Hoppa till innehållet

Näringslivets mäktigaste kvinna

Vinnaren: ”Vi behöver förändring”

Möt näringslivets åtta mäktigaste kvinnor

CAROLINE BERG - NÄRINGSLIVETS MÄKTIGASTE KVINNA

Näringslivets mäktigaste kvinna 2022 hoppas att utmärkelsen snart ska vara både avskaffad och onödig. 

”Det rör sig i rätt riktning. Men det är avgörande att vi i näringslivet tar ansvar för att driva vidare”, säger svensk handels mesta makthavare.

Foto: Amanda Lindgren

”Vi behöver komma till en punkt, gärna snart, där den här typen av listor inte behövs längre”, säger Caroline Berg i samband med att hon koras till Näringslivets mäktigaste kvinna 2022. 

”Samtidigt tror jag att det är viktigt med förebilder. Vi är fortfarande i en situation där vi inte har ett jämställt näringsliv. Det behöver vi förändra.” 

Caroline Berg säger att hon ser utmärkelsen som ett viktigt kvitto för medarbetarna inom Axel Johnson, ett ägarbolag hon leder i egenskap av ordförande sedan 2015.

”Det är en bekräftelse på att vi gjort väldigt mycket rätt de senaste åren. Det känns väldigt kul.” 

Hon tar emot Di i personalmatsalen på Martin & Serveras huvudkontor i Årsta. Ett stycke bort ligger Grönsakshallen Sorunda och ett stort fisklager som förser svenska krogar med råvaror. Caroline Berg är ordförande i restauranggrossisten, liksom i ägarbolaget Axel Johnson där en rad handelsbolag som Åhléns, börsnoterade Axfood och kosmetikkedjan Kicks ingår. Till det kan läggas industrigruppen Axel Johnson International, it-bolaget Dustin samt nya verksamheter där bland annat sol, mat och hälsa ingår. 

”Vi har funnits i snart 150 år och vår framgångsfaktor är och förblir att vi har en hög förändringstakt”, säger Caroline Berg som i samband med att hon blev ordförande sjösatte en strategi som anger att 50 procent av koncernens verksamhet inom en tioårsperiod ska vara helt ny. 

Sju år senare är koncernen på god väg att nå dit. 

”I den här målsättningen fanns en ambition att öka utvecklingstakten och tillväxten inom Axel Johnson-koncernen”, säger hon om det anrika familjeimperiet som tidigare leddes av hennes mor, Antonia Ax:son Johnson.

Det arbetet gör Caroline Berg till en ledare mitt i den gröna omställningen, eftersom det bland annat innefattar investeringar inom solenergi och framtidens mat, där alternativ till animaliskt protein går framåt. 

En annan viktig förändring rör digitaliseringen av den långväga kärnverksamheten inom handel. Förutom en snabbt växande e-handel utvecklar matvarukoncernen Axfood högautomatiserade lager och röststyrd shopping hos nätbutiken mat.se. I den innovationsrika myllan är mångfald och inkludering självklara beståndsdelar.  

”Det sitter ihop väl. För att lyckas med tillväxt och förändring behöver vi den bästa kompetensen. För att få den måste vi kunna rekrytera från 100 procent av talangpoolen.” 

Det, resonerar Caroline Berg, gör frågan affärskritisk. 

”Vi tycker att det är en viktig affärsfråga att jobba med inkludering. Ytterst handlar det om kompetens. Vi möter också 1,5 miljoner kunder varje dag. De speglar samhället och det ska våra anställda också göra.” 

”Min dotter är 21 år gammal nu. När jag var 21 så fanns det en kvinnlig vd bland börsbolagen. Idag ser det bättre ut”

Frågan om inkludering är en av vår tids största, tillägger Caroline Berg som även är aktiv i uppgiften genom stiftelsearbete. The Global Village, som arbetar med integrationsfrågor och som anordnar Järvaveckan är ett sådant exempel, liksom Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse som understöder internationellt ungdomsutbyte. 

”Vi ser att samhället blir allt mer splittrat, många växer upp i utanförskap. Vi vet samtidigt att 70 procent av alla jobb förmedlas genom kontakter. För mig är det ett stort intresse och drivkraft att kunna bidra i den här samhällsfrågan.” 

På frågan om ansvaret vilar extra tungt på kvinnliga chefer svarar hon nekande. 

