökte han om permanent uppehållstillstånd. 2017 kom svaret. Migrationsverket hade då kommit fram till att de gjort fel, Pak Wing Leung var inte att betrakta som EU-medborgare och hade därför vistats illgalt här. 

Pak Wing Leung överklagade beslutet till Migrationsdomstolen som kom fram till att Migrationsverket skulle göra en ny prövning.  Domstolen ansåg att han vistats lagligt i landet eftersom Migrationsverket gjort fel, samt att en så lång tid i landet normalt hade utgjort skäl för permanent uppehållstillstånd. Men när Migrationsverket i januari förra året kom med ett nytt beslut blev det åter avslag. Myndighetens beslut framstår här, liksom ofta tidigare, som svårbegripligt och rättsosäkert. 

Migrationsverket bedriver en verksamhet som är starkt utsatt av den allmänna opinionen och politiska utspel. Därför är det centralt att riktlinjerna för arbetet är tydliga i sin intention. Direktiven till den utredning som januaripartierna tillsatte i början av februari ”Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare” syftar som titeln anger till att komma till rätta med två helt olika problem. Risken är stor att behovet att locka hög kompetens inte får samma fokus som hur man stoppar utnyttjande av lågutbildad arbetskraft.

Lagen måste skrivas så att det blir tydligt att intentionen är att locka hit kompetent arbetskraft, snarare än begränsa flödet. Sverige har helt missuppfattat situationen, vi tror att de sökande behöver oss mer än vi behöver dem. Men det är de högkvalificerade som väljer, det måste sjunka in. När Tayyab Shabab utvisades från Sverige fick han visum i Tyskland och arbetar nu som it-konsult på den internationella växtnäringskoncernen Yara i Berlin.

Det måste också sjunka in att Sverige även behöver fylla enklare jobb, som bärplockare, som inte ens studenter födda i Sverige tar, och städpersonal. Sverige klarar uppenbarligen varken att generera tillräckligt många högutbildade personer eller de som utför enkla jobb. Oavsett om det är en tillfällig eller mer strukturell obalans, innebär det att ett internationellt utbyte av arbetskraft är nödvändigt. 

Och om Sverige ska kunna locka dem vi vill, måste processen mot ett arbetstillstånd, och senare permanent uppehållstillstånd, bli förutsägbar och rättssäker. Den nya utredningen måste bli klar innan årets slut snarare än nu aviserade november 2021. Pak Wing Leung har åter överklagat Migrationsverkets beslut. Men alla har inte det tålamodet. Vissa packar väskan.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Red HatAnnons

Tänk om och tänk rätt kring digitaliseringsresan

En lyckad digitalisering av verksamheten handlar om mer än bara teknologi. Det handlar om tre delar - teknik, arbetssätt och människor. Verksamhetsnyttan kommer till den som lyckas balansera dessa tre och skapa en gemensam förståelse om visionen framåt. Digitalisering är just en resa som inkluderar dina medarbetare – använd deras kunskap och erfarenheten för en bra start.

Red Hat är uppvuxna i open source-världen där öppenhet och samarbete är grunden till framgången. Att öppet samarbeta och dela med sig av sina idéer och lösningar driver utvecklingen snabbare framåt. Det är också här digitalisering och open source skapar positiva synergier - framgångsfaktorerna för digitalisering är desamma. För att lösa dagens komplexa utmaningar med automation och hybrida lösningar (system som automatiskt skalar ut i molnet vid behov) och förvaltning av applikationer som stödjer detta måste det finnas en stabil, säker IT-plattform att växa med.

– Vi gör teknologi på ett bättre sätt som ständigt utvecklas och vi vill tillgängliggöra den för alla, därför är öppenhet och samarbete en nyckel för oss. Vi är här för att se till att företag ges möjlighet att dra nytta av detta och samtidigt förstå hur det ska appliceras på sin verksamhet både nu och i framtiden, säger Jonas Jonsson, CTO Red Hat Nordics.

Teknologi som hela tiden ligger i framkant 

Många företag som ska digitalisera lägger stor vikt vid sin teknikinvestering, ibland finns en övertro på att tekniken ska lösa alla problem. Att arbetsprocesser och medarbetarnas engagemang är lika viktiga för att investeringen ska nå sin fulla potential glöms ofta bort. 

– Vi hjälper företag med alla delar i digitaliseringen, även om vi oftast först blir kontaktade för att man behöver en säker, stabil och framtidssäkrad IT plattform.  Behoven ändras snabbare idag och nu söker man flexibilitet och kostnadseffektivitet, man frågar sig ofta - ska vi gå ”all-in” med en leverantör eller behålla kontrollen själva. När den digitala utvecklingen är transparent och öppen skapas engagemang och samarbete som är avgörande för en lyckad digitaliseringsresa, säger Jonas Jonsson.

En lyckad digital transformation med Open Innovation Lab

Framgången ligger i de förbättringarna man skapar, i effektivitet, relevans för sina kunder och bättre arbetsprocesser. Jonas berättar hur viktigt det är att den nya digitala tekniken, arbetssättet och de nya processerna faktiskt förankras och förstås av medarbetarna. För att skapa en god grund till det startades Open Innovation Lab, där en kund lär sig ett nytt arbetssätt med senaste tekniken och tillsammans med Red Hats experter löser en frågeställning eller utmaning under ett antal veckor.

– Vi har en konstant tillväxt under många år och fick frågan om vi kunde dela med oss av vårt arbetssätt runt innovation och hur vi skapar tillväxt, det blev starten för Open Innovation Lab. Där får vår kund hjälp att förbättra ett system eller en process i en Scrum-liknande miljö där metodiken är att man, precis som vi gör internt, jobbar tillsammans för att ta fram en bättre lösning, avslutar Jonas. 

Om oss

Red Hat är världens ledande leverantör av mjukvara baserad på öppen källkod och använder en community-driven metod för att leverera högpresterande Linux-, moln-, container- och Kubernetes-teknologier. Vi hjälper dig att standardisera i olika miljöer, utveckla molninbyggda applikationer och integrera, automatisera, säkra och hantera komplexa miljöer med prisbelönt support, utbildning och konsulttjänster. 

Digitalisering handlar ofta om att bli effektivare, förbättra och förnya erbjudandet till kunden, vi vet alla hur viktigt det är med en positiv kundupplevelse. 

www.redhat.com 

Mer från Red Hat

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Red Hat och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?