Kundservice

Användarvillkor

Följande villkor gäller för din användning av tjänsten Di-konto som tillhandahålls av Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, (“Bonnier News”, “vi”, “oss”) på uppdrag av tidningsbolaget AB Dagens Industri, 556221-8494 (nedan benämnt ”Di”). Genom att skapa och registrera ett Di-konto godkänner du dessa villkor.

Di-kontot är kostnadsfritt och du erhåller härmed en rätt att använda ditt Di-konto för privat, icke kommersiellt bruk. Med ditt Di-konto kommer du att kunna registrera dig för nya gratistjänster och även för avgiftsbelagda tjänster. Sådana tjänster kräver dock beställningar från dig i varje enskilt fall och kan vara föremål för särskilda villkor, vilka du kommer att ha möjlighet att ta del av och godkänna innan sådan tjänst påbörjas. För det fall de särskilda villkoren avviker från dessa villkor, skall de särskilda villkoren äga företräde.

För att registrera ditt Di-konto kommer du att behöva lämna vissa uppgifter, däribland ditt namn, e-postadress och lösenord. Innehavare av Di-konto ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) säkert och oåtkomligt för andra personer. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta oss om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

I statistiska sammanställningar är alla innehavare av Di-kontot anonyma, vilket innebär att dina bevakningsinställningar, skickade och märkta artiklar inte kan härledas till dig.

Genom att registrera ett Di-konto accepterar du att vi skickar e-post om artiklar du valt att märka upp för senare läsning, tävlingar och erbjudanden som berör Di-kontot, samt att aggregerad statistik för Di-kontot får användas fritt av Bonnier News i kontakt med andra medier, annonsörer och andra intressenter.

Vidare accepterar du Di:s regler för kommentarer i enlighet med följande.

Di förbehåller sig rätten att radera inlägg som inte tillför debatten något nytt. Di accepterar inte inlägg med rasistiskt innehåll eller nedsättande omdömen om kön, ras, religion eller sexualitet eller inlägg som annars kan anses stötande. Inte heller accepteras svordomar, könsord eller ovårdat språkbruk. Angrepp på enskilda individer accepteras endast om de på ett adekvat sätt gäller personens yrkesroll. Även budskap med kommersiell innebörd kan raderas. Di förbehåller sig också rätten att redigera/ändra inlägg som inte följer dessa regler.

Di förbehåller sig rätten att radera inlägg på forumet Börssnack som inte tillför debatten något nytt. Di accepterar inte inlägg med rasistiskt innehåll eller nedsättande omdömen om kön, etniskt ursprung, religion eller sexualitet eller inlägg som annars kan anses stötande. Inte heller accepteras svordomar, könsord eller ovårdat språkbruk. Angrepp på enskilda individer accepteras endast om de på ett adekvat sätt gäller personens yrkesroll. Grova påhopp och beskyllningar mot andra deltagare i Börssnack accepteras inte. Även budskap med kommersiell innebörd kan raderas. Di förbehåller sig också rätten att redigera/ändra inlägg som inte följer dessa regler utan att behöva motivera åtgärden. Upprepade och/eller grova övertramp kan medföra avstängning från kommentarsdelen och/eller Börssnack.

Börssnack är ett fritt forum i den bemärkelsen att det är skribenterna själva som skapar och ansvarar för sina inlägg. Här kan du kommentera, analysera, kritisera och diskutera. Men skribenterna måste också hålla sig till vissa spelregler. Alla som skriver inlägg på Börssnack är garanterade anonymitet. Men det gäller inte vid grova övertramp mot spelreglerna på Börssnack eller då det föreligger misstankar om brott och myndighet eller domstol utkräver uppgifter av Börssnack.

Giltighetstid och uppsägning

Dessa villkor träder i kraft i och med att du accepterar dessa villkor och registrerar dig för Di-kontot. Villkoren gäller därefter till dess att de sagts upp av dig eller oss. Vid uppsägning av dessa villkor har du inte längre rätt att använda Di-kontot och relaterade tjänster.

Du har rätt att när som helst säga upp ditt Di-konto genom meddelande till oss på de kontaktuppgifter som återfinns på vår hemsida, Di.se.

Bonnier News förbehåller sig rätten att säga upp ditt Di-konto med omedelbar verkan om du bryter mot dessa villkor, mot Di:s regler för kommentarer eller mot de särskilda villkor som gäller för viss tjänst du använder.

Bonnier News förbehåller sig även rätten att uppdatera dessa villkor från tid till annan, exempelvis till följd av regeländringar eller ändringar i tjänst. Om så sker, kommer du att upplysas om att villkoren kommer att ändras vid nästa inloggning. Om du inte accepterar sådan ändring kan det medföra att du inte längre kommer att kunna använda ditt Di-konto. Användning av tjänsten efter det att de ändrade villkoren trätt i kraft innebär att du har accepterat de nya villkoren.

Personuppgifter

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy. Här kan du även läsa om vår användning av cookies.