”Alla ledare har ett ansvar kring att skapa större jämställdhet och inkludering i näringslivet. Idag är det både kvinnor och män som driver de här frågorna.” 

Caroline Berg, som tillsammans med vd Mia Brunell, styr Axel Johnson-koncernen har länge hållit hög profil inom hållbarhetsfrågor. l november debatterade duon frågan med Di:s politiske chefredaktör PM Nilsson, som då kritiserat maktbolaget Investors mångfaldsplan. Strävan efter att balansera arbetsgrupper efter kön, sexuell identitet, nationalitet eller etnicitet, riskerade att trumfa meritokratin, resonerade PM Nilsson.

”Debatt leder till utveckling, det är viktigt. Men i debatten finns diken på bägge sidor”, säger Caroline Berg i dag. 

I det ena diket finns ett totalt fokus på representation och ett bristande intresse för individ och meriter, tillägger hon. 

”På andra sidan finns det de som inte tycker att man ska arbeta med diskriminering och mångfald. Vi vill inte vara i någon av extremerna. Vi behöver prata om lösningarna och hur vi kan jobba mer framåt.”

Axel Johnson har sedan flera år en jämn könsfördelning på ledande poster, säger hon och tillägger att kvinnor är i majoritet i ägarbolagets ledning och styrelse. Mångfald präglar även koncernbolagen, och denna utvärderas bland annat genom mätningar av andelen anställda och chefer med utländsk bakgrund. 

Foto: Amanda Lindgren

”Vi skulle aldrig mäta på individnivå. Vi mäter det som går att göra på gruppnivå, för att veta att vi rör oss.” 

Förutom utländska bakgrunder mäts kön och ålder, alltid på anonymiserad bas. 

”Vi mäter också, på våra arbetsplatser, att man känner sig inkluderad.” 

Däremot bör frågan inte drivas medelst kvotering, säger hon: 

”Jag är helt emot det, det är fel väg att gå”, säger hon och fortsätter:

”Min dotter är 21 år gammal nu. När jag var 21 så fanns det en kvinnlig vd bland börsbolagen. Idag ser det bättre ut”, säger Caroline Berg för att sedan tillägga att svenska företag kan och bör fortsätta driva frågan framåt.

Kort efter Di:s intervju invaderade Ryssland Ukraina. Caroline Berg beskriver utvecklingen som fruktansvärd att följa:   

”Den humanitära katastrofen är oöverblickbar. Det är positivt att EU-länderna har visat en stor samling. Vi får aldrig lämna vår tro på frihet, demokrati och människans inneboende kraft och vilja.

Hur påverkas er affär och vilka krav ställer det på dig som ledare?
Vi har mycket liten direkt exponering mot både Ukraina och Ryssland. Kortsiktigt påverkas vi av utvecklingen på energimarknaderna, störningar i delar av leveranskedjorna och framtidstro hos hushållen. Följderna kan bli dramatiska, men de är omöjliga att förutse. Vi följer utvecklingen noga, men den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen är totalt sekundär i förhållande till det humanitära och säkerhetspolitiska perspektivet. Vi är snabba på att anpassa verksamheterna, sluter upp bakom sanktionerna och stöttar humanitärt.

 

ANNA BORG - ÅRETS TOPPCHEF

Efter ett drygt ett år på posten som vd för Vattenfall har Anna Borg blivit en central maktfigur i industrins gröna omställning. Själv skriver hon under på det klassiska rådet att välja sin chef.

Foto: Amanda Lindgren

I en tid där det är trendigt att hoppa mellan arbetsplatser är Anna Borg en ovanlig sort. Hon har jobbat på samma företag sedan 1996, med undantag för två år på Klarna. 

Det har knappast hindrat henne från att göra karriär. I november 2020 tillträdde hon en av näringslivets tyngsta poster som vd för Vattenfall. Tidigare i år blev hon dessutom styrelseledamot i familjen Wallenbergs maktbolag FAM. Nyfikenhet och jävlaranamma hör till ledorden.

”De som jobbar med mig hör mig ofta säga ‘hur svårt kan det vara’? Det är mitt sätt att försöka förmedla att även om det finns mycket osäkerhet så finns det också många möjligheter. Det är ett uttryck som ofta guidar mig som person”.

Att Anna Borg skulle bli ledare var däremot inte självklart från början. Att det blev så tillskriver hon till viss del en chef som trodde på henne och gav henne affärsansvar tidigt i karriären. Den erfarenheten bidrog till att hon värvades till Klarna och rollen som nordenchef 2015. Ett stort hopp, kan tyckas, mellan det statligt ägda bolaget och det unga och innovativa?

