1515
Annons

Utbildning framgångsfaktor för nyanlända kvinnor

Högutbildade flyktingkvinnor har mer än dubbelt så hög sannolikhet att vara sysselsatta än de som inte gått gymnasiet. För män är det inte lika avgörande. Även vistelsetiden är en viktig faktor, enligt en ny rapport från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Foto:Karin Wesslén/Marcus Ericsson/TT

Bland högutbildade flyktinginvandrare är det väldigt små skillnader i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män, 70,4 respektive 73,5 procent. För de med förgymnasial utbildning är siffrorna däremot 27,9 respektive 52 procent. Även att ha barn under sju år korrelerar med lägre sysselsättning för flyktingkvinnor medan det inte gör någon skillnad för män. 

”Arbetslösheten är hög bland alla som inte har gymnasieutbildning i Sverige, det är en tydlig karaktäristik för svensk arbetsmarknad. Att det är så stor skillnad på män och kvinnor bland flyktingar vet jag inte varför. Det kan ha att göra med att männen jobbar mer med lågkvalificerade tjänster som är relativt lågbetalda, som exempelvis taxi”, säger Hans Lööf, professor i nationalekonomi på KTH, som forskat i ämnet. 

I rapporten, som jämför sysselsättningsgraden bland gruppen ”flyktingar och deras anhöriga” med utrikes födda och inrikes födda, uppges också att flyktinginvandrade kvinnor är den enda gruppen som inte sett en ökad sysselsättningsgrad mellan 2010 och 2019.

”Det behövs individuella utbildningsplaner och insatser. Det räcker inte med generella åtgärder. De kan ha kompetens som har att göra med restauranger eller sånt som har att göra med omsorg. Det finns antagligen många jobb de skulle kunna komma in på. Men jag gissar att språket är en central faktor”, säger Hans Lööf.

Vistelsetid är en stor utjämnare vad gäller sysselsättningsgraden för flyktingar. Bland personer som varit i Sverige i minst 20 år var sysselsättningsgraden cirka 80 procent för både män och kvinnor, oavsett andra faktorer. Det är ungefär i samma nivå som för inrikes födda.

”Flyktingarna som kom i 90-talets början, de har i allmänhet en bättre utbildning, men det är ändå fascinerande att se de siffrorna. Det betyder att den gruppen ligger högre i sysselsättningsgrad än genomsnittligt för länder i Europa.”

Just vistelsetid ger också utslag bland vilka olika flyktinggrupper som har hög sysselsättningsgrad. Bland de från Sydamerika och Europa, som generellt kommit tidigare till landet, ligger sysselsättningsgraden på runt 80 procent medan de från Asien och Afrika ligger strax över 50 procent. 

”På data jag tittat på verkar tiderna kunna ha förkortats. Tidigare har det funnits en del hinder att komma in i arbete därför man måste vistas en viss tid innan man får uppehållstillstånd och dessutom väntade man på utbildningstider som man måste ha gått innan man kunde börja jobba. Det har försvunnit”, säger Hans Lööf.


Innehåll från ISRAnnons

Nasalt vaccin i pulverform – gör dagens kylkedja för vaccin överflödig

ISR, Immune System Regulation, arbetar sedan 2012 på bred front för att bekämpa några av världens mest ökända sjukdomar. Just nu är de i full färd med att utveckla ett covid-19-vaccin som bereds i pulverform för nasal administration. 

Under 2020 och 2021 har svenska ISR, med bas på Karolinska Institutet i Stockholm, fortsatt sitt arbete med att utveckla nästa generations immunstimulerande läkemedelskandidater för att bekämpa hiv, cancer, hepatit B – och även covid-19. I ett nytt projekt, som bland annat finansieras av Vinnova, har ISR:s arbete med utvecklande av vaccinationsplattform mot luftburna virus accelererats, med covid-19 som första vaccinkandidat. 

Nasal administrering

Idén bygger på att skapa ett första försvar som neutraliserar viruset och förhindrar att det fäster vid slemhinnan i lungan eller tarmen. Nu pågår arbetet med att komma fram till en optimal dosering och beredning av vaccinet, som ska ges i pulverform för inhalation via en inhalationsprodukt utvecklad av företaget Iconovo AB. Under 2021 har flera viktiga avtal slutits, i syfte att säkerställa storskalig produktion.

– Nu när det prekliniska programmet på slutberedningen är genomfört, förbereder vi oss för start av det kliniska prövningsprogrammet under 2022. Vi har kommit en god bit på vägen och tror starkt på vår kandidats potential – även för i dag förekommande och framtida mutationer, säger Ola Winqvist, CEO på ISR, och tillägger: 

– Då nästan alla andra vacciner måste hanteras i kylkedja, vid exakt rätt temperatur, begränsar logistiken av vaccin många aktörer i användandet – ISR:s nasala vaccin i pulverform eliminerar det problemet!

Utvecklar hiv-medicin

Parallellt med arbetet med att ta fram en ny vaccinkandidat, har ISR under 2021 inlett kliniska studier på två centra – i Berlin och München, om hiv-patienter som får bromsmedicin kan minska den integrerade virusmängden och eventuellt bota sjukdomen.

– Det är kliniker som är dedikerade för hiv och som inte berörs av pandemin på samma sätt som våra svenska kliniker. Vi hoppas kunna slutföra rekryteringen av 52 hiv-patienter under det första halvåret 2022 och därefter sker utläsningen av studien under sex månader, säger Ola Winqvist och tillägger: 

– Som patient blir du aldrig av med sjukdomen. Så fort du skulle ha ett uppehåll i medicineringen är viruset tillbaka inom tio dagar. Genom att använda hormonet GnRH som aktiverar viktiga delar av immunsystemet, hoppas vi kunna slå ut alla reservoarer av hiv-dna som finns i patientens arvsmassa.

Behandling mot hepatit B

I början av 2020 slöt ISR dessutom avtal med det kinesiska CRO-bolaget Shanghai Innostar Biotech, där målet med samarbetet är att utveckla ISR:s läkemedelskandidat för behandling av hepatit B. 

Arbete pågår nu intensivt med att fatta strategiska beslut kring den fortsatta kliniska utvecklingen.

– Anledningen till att vi arbetar med ett bolag från Kina är att det är det geografiska område där hepatit B är som mest utbrett, säger Ola Winqvist och avslutar:

– Vår utvecklingsportfölj har ett brett anslag, där immunsystemet alltid är i fokus. Nu ser vi fram emot ett spännande 2022 – där det finns en enorm marknad globalt.

Om ISR Immune System Regulation:
ISR Immune System Regulation Holding AB är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet, baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. 

Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna immunsystemet. Just nu genomför ISR flera viktiga studier, både när det gäller hiv och cancer som kan få stor betydelse för framtidens behandlingar. 

Läs mer om ISR här 

Mer från ISR

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISR och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?