Kundservice

Prenumerationsvillkor

Allmänna villkor för prenumerationer

Dessa prenumerationsvillkor (“Villkoren”) reglerar din prenumeration och gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, (“Bonnier News”, “vi” eller “oss”).

Prenumerationen tillhandahålls av Bonnier News AB på uppdrag av tidningsbolaget Dagens Industri AB. Det är tidningsbolaget som är utgivare av tidningen Dagens Industri (Di) och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras.

Allmänt

Villkoren gäller när du tar del av tidningen/magasinet eller därmed relaterad tjänst, antingen i pappersform, via dess webbplats eller genom digital applikation (“Tjänsterna” eller “Tjänst”).

Du godkänner Villkoren när du gör din beställning av en prenumeration eller någon av Tjänsterna. För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälders eller annan förmyndares godkännande.

Betalning

Prenumeration av Di betalas i förskott om inte annat avtalats. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. Bonnier News äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Di äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras runt den 28:e varje månad och att prenumerationen löper enligt nedan under rubriken Tillsvidareprenumeration. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att Bonnier News är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Om inte Autogiromedgivandet kommit Bonnier News tillhanda innan prenumerationens start erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt faktureringsavgift.

Klarna Checkout

Di använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/sv/kundservice

Företagsportalen

Företagsportalen är en tjänst som ger företag möjlighet att köpa större volymer av prenumeration. Tjänsten tecknas via följande kampanjsida: http://www.di.se/foretag/

Volymrabatten som ges vid köp via företagsportalen gäller under ett års tid från prenumerationens startdatum. Det är möjligt att uppgradera sin prenumeration under avtalstiden, däremot inte nedgradera till lägre volymer.

Tillsvidareprenumeration

Prenumerationsformen “Tillsvidareprenumeration” innebär att Tjänsten levereras för den tidsperiod som avtalats vid beställningen med automatisk förnyelse till ny periodlängd, om du inte själv säger upp prenumerationen senast dagen före avtalsperiodens slut.

Även om du säger upp din prenumeration under en pågående avtalsperiod upphör prenumerationen först när den avtalade bindningstiden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration

Prenumerationsformen “Tidsbestämd” innebär att Tjänsten levereras under en på förhand överenskommen period. Den överenskomna perioden framgår vid din beställning. Vill du förlänga din prenumeration eller byta till annan prenumerationsform ber vi dig kontakta kundservice eller teckna ett nytt erbjudande innan prenumerationen löper ut. Om du har en prenumeration som innehåller leverans av en papperstidning och du vill fortsätta få din tidning levererad utan avbrott behöver du meddela kundservice minst en vecka i förväg.

Digital prenumeration

En digital prenumeration på Di innebär att du får tillgång till Di:s innehåll i digital form. Den digitala produkten kan distribueras i olika format och görs tillgänglig via dina digitala enheter genom ett användarkonto. Din digitala prenumeration/ditt användarkonto är strikt personligt och får under inga omständigheter delas av flera individer eller på annat sätt användas för att sprida innehåll. Bonnier News har rätt att stänga av konton vid missbruk.

I den digitala prenumerationen ingår vissa tilläggstjänster beroende på vilken produkt du har valt. I vissa fall ingår även tjänster från andra leverantörer i Tjänsten. För sådana tjänster gäller deras egna köp-och leveransvillkor. Se vidare på https://www.di.se/prenumerera/

Prova på-prenumeration

En “prova på-prenumeration” gäller för avtalad period och övergår vid periodens slut automatiskt till en tillsvidareprenumeration om annat inte avtalas eller såvida du inte säger upp din prenumeration innan prova på-periodens slut.

Även om du säger upp prenumerationen under en pågående avtalsperiod (och senast dagen före avtalsperiodens slut) upphör prenumerationen först när den avtalade bindningstiden löpt ut. Villkoren för sådana prenumerationserbjudanden framkommer vid tecknandet av prenumerationen. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Särskilt om köp via Apple App Store & Google Play eller motsvarande

Om du gör Ditt köp av prenumeration/abonnemang genom Apple App Store ingår du ett avtal med Apple och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Papperstidning

Om din prenumeration inkluderar papperstidning levereras denna antingen måndag till lördag, eller på fredagar och lördagar beroende på vald prenumerationsform, med undantag för helgdagar och liknande. I samband med helger kan papperstidningen distribueras på närliggande veckodag och då med aktuell tryckt utgåva av bilagan Di Weekend.

En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen/magasinet till dig är att du har uppgett en korrekt leveransadress till oss och att din brevlåda är märkt korrekt. Om du bor i lägenhet behöver din brevlåda eller tidningshållare vara märkt med efternamn. Om du bor i hus behöver brevlådan, förutom med efternamn, även vara märkt med adress och eventuellt stoppställe.

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte ges och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. Bonnier News ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen som anmälts av dig inom fem (5) dagar från aktuell utgivningsdag. Prenumerationen förlängs efter anmälan med motsvarande antal dagar. Autogiron krediteras med kostnaden för den uteblivna tidningen. På ett mindre antal orter post distribueras Di en eller flera dagar i veckan. I ett fåtal områden delas lördagstidningen ut via post eller bud tillsammans med måndagstidningen.

Adressändring och uppehåll

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Vid adressändring, oavsett om den är permanent eller tillfällig, tillkommer en avgift på 50 kr. Prenumerationsperioden förlängs inte vid uppehåll. Du har dock tillgång till den digitala utgåvan av tidningen även under prenumerationsuppehåll av pappersutgåvan. Om du endast har den digitala utgåvan kan du inte göra uppehåll i prenumerationen.

Leverans till utlandet

Vid leverans till utlandsadress tillkommer en extra avgift. Bonnier News reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Gör helst en skriftlig beställning för en korrekt adressering.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta ske senast dagen före avtalsperiodens slut. Även om du säger upp prenumerationen under en pågående avtalsperiod (senast dagen före avtalsperiodens slut) upphör prenumerationen först när den avtalade bindningstiden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Vi tar emot uppsägning per telefon 08-573 651 00 (knappval 2) helgfria vardagar 8-16 och via brev till Bonnier News, Kundservice, 112 60 Stockholm. Du kan även skicka in din uppsägning i inloggat läge via Mina Sidor.

Användning av Tjänsterna

Användning av Tjänsterna får endast ske för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Dagens Industri eller tidningen drabbas av olägenhet eller skada.

När du skapar ett konto får du ett personligt användarnamn och lösenord som i vissa fall krävs för tillgång till Tjänsterna. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta kundtjänst om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

Upphovsrätt

Prenumeration på Di medför ingen rätt att kopiera, distribuera, mejla, publicera, eller modifiera innehåll annat än vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

Allt material i Innehållet är föremål för upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Kunden får genom sin prenumeration inga som helst rättigheter till sådant material, inbegripet texter, bilder, kännetecken och varje annat material av redaktionell eller annan natur som publiceras i Innehållet. Varje form av vidarebefordran eller annat tillgängliggörande för annan än behörig användare samt varje form av exemplarframställning är otillåten om inte Bonnier News i förväg skriftligen och uttryckligen samtyckt därtill.

Behandling av personuppgifter Bonnier News är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på https://privacy.bonniernews.se/.

Information om ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. På Konsumentverkets hemsida (https://www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan använda dig av https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen.

Force Majeure

Bonnier News är befriad från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, extrema väderförhållanden (SMHI:s varningsnivåer orange och röd), eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Meddelanden

Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.

Som en del av din prenumeration – oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto – kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Bonnier News olika varumärken och/eller samarbetspartners samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

Villkorsändring

Bonnier News har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tidningens/magasinets webbplats eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsterna vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Om den beställda Tjänsten utgår eller utgivningsfrekvensen ändras kommer vi att erbjuda dig en jämförbar tjänst.

Ansvarsbegränsning

Bonnier News och Di ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i Tjänsterna. Eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll eller till följd av fel eller avbrott i Tjänsterna ersätts inte, om inte annat uttryckligen framgår i dessa Villkor.

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Bonnier News och Di ansvarar vidare inte för brottsliga gärningar som begås med användning av Tjänsterna, till exempel hot eller förtal, obsceniteter, störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida vid nyttjandet av Tjänsterna.

Överlåtelse

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom Ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Bonnier News har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part.

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se

Kontakta Bonnier News/Di

Adressändring eller anmälan om utebliven tidning med mera gör du enkelt på https://www.di.se/mina-sidor/ Du kan även ringa vår personliga kundservice på telefon 08-573 651 00.