”Haha, tycker du? Du borde komma och hälsa på!”

Som ledare tycker hon att det går att luta sig mot att alla verksamheter åtminstone har en sak gemensamt.

”Människor fungerar ofta likadant, oavsett om man är 25 år och jobbar i en digital unicorn eller om man är 55 och jobbar med energi i ett etablerat bolag. Det vill säga Maslows behovstrappa funkar på oss alla”.

Trots att Anna Borg trivdes på Klarna och såg en framtid inom startupvärlden lockades hon tillbaka till sin tidigare arbetsgivare efter bara två år.

”Jag trivs bäst och fungerar bäst i förändring och komplexitet, i sådant som är klurigt och där det finns en stor osäkerhet. Det är en jättebra beskrivning för energimarknaden just nu”.

Som kvinna är hon dock en ovanlig makthavare i energibranschen, där det genomsnittliga energibolaget har en vd som heter Anders och en styrelse med sju män och två kvinnor, enligt nätverket Kraftkvinnorna. Vattenfalls siffror är något bättre än snittet, och 2020 var andelen kvinnliga chefer på bolaget 30 procent. Men Anna Borg tycker inte att det är tillräckligt. 

”Nej det tycker jag inte. Vi jobbar ganska intensivt med mångfald utifrån flera olika aspekter och har gjort det under ett par års tid. Vi styr våra affärschefer på mål som har att göra med mångfald och inkludering, precis som vi styr på till exempel finansiella mål och mål för effektivitet. Men vi är inte där vi behöver vara än, utan har fortfarande saker kvar att göra i det avseendet”.

 

LOUISE LINDH OCH KATARINA MARTINSSON – ÅRETS ÄGARE

Lundbergs är ett livsverk utan bortre horisont, konstaterar ”Systrarna Lundberg”, som fortsätter att ta allt större plats i familjens maktbolag. Framtiden för familjeimperiet ligger i Katarina Martinson och Louise Lindhs händer.

Foto: Amanda Lindgren

På Lundbergföretagens webbplats står Louise Lindh och Katarina Martinson på varsin sida om sin pappa, tillika storägaren, Fredrik Lundberg. Trojkan Lundberg styr familjens maktimperium, ett av Sveriges mest inflytelserika ägarbolag med ett börsvärde på drygt 70 miljarder kronor. Systrarna kontrollerar omkring 11 procent var av rösterna i ägarbolaget, och drygt 20 procent av kapitalet. 

”Ett ord som är väldigt förknippat med ägande i min bok är ansvarstagande. Ibland talas det i media om makt, men det är väldigt mycket ansvar som ligger i ägande. Det är många intressenter, inte minst alla anställda i bolaget som vi bär ett jätteansvar gentemot. Vi har också ett ansvar i att skapa värden, och ett ansvar gentemot aktieägarna”, säger Katarina Martinson. 

De senaste åren har duon flyttat fram positionerna i familjens maktimperium: Louise Lindh i sin roll som vd för Lundbergs fastigheter, Katarina Martinson som ordförande i Indutrades styrelse. Utöver det sitter de i flera av portföljbolagens styrelser, och investerar genom sina egna investeringsbolag, Louise Lindh via J2L Holding och Katarina Martinson genom Fidelio Capital.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från Lundbergs in i Fidelio Capital?

”Långsiktighet. Att vara pragmatisk och snabbfotad, och att kunna bistå bolagen. Det är inte alltid solsken. Har man ett åtagande som ägare ska det fullföljas i alla väder. Det sitter starkt inpräntat i min ryggrad”, säger Katarina Martinson.

Hur har näringslivet förändrats ur ett jämställdhetsperspektiv under åren du varit verksam?

”Vi ser allt fler kvinnor som ledande befattningshavare och i styrelser. Men man måste våga och vilja göra karriär och ta chefsjobb, många som hamnar i styrelser har också en operativ karriär bakom sig. På sikt kommer det att lösa sig. Vi jobbar mycket med talent management i våra bolag för att skapa sådana möjligheter. Det går i rätt riktning, men tar kanske lite tid.”

Louise Lindh är precis som sin syster utbildad civilekonom vid Handelshögskolan. Hon har arbetat i olika roller inom bolaget sedan 2005. I januari 2017 tillträdde hon som vd. 

Ni har på ett sätt blivit inskolade i ägande. Hur skulle ni beskriva den processen? 

”Från början handlar det om att skapa ett intresse. Våra föräldrar har varit ett stöd hela vår uppväxt, och för dem var det viktigt att vi gör det vi blir lyckliga av. Min far ville gärna att vi skulle intressera oss för Lundbergs, men det var aldrig påtvingat”, säger hon.

”Det är stimulerande och fantastiskt roligt, men också väldigt prövande. Man känner hela tiden att man måste överleverera. Dels för att jag har fått möjligheten, dels för att jag är en del av familjen. Det gäller att vinna alla medarbetares förtroende, att skapa sig ett förtroendekapital”, säger Louise Lindh. 

Merparten av de stora, börsnoterade fastighetsbolagen, som SBB, Klövern, Castellum, Wallenstam och Balder har män som storägare. Vad tänker du kring det? 

”Jag håller med om att det är många manliga ägare, men det finns många kvinnliga vd:ar i bolagen. Man ser en förändring på ledningsnivå, men hur ska man påverka ägandet? Det är lite svårare”, säger Louise Lindh.

Hur har jämställdhetsutvecklingen sett ut i Lundbergs Fastigheter sedan du blev vd?
”Vi hade en ganska stor personalomsättning, med anledning av att jag satte upp nya målsättningar, som kanske inte alla attraherades av. Nu är ungefär 60 procent av våra tjänstemän kvinnor och 30 procent av våra chefer är kvinnor. Det är fler än vi hade förut.” 

Foto: Amanda Lindgren

En återkommande fråga är när ni kommer att ta över efter er pappa. Hur mycket pratar ni om det sinsemellan?
”Det finns ingen planering på det sättet. Vi jobbar på och gör vårt bästa. Så länge Fredrik är frisk och har både viljan och energin att ta Lundbergs vidare, så är jag glad och tacksam för det. Vi är här för att arbeta med det här, det är ett livsverk. Det finns ingen bortre horisont”, säger Louise Lindh. 

 

HELENE SVAHN – ÅRETS STYRELSEPROFFS

Med rekordfart har hon gått från akademi till näringslivet, där hon blivit en internationellt efterfrågad styrelseledamot. Själv tycker 48-åringen att hon är för ung för titeln Årets styrelseproffs.

Foto: Amanda Lindgren

Som professor i nanobioteknink är Helene Svahn en av flera mycket välutbildade på listan över näringslivets mäktigaste kvinnor. Det är förmodligen ingen tillfällighet.

”Jag tror att kvinnor bedöms lite mer på kompetens och vad man har gjort och lite mindre på potential framåt, jämfört med män”, säger Helene Svahn.

I hennes fall var det inte karriärmål som gjorde att hon valde den akademiska banan, utan ett genuint intresse för ny teknik. Att bara göra något för att det är bra för karriären avråder hon starkt ifrån. 

”Jag tror inte på att man ska sätta mål om att nå en viss position eller komma på någon viss lista. Det fungerar i alla fall inte för mig. Jag har alltid gått på det spår som jag känt för mest i stunden”.

 

2015 var det den magkänslan som lockade henne bort från akademin till en roll som forskningschef på Investorägda Permobil. Fyra år senare tackade hon ja till vd-posten för bromstillverkaren Haldex, som hon lämnade i fjol. Att stänga en dörr öppnar som bekant andra, och i höstas blev hon istället invald i styrelsen för fordonsjätten Mercedes-Benz Group, som annonserat ett mål om att sluta sälja bensin- och dieselmotorer 2030.

”För en person som drivs av teknikutveckling är det ett drömuppdrag. Det sker ju en enorm utveckling av elbilar och självkörande fordon, och där gäller det att ligga i framkant”.

Övergången från olja och förbränningsmotorer till elektronik och mjukvara kan locka fler till en fordonsindustrin som fortfarande är kraftigt mansdominerad, tror Helene Svahn. I Sverige är omkring 80 procent av de förvärvsarbetande inom industrin män, enligt en SCB-rapport från 2017.

”Jag hoppas verkligen det. Sedan tror jag också att det finns en större medvetenhet i branschen om att man måste ha en mer strategisk rekrytering och kompetensutveckling om man vill bygga hållbara och konkurrenskraftiga bolag”.

