1515
Annons

Vinnarbanken ska putta kunderna framåt

Handelsbanken rankas som årets mest hållbara bank – ännu en gång. Men mycket ”grönt” arbete återstår. Nästa år kommer nya, krispiga och mätbara mål, lovar hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand.

Catharina Belfrage Sahlstrand lyfter fram Handelsbankens kärnvärden – lokalt, nära kunderna, med liten risk – som goda grunder för hållbarhetsarbetet.
Catharina Belfrage Sahlstrand lyfter fram Handelsbankens kärnvärden – lokalt, nära kunderna, med liten risk – som goda grunder för hållbarhetsarbetet.Foto:Jesper Frisk

Att jobba lokalt, nära kunderna och med en låg riskaptit. Det är det recept som Catharina Belfrage Sahlstrand lyfter fram när hon ombeds förklara varför hon tror att banken för andra året på raken rankas som mest hållbar.

Ska världen klara Parisavtalet krävs att kapital flyttas från nuvarande ekonomi till en klimatneutral sådan. Och där bär förstås finansmarknaden ett stort ansvar, konstaterar hållbarhetschefen.

”Det krävs stor medvetenhet kring vad vi finansierar och framför allt vad vi inte finansierar. Vi kan inte ta handen från det som är utsläppande och bara finansiera på det som redan är framtidssäkrat. En stor del av vår nytta är att främja omställningen.”

Handelsbanken SHB A +0,09% Dagens utveckling skriver i sin hållbarhetsredovisning att man förväntar sig att företag banken har affärsrelationer med driver sin verksamhet i linje med Parisavtalet.

Hur avgör ni om bolagen uppfyller det?
”Parislinjering handlar om en utsläppskurva nedåt. Vissa företag är redan klimatpositiva, andra har en resa att göra. Det första steget är att se till att våra kunder står bakom och har förstått innebörden av Parisavtalet, och har förstått såväl den egna sektorns som bolagets specifika roll i omställningen. Där tar vi avstamp. Sedan vill vi ligga nära med rådgivning och stötta med finansiering.”

Ni har gröna lån och gröna obligationer. Vore det inte rimligt att sätta ett mål kring hur stor andel grönt ni ska ha i era affärer?
”Vi jobbar på våra mål, långsiktiga och kortsiktiga, och är inne i ett strategiarbete nu. Finansiering och ansvarsfulla investeringar är de områden där vi har störst möjlighet att påverka på riktigt. En spoiler alert är att våra mål kommer att orientera sig kring dessa områden.”

Kan du vara mer konkret?
”Man ska ha ett långsiktigt mål att styra mot. Det finns många mätmetoder att utvärdera, bland annat Science Based Targets initiative. Sen tittar vi på finansiering, som du nämner. Målen ska vara mätbara och möjliga att följa upp. De ska bli krispiga och bra och ambitiösa. Det ska vi kommunicera nästa år.”

En realitet, konstaterar Catharina Belfrage Sahlstrand, är att vartefter världen ställer om, kommer det som är grönt i dag och betraktas som ”cutting edge” att bli normaliserat framåt.

”Vi kommer aldrig att kunna säga att vi är framme eller klara i vårt arbete.”

Årets upplaga av Hållbara bolag har fokus på risk.

Klimatriskerna är inte fullt ut prissatta i samhället i dag. Hur resonerar ni kring det?
”Vad gäller fysisk klimatrisk får man jobba med många olika scenarier av hur mycket uppvärmning vi har vid seklets slut. Sen kan man titta på omställningsrisken; vilken sektor drabbas hårdast av ett förändrat kundsentiment eller av nya regelverk? De scenarierna kan man bygga ut i det oändliga. Tills det finns konsensus kring hur man ska beräkna de här riskerna så har jag svårt att se att de kan vara fullt ut prissatta.”

Men det är svårt att prisa in eftersom vi inte kommit längre?
”Vi jobbar strukturerat med klimatrisken när vi gör kreditbedömningar internt och i fondernas förvaltning. Det kanske inte är samma som hur riskerna värderas på marknaden. Det är en utmaning.”

Hur gör ni för att påverka era kunder att tänka mer aktivt kring risk?
”Det räcker inte med att ha ett hållbart erbjudande om man inte puttar kunderna framåt. Därför är det viktigt att vi bygger ut på rådgivningssidan.”

Styrning i fokus när Di rankar börsbolagen

Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Lunds universitet fortsätter att ranka börsbolags hållbarhetsprestationer. Nu inleder vi arbetet med årets upplaga av Hållbara bolag, där fokus ligger på bolagsstyrning och riskbedömning.

Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund.
Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund.Foto:Amanda Lindgren

För femte året i rad rankar Dagens industri Stockholmsbörsens bolag med avseende på hållbarhetsfrågor. Rankningsmodellen har utvecklats med hjälp av en rådgivande kommitté och består dels av en rapport- och hemsidesstudie fokuserad på hur bolagen arbetar med hållbarhet och dels av en enkät som i dagarna går ut till cirka 150 bolag.

I år läggs särskilt fokus på bolagsstyrning, eller governance. Men även hur väl bolagen hanterar risker relaterade till hållbarhet och klimat.

”Vi vill att våra svenska bolag ska kunna fortsätta hålla sin tätposition vad gäller hållbarhetsomställningen. Det här är också ett sätt att lyfta goda exempel som inspirerar och visar vägen samt identifiera förbättringspotential. Vi står nu inför en kritisk period där omfattande EU-reglering är på väg att implementeras. Då är det viktigt att svenska bolag har förmåga att hantera och anpassa sig till den nya spelplanens regler och förväntningar”, säger Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund, som arbetar med rankningen.

Vad är unikt med årets upplaga?

”I år är det ett fokusår där vi sätter fokus på sustainability governance, hållbarhetsrelaterade risker och scenarioanalys som är områden där vi ser att det finns betydande förbättringspotential hos företagen. Vi genomför en bred rankning vartannat år och fokusrankning vartannat.”

 Vad är sustainability governance?

”Vi mäter hur väl hållbarhet är integrerat i organisationen; att strategier, planer, mål, rutiner, uppföljning samt kontroll och revidering är på plats enligt en långsiktig systematik. Samt att det är tydligt vilka personer i företaget som är ansvariga och har mandat att genomföra strategier och planer.” 

Hur bra är näringslivet på att integrera hållbarhet i sina affärsstrategier?

”I fjol svarade 97 procent av de rankade bolagen att de anser att de har integrerat hållbarhet fullt ut i sin organisation. Det väcker en hel del frågor. För vad vi ser är att man gjort justeringar och anpassningar – men det som krävs är genomgående omställningar och detaljerade handlingsplaner för de kommande åren. Klimatmål är ett exempel där bolagens mål och verksamheter ligger långt ifrån i linje med vad vetenskapen säger måste till.” 

Hur upplever du att företagen ser på hållbarhetsutmaningarna?

”Det finns ett enormt engagemang, men jag upplever att det behövs en ökad förståelse för vad faktiskt en omställning innebär. Att man inte riktigt vet om man ska springa 3 km eller ett maratonlopp. Är verkligen 97 procent av bolagen redo för ett maratonlopp? Det är vad vi ska titta djupare på i årets rankning.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera