1515

Trots egna klimatmålet – transportsektorn spräcker svensk koldioxidbudget

Sverige går en hård kamp till mötes för att nå transportsektorns utsläppsmål. Men är de nationella klimatmålen över huvud taget förenliga med Parisavtalets mål? 

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder – den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder – den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.Foto:Michael Folmer

Den svenska transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030 och vara utsläppsneutral år 2045. I ett internationellt perspektiv är det här en ambitiös målsättning. Men kan den anses leva upp till Parisavtalet?

Parisavtalet kommer inte med några bindande reduktionsmål. Däremot slår avtalet fast att utsläppen av växthusgaser ska begränsas, så att temperaturhöjningar håller sig under två grader, och allra helst begränsas till 1,5 grad.

Det här målet kan översättas till en global koldioxidbudget, det vill säga hur många kvarvarande ton koldioxid vi har råd att släppa ut.

Sverige har ingen officiell koldioxidbudget, men forskare vid Uppsala universitet har gjort en bedömning av hur stort utsläppsutrymme Sverige kan anses ha givet landets åtagande i Parisavtalet. Budgeteringen väger även in ett rättviseperspektiv. Som industrialiserat land med högt BNP förväntas Sverige minska sina utsläpp mer än fattigare länder. 

Ett 40-tal svenska kommuner och regioner har antagit lokala koldioxidbudgetar baserat på Uppsalaforskarnas beräkningar.

Från och med år 2021 har Sverige, enligt forskarna, ett återstående utsläppsutrymme på ungefär 260 miljoner ton koldioxid. Personbilstrafiken står i dag för omkring en femtedel av de svenska utsläppen. Det innebär att personbilar i Sverige skulle få släppa ut ytterligare drygt 50 miljoner ton koldioxid de närmaste åren, om vi fördelar budgeten utifrån dagens utsläpp.

”Man skulle kunna argumentera för att transporterna är en sektor som har potential att börja leverera utsläppsminskningar redan från och med nästa år och att man därmed borde ta ett större ansvar”, säger Martin Wetterstedt, som är forskare vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och en av upphovspersonerna bakom den svenska koldioxidbudgeten.

Personbilarna släppte ut omkring 9 miljoner ton koldioxid år 2020, enligt Trafikverkets prognos. Om utsläppen fortsätter på dagens nivå överskrids koldioxidbudgeten redan år 2025.

Men även med en 70-procentig minskning till 2030 och nettonoll-utsläpp från transportsektorn år 2045 uppgår de ackumulerade utsläppen under perioden till 70 miljoner ton koldioxid. Alltså omkring 20 miljoner ton mer än budget. Redan år 2027 slår vi i taket.

Foto:Newsworthy

”Vi är väldigt långt ifrån att klara Parisavtalet. Det behöver vi vara ärliga med på ett nationellt plan”, säger Martin Wetterstedt.

Han efterlyser en mer sammanhållen och sektoröverskridande strategi för att minska utsläppen.

”Var kan vi snabbast göra utsläppsminskningar? Hur vill vi använda det utrymme vi har kvar? Nu är det mycket fokus på branschernas egna färdplaner. Vi borde i större utsträckning titta på helheten och prioritera vilka sektorer som har bäst förutsättningar att ställa om utifrån en kostnadsanalys.” 

De svenska klimatmålen är, precis som nästan alla internationella utsläppsmål, formulerade som punktmål. Vid ett visst år ska utsläppen reduceras med ett visst antal procent. Men de tar inte hänsyn till hur mycket som släpps ut på vägen.

Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket.
Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket.Foto:Trafikverket

”Vi brukar inte räkna med ackumulerade utsläpp, men jag är inte förvånad att det ser ut så”, säger Håkan Johansson som är nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket. Han har haft en central roll i många år när myndigheten tagit fram beslutsunderlag och scenarier för riksdag och regeringen. 

Borde Trafikverket inte räkna med ett koldioxidbudgetperspektiv?
”Jag tycker helt klart vi skulle göra det som studie eller forskningsprojekt.”

Finns det ett designproblem med punktmål för utsläpp?
”Problemet är om man avviker från målbanan. Då måste målen justeras. Jag tycker att regeringens klimathandlingsplan, som uppdateras vart fjärde år, som grundregel bör se över och räkna om målen.”   

Tycker du att de nuvarande klimatmålen kan anses förenliga med Parisavtalet?
”När klimatmålen togs fram så utgick de från 1,5- och 2-gradersmål. Men i och med att utsläppen inte har minskat i den takten så har vi mindre kvar av den samlade koldioxidbudgeten. Det krävs då brantare lutning i utsläppskurvan för att nå klimatmålet.”

LÄS OCKSÅ:
Corona-effekt på trafiken krävs varje år för nå utsläppsmålen
Så påverkar EU-reglerna de svenska bilköparna – ”otroligt styrande”
Senast 2025 måste nya bensin- och dieselbilar förbjudas – om Sverige ska nå klimatmålet

Jens Finnäs är datajournalist och grundare av nyhetssajten Newsworthy. Han kan kontaktas på jens@newsworthy.se

 


Innehåll från GetacceptAnnons

E-signering hör till dåtiden - det här är framtiden för B2B försäljning

E-signering kan verka nytt, men faktum är att det funnits och använts flitigt i över tio år av företag över hela världen. E-signering är ett enkelt och smidigt sätt att signera offerter och avtal på distans - men det hjälper dig inte att driva kunddialogen och affären framåt på det sättet som krävs i dagens säljklimat, säger Samir Smajic, vd och grundare på GetAccept.

E-signering är ofta inkörsporten för att påbörja en mer digital säljprocess, och många tror att det är tillräckligt för att digitalisera sin försäljning. Vad data från den digitala säljplattformen GetAccept visar är att 50 procent av avtalen som skickas med e-signering faktiskt inte signeras. 

– Det här säger mig att 50 procent av affärerna fortfarande behöver drivas på ett mer effektivt sätt digitalt, och där räcker inte endast den digitala signaturen, förklarar Samir Smajic. 

Att nå avslut i en affär handlar om samma sak som det alltid har gjort - tillit, personliga relationer och en smidig köp- och säljprocess. Det senaste året har presenterat utmaningar i hur man bibehåller den personliga upplevelsen och engagemanget, när den största delen av affären sker i en digital miljö. 

– Det finns sätt att engagera och sticka ut även i en digital säljprocess. Tänk dig att du öppnar upp ett avtal, och det första som dyker upp är en video där din säljare pedagogiskt förklarar avtalet för dig innan du dyker in i det. Därefter får du upp en chatt, där din säljare uppmanar dig att ställa frågor direkt i chatten om du behöver. Självklart kommer jag uppleva den processen annorlunda, och mer personligt anpassad till mig, jämfört med att öppna en PDF i ett mail, säger Samir. 

Förutom video och chatt så handlar det också om att underlätta för kunden att köpa. Med GetAccepts dokumentspårning kan du se vem, eller vilka, som har gått igenom ditt avtal. Du kan även se vad varje person har tittat lite extra på, så att du enkelt kan bemöta deras eventuella frågeställningar i nästa dialog. Du har också möjlighet att skicka dina dokument via SMS, samt automatiskt påminna mottagaren om avtalet inte signeras.

Kombinerar man de här olika engagerande funktionerna i sin digitala säljprocess så visar statistik från GetAccept att du ökar din hit-rate med upp till 75 procent, jämfört med att bara skicka ett avtal via mail för ren e-signering. Det är tydligt att en personlig interaktion som skapar engagemang har stor effekt på antalet avslut, även digitalt.

Hela 85 procent av all försäljning kommer ske digitalt inom bara några år, så det handlar om att redan nu skapa förutsättningar för att kunna hantera den ökade efterfrågan på smidiga digitala sälj- och köpprocesser, och därmed fortsätta vara konkurrenskraftig. 

– Hoppar man inte på tåget nu, kommer det bli tufft. Många företag ligger redan i framkant och tar man inte detta på allvar nu, så riskerar man sin affär, avslutar Samir Smajic. 

GetAccept är ett säljverktyg som är gratis att använda - skapa ditt konto idag och testa själv! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?