Tycker du att listan över näringslivets mäktigaste kvinnor fortfarande behövs?
”Jag önskar att jag kunde säga att den känns obsolet, men så är det ju tyvärr inte. Vi behöver fortfarande belysa detta. Om man man jämför med tio år bakåt finns det fler kvinnor i ledningsgrupper, och vi har fler jämställda bolag. Men det är ändå färre än tio procent av börsbolagen som har en kvinnlig vd”.

 

KARIN RÅDSTRÖM – ÅRETS INTERNATIONELLA TOPPCHEF

Fordonssverige var i chock när den utländska konkurrenten Mercedes-Benz Trucks knep Scanias potentiella vd-kandidat rakt framför ögonen på dem. Nu prisas tungviktaren Karin Rådström som Årets internationella toppchef.

Foto: Amanda Lindgren

”Så länge näringslivet ser ut som det gör tycker jag att en sådan här lista gör väldigt stor nytta för att lyfta fram kvinnor”, säger hon.

Hon tog klivet in genom Scanias dörrar direkt efter examen 2004, och tryckte plattan i mattan. Chefsposter på den svenska fordonsjätten dominerar näringslivstoppen Karin Rådströms cv. Men en post sticker ut. ”Jobbade halvtid, resterande tid var jag idrottare för Svenska roddlandslaget”.

Med tolv SM-guld i bagaget lade hon ner idrottskarriären och växlade om till att spurta inom fordonsindustrin, där hon vunnit minst lika många framgångar. Men lärdomarna från idrotten kan ha hjälpt henne att orka krossa glastak, tror den i dag Tysklandsbaserade vd:n för Mercedes-Benz lastbilar.

Som nyanställd på Scania i Södertälje klättrade hon snabbt från trainee till olika chefsroller och tog sig hela vägen till en placering i Nairobi innan hon landade tjänsten som försäljningsdirektör, med plats i ledningsgruppen. I fjol bytte hon läger och tog plats i Mercedes-Benz Trucks ledningsgrupp.

Karin Rådström utses nu av Di, i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York, till den svenska affärskvinna som har haft störst internationell framgång under året.

”Årets pristagare har inte bara visat sin förmåga och talang som ledare och visionär inom stora globala koncerner utan även gjort det inom en starkt mansdominerad bransch”, säger SACCNY:s vd Anna Throne-Holst.

Mercedes-Benz-chefen blir själv inspirerad av tanken på att bana väg för andra.

”När jag började jobba fanns det inte så många kvinnliga förebilder i teknikbranschen. Jag inser nu att det nog spelade roll, för jag vågade inte tänka att jag kunde ta mig till de stora rollerna. Jag kunde helt enkelt inte spegla mig i de som hade tagit sig dit”, säger hon och fortsätter:

”Det kanske låter pompöst, men just nu drivs jag väldigt mycket av att vara med och förändra samhället. Att få transportsektorn att gå från dieseldrivet till utsläppsfritt, men också av att inspirera andra kvinnor i branschen. Jag tänker att om jag kan visa att jag levererar, så kommer andra få chansen och att det kan ge en snöbollseffekt”.

 

MARIA PERSSON GULDA – ÅRETS STJÄRNSKOTT

Golfproffs, doktor i metallurgi, toppkonsult och teknikchef för ett av Sveriges just nu hetaste bolag. Årets stjärnskott drivs av nya utmaningar, vilket är helt i linje med hennes nya mål: att revolutionera en 150 år gammal industri.

Foto: Jesper Frisk

Nyligen hemflyttad från New York hade Maria Persson Gulda siktet inställt att bli partner på arbetsgivaren McKinseys Stockholmskontor. Då kontaktades hon av riskkapitalisten Harald Mix, med ett oväntat erbjudande. 

Det nystartade bolaget H2 Green Steel har, vid sidan av Northvolt och konkurrenten Hybrit, kommit att bli synonymt med den svenska basindustrins gröna omvandling. Målet är fossilfritt stål, där kolet i processen ersätts med vätgas framställd med hjälp av grön el.

”När en av grundarna ringde mig och berättade om planen att ställa om och revolutionera en hel industri kunde jag bara inte tacka nej”, säger Maria Persson Gulda.

När hon för drygt ett år sedan axlade rollen som teknisk chef för det då helt nystartade H2GS anslöt sig Maria Persson Gulda till en bransch där kvinnor än så länge är i minoritet.

”Sverige är ett av de bästa länderna vad gäller andelen kvinnor i stålindustrin, men den ligger fortfarande på under 20 procent. Ska vi klara av omställningen behöver vi bredda rekryteringsbasen. Dels handlar det om att hitta tillräckligt många medarbetare men också om att hitta den bästa kompetensen. Jag tänker mycket på hur vi ska attrahera en så bred palett av människor som möjligt”, säger hon.

Själv är Maria Persson Gulda dock inte främmande för branschen. Under hennes uppväxt var pappa, Hans Persson, vd för Halmstads Järnverk. Det var också intresset för stålindustrin som styrde när hon valde inriktning på sin doktorsavhandling vid Harvard: tillämpad fysik med inriktning på metalliska material.

Trots att hon själv inte aktivt sökt kvinnliga förebilder under sin karriär har hon ändå hittat en handfull. Hon berättar bland annat om sin egen mamma Britt-Marie Gulda och hur hon satsade på sin karriär inom revisionsbranschen när Maria växte upp. En inspiration är också Epirocs vd Helena Hedblom.

”Jag inspireras gärna av kvinnor som är ledare för teknikbolag och som har gjort en liknande resa som mig själv”, säger Maria Persson Gulda.

Hennes eget råd till unga som funderar över utbildning och karriär är rakt på sak.

”Följ din passion. Det är bra att ha stakat ut en plan, men var absolut inte rädd för att ändra den.”

PERNILLA NYRENSTEN – ÅRETS ENTREPRENÖR

Pernilla Nyrensten blev historisk när hon som första kvinnliga vd tog tillväxtraketen Revolution Race genom en notering på Stockholmsbörsens huvudlista. Men hon vill inte bara bana väg för kvinnor utan också bredda mallen.

”En kvinna måste kunna få vara mer än bara en näringslivskvinna”, säger hon. 

Foto: Jesper Frisk

Pernilla Nyrensten har krossat flera glastak.

När bolaget Revolution Race noterades i fjol blev Pernilla Nyrensten historisk som första kvinna att både grunda ett bolag och fortsätta som vd genom en börsnotering på huvudlistan. Hon är också en av de första kvinnorna i Sverige som blivit teknikmiljardärer helt utan ärvda pengar. Men Boråsaren har inga problem med att vara förebild, tvärt om vill hon inspirera till att bredda mallen för hur man får vara som framgångsrik inom näringslivet.

”Jag vill inte sätta mig på höga hästar, jag är inte felfri. Men jag tycker det är viktigt att våga visa vem man är och att göra gott för andra. Jag hoppas jag kan visa att näringslivets mäktigaste kvinnor inte behöver vara stöpta i samma form, att det finns olika mallar”, säger hon.

Det var 2013 som hon och maken Niclas grundade Revolution Race, med affärsidén att sälja moderiktiga friluftskläder till bra pris och kvalitet. I sann Silicon Valley-anda togs den första byxmodellen fram i garaget. Nu, knappt nio år senare, är bolaget värderat till över 10 miljarder kronor och fortsätter att växa i explosionsartad takt.

Längs vägen har Pernilla Nyrensten vunnit många priser, inte minst som ”Årets kvinnliga Gasell”. Nu koras hon även till Årets entreprenör när Di listar näringslivets mäktigaste kvinnor. Men än är hon inte avtrubbad.

”Absolut inte, jag är jätteglad. Att bli årets kvinnliga entreprenör är jättehedrande, särskilt eftersom jag som 49-årig lantis från Borås, utan utbildning, kan visa att det går”.

Nu är planen att återinvestera en del av kapitalet i initiativ som syftar till att skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle. Som mäktig i näringslivet följer både ett ansvar att ge tillbaka och att fortsätta inspirera, tycker Nyrensten.

Får du mycket beundrarbrev och kommentarer på sociala medier?
”Ja, det är väldigt många unga kvinnor som hör av sig till mig, som säger att de inspireras av att jag också bidrar till välgörenhet, gillar mode och tycker om att vara ute i naturen. Av att man kan vara mer än en person. En kvinna måste kunna få vara mer än bara en näringslivskvinna, och det hoppas jag att jag kan bana väg för”.

 

Nyhetsbrevet Toppnyheter

Måndag – söndag, 1–3 utskick om dagen

I nyhetsbrevet Toppnyheter får du de absolut viktigaste och senaste näringslivsnyheterna när de händer – direkt i din inkorg. Brevet skickas 1-3 gånger om dagen, alla dagar i veckan.

Genom att skicka din e-postadress godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera