Annons

Vinnova ska mäta könsfördelningen bland företagsägare

Vinnova, som varje år betalar ut miljardbelopp till svenska företag, skruvar åt sina jämställdhetsmätningar. I en ny handlingsplan lägger innovationsmyndigheten fram att man kommer börja fastställa ägandet mellan män och kvinnor i företag som söker bidrag.

Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.
Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.Foto:Jack Mikrut

Innovationsmyndigheten Vinnova, som delar ut pengar till forsknings- och innovationsprojekt, har sedan 2015 varit en av de i dag 60 myndigheter i Sverige som ingår i regeringsuppdraget ”Jämställdhetsintegrering i myndigheter”. 

”Sedan dess har vi jobbat mer systematiskt med jämställdhetsindikatorer som vi följer upp för alla projekt”, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Myndigheten tar nu ett ytterligare steg i en ny handlingsplan för år 2022-2025, då man framöver kommer att fastställa och mäta könsfördelningen i själva ägandet av de företag som söker och beviljas bidrag.

”Det ska vi börja jobba med nu för att utveckla nya indikatorer”, säger Darja Isaksson. 

Ägandefrågan i företag har varit uppe på tapeten när det gäller startupbolag i Sverige, där de flesta investeringar i Sverige går till bolag grundade av män. Dagens industri har belyst den i samband med vår årliga granskning av fördelningen av riskkapital i svenska bolag. Publikationen Breakit har skrivit om så kallad ”femwashing” i artiklar om bolag som har lyft fram kvinnor, men som inte har något ägande.

Läs också: Så mycket äger kvinnorna i mixade grundarteam: ”Statistiken är friserad

I januari i år gick tankesmedjan Ownershift ut i en debattartikel på Dagens industri, där man krävde att den svenska regeringen ska kartlägga och presentera data som visar hur offentliga medel till entreprenörer fördelas utifrån och ägande.

Sophia Ivarsson, programledare för programmet Genus och mångfald och innovation på Vinnova, säger att myndigheten sedan några år tillbaka har medverkat i ett internationellt samarbete för att ta fram en ISO-standard för ”kvinnoägda bolag”. 

”Det har varit viktigt för oss att det sätt vi mäter på och de indikatorer vi använder ligger i linje med kommande internationella standardiseringar. I samband med den nya handlingsplanen var tiden inne för att påbörja detta utvecklingsarbete”, säger Sophia Ivarsson.

Foto:Jack Mikrut

Vinnova har ett team på tre personer som ansvarar för att löpande utveckla metodiken och stötta verksamheten för att mäta så kallade indikatorer. Siffrorna redovisas till regeringen och publikt i innovationsmyndighetens årsredovisning (se faktaruta). Erfarenheterna delas även mer kvalitativt med de aktörer som Vinnova jobbar nära, menar Darja Isaksson.

Indikatorerna utgår från sju delmål som är indelade i vem som får bidrag och att de ska uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 procent. Vad man söker bidrag för och om det tar genusperspektiv i beaktning. Och hur det tilldelas, vilket enligt målen ska vara av en jämställd bedömargrupp.

”Vi har 40/60-målen för bedömare, bidragstagare och projektledare. Det har verkligen rört på sig och vi är ganska nära målen, dock inte på startupsidan”, säger Darja Isaksson.

Hon syftar på att det i dag finns en skevhet i könsfördelningen bland de entreprenörer som har fått bidrag från Vinnova.

Handlingsplanen för Vinnovas jämställdhetsintegrering gäller främst de bidrag som myndigheten ger företag och organisationer. Det handlar till exempel om finansiering till olika pilotprojekt och utlysningen ”Innovativa startups”, där 31 miljoner kronor delades ut till 35 startups från hela Sverige i juni i år. I utlysningarna ställs olika frågor om jämställdhet och mångfald till dem som söker.

”De frågor vi ställer till företag som söker statlig finansiering vet vi har ett värde i sig, för att de frågorna är viktiga för dem att ställa sig själva”, säger Darja Isaksson.

Vinnova har även ett inkubatorsprogram för ett tjugotal spetsinkubatorer runtom i landet, där man slussar igenom 100 miljoner kronor om året till startupföretag. I den senaste utlysningen stod att man prioriterar dem som aktivt arbetar med att öka andelen inkubatorföretag som startas och drivs av kvinnor.

Vad hoppas ni att att Vinnovas jämställdhetsintegrering ska leda till?
”Visst vill vi se en ökad jämställdhet bland de som tar del av statlig finansiering och deltar i innovationsarbetet, men det verkliga arbetet handlar om att vi vill öka på jämställdheten i de hållbara omställningarna”, säger Darja Isaksson.

”Målet för vårt arbete är innovationer som gör nytta i världen och jämställdhet är en av nycklarna till det”, säger hon.

Läs också: Bristfälliga siffror kring kvinnors företagande: ”Vi behöver mer statistik”

Läs mer: Jättefonderna ökar kraven på jämställt riskkapital – kan dra in följdinvesteringar

Innehåll från &franklyAnnons

Här är verktyget som skapar engagemang på arbetsplatsen

Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.
Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.Foto:Foto (t.v) Johanna Fond.

Genom att regelbundet mäta, analysera och agera på aktuell feedback från medarbetare kan en organisation styras mot högt medarbetarengagemang och därmed bättre resultat.

Det gjorde företaget PayEx – och nu belönas man med utmärkelsen ”Årets Engagemangsförebild”.

– Det känns fantastiskt, säger Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.

Företag som har engagerade medarbetare är mer produktiva, mer lönsamma och presterar med bättre kvalitet, enligt olika studier. Engagerade medarbetare bidrar också till nöjdare kunder och en lägre sjukfrånvaro.

HR-tech företaget Simployer tillhandahåller pulsmätningsverktyget &frankly som är ett digitalt verktyg för att mäta engagemang och andra känslor och uppfattningar bland medarbetarna på en arbetsplats. 

Med de insikter som skapas kan ledningen snabbt få veta om något inte är bra för att kunna vidta åtgärder och därmed driva organisationen i rätt riktning. 

Dessa pulsmätningar når regelbundet hundratusentals användare, fördelade i Norden, inom och utanför Europa. En av användarna är företaget PayEx.

PayEx arbetar med betallösningar och har cirka 850 anställda i fyra länder varav cirka 600 i Sverige. Från att tidigare gjort mer traditionella årliga medarbetarundersökningar tog man för fyra år sedan in lösningen från &frankly.

– Vi valde &frankly för att de var tidigt ute på marknaden med pulsmätningar och för att de hela tiden utvecklas. Det har fortsatt att passa oss bra i takt med att vi själva utvecklas, säger Jenny Slotte Hassel.

&frankly är smidigt att använda

Rent praktiskt får medarbetarna genom &franklys verktyg svara på ett antal frågor, antingen fördefinierade av &franklys HR-experter eller formulerade av företaget självt. Man svarar på webben eller i en app i mobilen. Resultaten sammanställs och presenteras för ledningen som kan agera på insikterna.

Genom en målmedveten satsning på verktyget har man på PayEx en ständigt hög svarsfrekvens på 90 procent.

Vägen dit har varit att inte genomföra mätningarna för ofta då det kan trötta ut medarbetarna, men också ställa bra frågor. 

– Vi jobbar aktivt med frågeställningarna så att de är relevanta i rätt tid och vi ger också våra ledare förutsättningar att följa upp på resultatet från mätningarna, säger Jenny Slotte Hassel.

&frankly skapar en bättre organisation

Nyligen belönades man med utmärkelsen ”Årets Engagemangsförebild” i tävlingen Engagement Award 2022. I nomineringen skriver juryn bland annat att PayEx ”skapar mängder av egna frågor och cheferna jobbar nära sina team med egna pulsar. På så vis blir mätningarna relevanta – för alla”. 

– När våra medarbetare utmanar och vågar så kan vi göra saker bättre. Engagemang är grunden för att vi ska kunna vara ett företag som inte bara levererar utan också utvecklas varje dag. Verktygen från &frankly hjälper oss att uppnå detta, avslutar Jenny Slotte Hassel.

Läs mer på www.andfrankly.se 

 

Mer från &frankly

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med &frankly och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera