Annons

Alecta måste beakta sitt särskilda ansvar

Alecta är Europas femte största pensionsbolag. Det lever delvis på en gammal ensamrätt till tjänstemännens avtalspensioner. Det är ett bolag som hanterar pensioner för 35 000 företag och 2,6 miljoner privatpersoner. Det styrs av Svenskt Näringsliv och tjänstemännens fackparaply PTK.

ALLVARLIGT. Alectas katastrofala investeringar i amerikanska nischbanker är allvarligt sett i ljuset av bolagets uppdrag. Om man ser på tidigare exempel ligger det nära till hands att se det diffusa ägandet av pensionsbolag som en problemfaktor.
ALLVARLIGT. Alectas katastrofala investeringar i amerikanska nischbanker är allvarligt sett i ljuset av bolagets uppdrag. Om man ser på tidigare exempel ligger det nära till hands att se det diffusa ägandet av pensionsbolag som en problemfaktor.Foto:Jesper Frisk

Det är så nära en allmän ekonomisk infrastruktur man kan komma. Åtskilliga av kunderna har hamnat hos Alecta av bara farten. Det ger ett särskilt ansvar.

Investeringarna i amerikanska nischbanker (och sorti från Handelsbanken och Swedbank) väcker frågor om den saken. Ligger en specialmarknad i ett annat land inom ramen för det egentliga uppdrag Alecta har? Och förfogar bolaget över den rimliga kompetensen att specialbevaka denna marknad? Hittills summerar dessa förluster för Alecta till mer än 20 miljarder kronor.

Det finns ett inneboende problem hos pensionsbolagen där avståndet är stort mellan pengarnas ursprung och deras förvaltning. Det är företagen som betalar premier varje månad för att de vill ta sitt pensionsansvar gentemot sina anställda. I decennier ska det sedan förvaltas av pensionsbolaget.

Beträffande den stora stock av förmånsbestämda pensioner (till skillnad från premiebestämda som Alecta också har) som fortfarande finns där råder särskilda villkor. Förvaltningen av dessa kan både leda till ett minus och till ett plus i förhållande till förpliktelserna mot blivande och nuvarande pensionärer. För drygt 20 år sedan, ungefär när Alecta fick sitt nuvarande namn efter att föregångaren SPP delades upp i två, fanns ett 66 miljarder kronor stort överskott i bolagets förvaltning. Det ledde till att företagen som betalat in premierna fick tillbaka stora belopp.

Även nu för tiden finns ett stort överskott, vilket lett till premiereduktioner för arbetsgivarna. Men hur säkerställer man att förvaltningen är effektiv när pensionärerna bara är garanterade ett visst belopp och ett eventuellt överskott inte kommer att tillfalla dem?

Det finns andra principiella problem med att förvalta kapital åt kunder som inte valt bolaget. När ett bolag som Alecta skaffar sig en ägarpolicy beträffande socialt ansvarstagande etc sker det på ett diffust mandat. De pensionssparare som inte har gjort något aktivt val har rimligen inte heller gett uttryck för något särskilt önskemål om hur pengarna ska förvaltas.

När Sjunde AP-fonden inrättades på 1990-talet för att förvalta icke-väljares premiepensionspengar var det uttalat i riksdagsbeslutet att den inte skulle besluta å dessa passiva medborgares vägnar. Fonden skulle inte få rösta på bolagsstämmor. När den tidigare chefen för Stockholmsbörsen Bengt Rydén blev ordförande i fonden ville han inte acceptera frånvaron av rösträtt och reglerna ändrades.

Parallellen är tydlig: Vems rösträtt är det man utövar? Och likaså: Hur ska man förvalta de pengar som tillhör företag och privatpersoner som inte alltid valt just detta pensionsbolag? Ska man ta onödiga risker?

Och ska man i något läge prioritera ned hög avkastning och i stället välja aktier i bolag som är extra ansvarstagande enligt olika parametrar, som miljö, klimat, sociala frågor och bolagsstyrning?

Hur det kan gå i livförsäkringsbolag med otydliga uppdragsgivare illustreras av hur Skandia Livs moderbolag sålde sin kapitalförvaltning till norska DNB i början av 00-talet utan att alla i styrelsen begrep vad som skedde. Kapital ansågs ha gått om intet, rättsprocesser följde och Skandia var tvunget kompensera kunderna.

Hur det kan gå i ett bolag som förvaltar tjänstepensioner visar skandalen inom AMF. Det bolaget är motsvarigheten till Alecta på arbetarsidan och där avslöjade Di 2009 en bonusskandal som till slut tvingade bort makthavare i bolaget. Den styrelse som fack och arbetsgivare tillsatt hade inte förstått riktigt vad de hade beslutat eller vad som hände.

Inget av detta har hänt i Alecta. Det vi har sett begränsar sig till ett olämpligt risktagande och en fatal felbedömning. Men historiens exempel visar det ansvar som vilar på ett pensionsbolag som har att förvalta två saker: En väsentlig del av människors framtida pensionspengar. Och det särskilda förtroende som kommer från kunder som inte har valt detta bolag aktivt.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från EKNAnnons

Skånska exportsuccén förbättrar swingen med en liten elstöt

Laszlo Varga är vd på DeWiz Golf AB.
Laszlo Varga är vd på DeWiz Golf AB.

Genom att under samma tak erbjuda såväl fordon som banktjänster kan Nordens näst största bank sänka kundernas kostnader – och hjälpa dem att bli grönare.

– Vi har samma mål: att vara en drivande kraft i den gröna omställningen. Det gör oss till en perfect match, säger Pernilla Alkell, försäljningschef på Autolease Sverige.

Läs mer om hur du kan säkra finansiering för din fortsatta tillväxt 

– När du sätter DeWiz runt handleden mäter den din golfswing i detalj – hastighet, vinkel, drivning, lutning, tid, var din bakswing slutar och mycket mer. Den mäter allt detta i realtid så att du kan träna medvetet varje gång du slår ett slag, förklarar Laszlo Varga som är vd på det skånska wearable tech-bolaget.

Sedan tidigare finns det teknik för att mäta bollbanan och allt som händer efter slaget. Laszlo Varga förklarar att hans bolag nu kan bidra med själva ”indatan”, det vill säga vad som egentligen leder till ett visst resultat.

Att kunna mäta golfswingen är en sak, men alla golfare vet att det inte alltid räcker att veta var felet ligger. Man måste också arbeta bort den dåliga vanan. Därför har DeWiz ännu en pedagogisk egenskap – nämligen den lätta elstöten du får när du inte swingar som du borde.

– Det är egentligen snarare en lätt elektrisk impuls som signalerar att du gjorde något fel. Det här handlar om betingning – det lilla obehaget du känner får hjärnan att över tid undvika just det misstaget och i stället ändra beteende mot de swingar som inte resulterar i obehag.

Sålde slut på allt

Kombinationen av realtidsanalys och modifiering av golfswingen har lett till en formidabel exportsuccé. Efter mindre än två år säljs DeWiz i 53 länder och exportandelen är 96 procent.

– Vi tänkte export från start givet att de allra flesta av världens 70 miljoner golfare finns utomlands. Och vi tänkte rätt, så rätt att vi i slutet av förra året hade sålt slut på hela produktionen. Det var ett angenämt problem, men likväl ett problem – och det var då vi tog kontakt med EKN.

Laszlo Varga insåg att DeWiz behövde en injektion av kapital för att kunna fortsätta växa. Marknadsföring kostar pengar och samtidigt krävde produktionen resurser. En rad komponenter hade lång leveranstid och skulle dessutom betalas i förskott, vilket skulle låsa upp kapital under en period. Och att ta in mer pengar via investerare skulle späda ut aktiekapitalet.

EKN kan täcka 75 procent av bankens risk

– Ett banklån var därför rätt väg att gå. Jag hade hört talas om statliga EKN och visste att de kunde vara med och dela bankens risk när exportbolag behöver låna pengar. När jag kontaktade EKN fick jag också veta att de numera också kan hjälpa nyetablerade tillväxtbolag och täcka upp till 75 procent av bankens risk. Det gör det så klart mycket lättare för banken att säga ja.

Tack vare samarbetet med EKN, Exportkreditnämnden så sa banken mycket riktigt ja. Enligt Laszlo Varga var stödet avgörande för tillväxtresan.

– Utan EKN hade vi behövt välja mellan att satsa på försäljningen eller att låsa fast kapitalet i komponenter som levereras om ett år. Men vi behöver så klart göra både och. Med EKN och vår bank i ryggen slipper vi välja och kan tänka tillväxt både på kort och lång sikt.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa företag med bankfinansiering 

 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera