ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Skog

Äganderätten måste få ett starkare skydd

  • STRANDSKYDD. Ett av de regelverk som utmanar äganderätten. Enligt januariöverenskommelsen ska regeringen tillsätta en utredning om äganderätten. Ändå motsatte sig regeringspartierna just detta i riksdagen på tisdagen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

LEDARE. En riksdagsmajoritet, bestående av de fyra borgerliga partierna och SD, uppmanade på tisdagen regeringen att tillsätta en utredning om stärkt äganderätt. Regeringspartierna och Vänsterpartiet motsatte sig detta.

Det visar att punkt 26 i januariöverenskommelsen inte är värd någonting. Denna punkt handlar om att den privata äganderätten till skogen ska stärkas men också att en utredning ska tillsättas om stärkt äganderätt, alltså just det som S, MP och V röstade emot i Konstitutionsutskottet. Motiveringen: ”Regeringsformens bestämmelser om äganderätt är väl avvägda.”

Agerandet visar hur djup oförståelsen för äganderättsfrågor är inom socialdemokratin. Partiet är till och med berett att nonchalera en av de mest utförligt formulerade punkterna i januariöverenskommelsen.

Dessvärre har det nyligen skett ett bakslag för äganderätten i skogen. Efter att inventeringen av nyckelbiotoper pausades som en följd av M/KD-budgeten har nu Skogsstyrelsen på eget bevåg infört en ny mätmetod för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Det handlar om stora skogsområden som får denna märkning, som i praktiken gör skogen värdelös. Att registrera ett område som nyckelbiotop är inte ett myndighetsbeslut som kan överklagas, utan endast en märkning på kartan. En nyckelbiotopsklassning är inte synonym med ett avverkningsförbud, men uppköparna vill inte befatta sig med virket.

Nyckelbiotopsbesluten visar varför det behövs en utredning om äganderätten. Det finns alltför många luckor i egendomsskyddet. Det som står i lagtexter är inte allt, det finns en hel del beslut som inte formellt påverkar äganderätten, men som gör det i praktiken. Det som Skogsstyrelsen ser som ett ”kunskapsunderlag” är i själva verket ett system som gör skog värdelös, utan kompensation till ägarna.

Att bli berövad värdet av sin egendom på detta vis är ett övergrepp mot Sveriges mest långsiktiga företagare. Skogsägarna vet vad som händer om de inte förvaltar sin egendom. Det drabbar inte dem själva, utan kommande generationer.

Äganderätten är grundlagsfäst i Sverige. Den finns i Europakonventionen, som numera är svensk lag. En inskränkning av äganderätten kräver stöd av lagstiftning, att det finns ett allmänt intresse, att det ska vara proportionerligt och att ägaren får rätt till ersättning.

Äganderätten handlar inte bara om mänskliga rättigheter, utan är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Äganderätten ger förutsägbarhet och möjliggör ekonomiskt risktagande. Länder med brister i äganderätten stagnerar.

I Sverige är bristerna främst kopplade till fastigheter. Strandskyddet är en betydande källa till rättsosäkerhet. I de områden där skyddsgränsen har flyttats från 100 till 300 meter från stranden finns fastigheter som har köpts med en förutsättning, som senare har förändrats.

I slutet på förra mandatperioden kom en statlig utredning om bostadsbyggande. Utredaren, vänsterpartisten Nooshi Dadgostar, föreslog att kommuner ska kunna kräva att fastighetsägaren avstår mark utan ersättning om det behövs för stora samhällsprojekt.

Att den förra regeringen utsåg en vänsterpartist att utreda frågor som rör äganderätten var inget mindre än en skandal. Övergångsregeringen sände sorglöst utredningen på remiss och nu är frågan hur Centerpartiet och Liberalerna ska bevaka att sådana här haverier inte inträffar i framtiden.

Risken är stor att de inte lyckas stoppa liknande experiment i tid eftersom de bägge partierna medvetet avstått från att ha egna tjänstemän i regeringskansliet som kan bevaka dessa frågor.

I den socialdemokratiska traditionen ingår att domstolar och internationella konventioner inte ska få begränsa politikernas möjligheter att styra landet. Därför är det inte förvånande att partiet motsätter sig en stärkt äganderätt, som ju faktiskt skulle begränsa statsmaktens rätt över den enskilde.

Äganderätten är en av de mer principiella delarna av januariöverenskommelsen. Hur denna punkt kommer till uttryck i praktisk politik blir ett av de viktigaste bevisen på om Socialdemokraterna på djupet har förstått att de saknar majoritet i riksdagen.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies