Hoppa till innehållet

Annons

Äganderätten i skogen är fortfarande olöst

LEDARE. Markägarnas rätt att bruka sin skog har länge varit eftersatt. Rättsosäkerheten har varit omfattande. Aktivismen mot skogsägare återkommande. Som en röd tråd genom skogspolitiken går misstron mot äganderätten. Den gömmer sig i allt från avsaknaden av frivillighet i skyddet av skogar, till den godtyckliga inventeringen av nyckelbiotoper.

SKOGEN. Att skogen som naturresurs inte skulle kunna förvaltas av privata aktörer är en farlig tanke.
SKOGEN. Att skogen som naturresurs inte skulle kunna förvaltas av privata aktörer är en farlig tanke.Foto: Paul Kleiven

Att skogen som naturresurs inte skulle kunna förvaltas av privata aktörer är en farlig tanke. Många hoppades att den skulle få motstånd genom skogsutredningen som presenterades i slutet av förra året. Direktiven om en stärkt äganderätt, och kompensation till markägare i de fall den inskränks, var en seger för de borgerliga partierna i januariavtalet. Och visst har utredningen några ljuspunkter. Men äganderätten i skogen är alltjämt hotad.

En av metoderna för att stärka äganderätten har varit att markägare ska få större inflytande i olika beslutsprocesser, jämfört med dagens skeva maktbalans. I stället förstärks den nuvarande ordningen nu ytterligare. Genom ett domslut från Mark- och miljödomstolen får allmänheten stor makt över skogsbruket vid sidan av myndigheterna.

Förra året lämnade skogsbolaget SCA in anmälningar om fyra planerade avverkningar till Skogsstyrelsen. Om inte annat besked ges inom sex veckor från anmälan är det fritt fram att avverka skogen. SCA fick därmed indirekt grönt ljus. Men efter att föreningen Skydda skogen hade inventerat områdena i jakt på rödlistade arter togs saken till domstol, som nu tvingar Skogsstyrelsen att återigen granska ärendet innan avverkningen får genomföras.

Företrädare för Skydda skogen konstaterar att ”domen visar att Skogsstyrelsens beslut att inte vidta några åtgärder är ett överklagbart beslut” (DN 18/2). Enligt SCA är det en ny rättsordning. Man kan vara säker på att den kommer att utnyttjas mot fler skogsbolag. Men äganderätten i den svenska skogen hotas inte bara av den här osäkerheten. En konflikt tornar dessutom upp sig om hur skogsskyddet ska se ut, och vilka principer som ska styra.

Ett problem för svenska skogsägare har varit inventeringen av skyddsvärd natur, så kallade nyckelbiotoper. Det är inte mer än en markering på kartan, men gör i praktiken virket i området värdelöst utan att för den sakens skull ge rätt till ersättning eller möjlighet att överklaga. Det föreslår skogsutredningen ska upphöra. Det befintliga registret ska dessutom gallras. Frivillighet föreslås också bli den nya huvudmetoden för formellt skydd av skogar. Om det genomförs är det ett kliv i rätt riktning. Alla partier är dock inte nöjda med mer makt åt markägarna.

Miljöpartiet gick nyligen ut och krävde att mängden skyddad skog dubbleras från dagsläget (DN 8/2). Inom en tioårsperiod vill man öka antalet nationalparker med en tredjedel. Visst skulle det kunna uppnås genom frivillighet, men om det uppstår en konflikt är valet enkelt. ”Som markägare kan man inte ha rätt att göra vad man vill med den mark man förvaltar”, enligt Per Bolund. ”Vi behöver öka insatserna för att gå igenom de svenska skogsmarkerna och hitta pärlorna som är värda att bevara”.

Att värna och skydda den biologiska mångfalden är viktigt, men arter är inte ensamma om att ha ett värde. Skogsbruket är till exempel en fenomenal bundsförvant i klimatarbetet. Det senaste seklet har virkesförrådet i den svenska skogen fördubblats. I stammar och grenar hos gran och tall binds närmare 40 miljoner ton koldioxid varje år. Det är en utveckling som hållbart skogsbruk står bakom. För varje träd som skördas planteras minst två nya.

Men en stark äganderätt är inte bara ett medel, utan ett mål i sin egen rätt. Januaripartierna har ett särskilt ansvar att försvara markägare från den misstro som ryms i regeringskansliet. Med ett generöst ersättningssystem finns inget som säger att det inte går att kombinera en stark äganderätt med ett rimligt försvar av skyddsvärd natur.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Nordea Private BankingAnnons

Fem fallgropar med vilande bolag – så navigerar du runt dem

Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.
Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.Foto: Mikael Sjöberg

Planerar du att sälja din verksamhet och därefter låta bolaget vila? Då finns det ett antal saker som måste beaktas – annars kan det hända att ditt bolag ur skattesynpunkt inte anses som vilande.

Extern länk: Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande

Många företagare som säljer sin verksamhet väljer att vänta och låter bolaget vila i fem år innan de tar ut kapitalet. Anledningen är att skatten då kan bli 25 procent istället för 55 procent. Men ibland visar det sig att det man trodde var ett vilande bolag inte alls är det.

Eftersom området rent juridiskt är relativt snårigt gäller det att vara noggrann och förutseende för att inte trampa snett, konstaterar Nordea Private Bankings affärjurist Pernilla Frisk.

– Det finns en del fällor med vilande bolag som är viktiga att känna till, säger hon.

Här listar hon fem fallgropar som du kanske borde åtgärda innan verksamheten säljs. Åtminstone om du tänkt dig att ha ett vilande bolag.

1. Fortsatt drift i annat bolag

Har du som företagare delat upp olika verksamhetsgrenar i flera bolag? Om du säljer ett av dem, men har kvar någon del av verksamheten som tidigare legat i samma koncern som det sålda bolaget, finns det risk för att du inte kan ha ett vilande bolag.

– Anledningen är du kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, förklarar Pernilla Frisk.

Detta gäller även om du har flyttat över kapital till ett annat bolag och bedriver någon typ av verksamhet i det mottagande bolaget.

2. Närstående bedriver drift i annat bolag

En annan fallgrop kan vara om man någon gång har gjort ett generationsskifte. Om ni är två syskon som delat upp verksamheten i två bolag och sedan drivit varsitt, finns det risk för att ingen av er kan sälja av sin verksamhet och ha ett vilande bolag. Det spelar ingen roll om generationsskiftet gjordes för flera decennier sedan.

Om ni däremot är kusiner som tagit över bolagen kan ni som säljare ha ett vilande bolag. Det beror på att kusiner inte ses som närstående utifrån ett skattemässigt perspektiv.

– Sedan några år tillbaka finns det en ny lagstiftning för att underlätta generationsskiften, men reglerna är ändå komplicerade, menar Pernilla Frisk.

3. Fortsatt anställning

Om du säljer samtliga aktier i ett bolag påverkas inte den skattemässiga statusen i det vilande bolaget av en eventuell anställning.

– Bedömningen blir dock en annan om du som ägare – eller någon närstående – har kvar andelar i det sålda bolaget, då kan du i de flesta fall inte ha ett vilande bolag, betonar Pernilla Frisk.

Detta gäller också om du återinvesterar i köparbolaget och någon i närståendekretsen fortsatt är anställd i bolaget.

4. Aktiv kapitalförvaltning

Hur aktiv man som ägare kan vara när det gäller att placera kapital i sitt vilande bolag är ovisst. Det finns rättsfall som visar att man själv kan fatta beslut om vissa omplaceringar, men det är oklart var gränsen går. Högsta instans har godkänt att ägare omplacerat cirka 20 procent av kapitalet och gjort cirka 50 köp- och säljtransaktioner under ett år.

För att undvika att man hamnar i en tvist med Skatteverket rekommenderar Pernilla Frisk att man förvaltar kapitalet diskretionärt, det vill säga överlåter placeringsbesluten till banken eller en annan förvaltare.

– Vi brukar även förorda att man är försiktig med att placera kapitalet i onoterade värdepapper, eftersom det kan öka risken för att bolaget inte anses vara vilande, påpekar hon.

5. Omstrukturering och enskild egendom

Slutligen, för att man ska kunna ha ett vilande bolag krävs det i vissa fall att man behöver göra en omstrukturering innan verksamheten säljs.

– Enkelt förklarat så säljer man aktierna i bolaget till underpris till ett nybildat bolag. Därefter säljer det nya bolaget aktierna i verksamhetsbolaget och köpeskillingen landar in i holdingbolaget, som man sedan låter bli vilande, säger Pernilla Frisk.

Även om aktierna i verksamhetsbolaget är enskild egendom, så innebär det inte att aktierna i det nya bolaget per automatik blir det.

– Här är det viktigt att ta hjälp av en jurist för att säkerställa så att även de nya aktierna blir enskilda.

Extern länk: Ta reda på mer om hur Private Bankings jurister kan hjälpa dig vid förändringar i ditt företag

 

Mer från Nordea Private Banking

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea Private Banking och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera