1515
Annons

Teknik för att fånga in koldioxid testas i Stockholm

Stockholm Exergi ska installera en testanläggning för Beccs – avskiljning och lagring av CO2-utsläpp från förbränning av biomassa – vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det är enligt bolaget ytterligare ett steg mot att en kolsänka i Stockholm. 

Foto:Stina Stjernkvist/TT

På taket ovanpå kraftvärmeverk 1 i Värtan ska Stockholm Exergi placera en anläggning som ska kunna ta ut och leda bort rökgaser från kraftvärmeverk 8. Enligt plan ska testanläggningen vara redo för start till oktober, då bolaget ska dra igång ett åtta månader långt testprogram. 

”Vi vet att tekniken fungerar och vi vet att den behövs. Nu måste vi utvärdera hur man integrerar och kör en sån här anläggning på bästa sätt. Förhoppningen är att det kommer styrmedel som stöttar en sån här anläggning storskaligt”, säger Fabian Levihn, ansvarig för forskning och utveckling vid Stockholm Exergi och forskare i industriell ekonomi på KTH. 

Tekniken som kallas för Beccs – Bio Energy Carbon Capture and Storage – innebär att koldioxiden fångas in ur rökgaserna efter förbränning av biobränslen, där den sedan komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer. 

Under testperioden kommer endast 700 kilo CO2 att fångas in per dag, och ingenting kommer att lagras. 

Testanläggningen i Värtan förväntas trots det bli den största i sitt slag i världen, enligt Stockholm Exergi. 

Testerna beräknas kosta minst 2,5 miljoner kronor att genomföra. Stockholm Exergi kommer dock att söka extra anslag från de 100 miljoner kronor som regeringen nyligen fattade beslut om ska gå till satsningar på negativa utsläpp.

”Vi hoppas kunna genomföra fler tester och analyser för att snabba på arbetet mot en fullskalig anläggning”, säger Fabian Levihn. 

Stockholm Exergi uppger att man valt en teknik som kallas för Hot Potassium Carbonate (HPC). Den anses bäst uppfylla krav på energieffektivitet, miljövänlighet, låg risk och ska därtill ha god möjligheter att skalas upp till full skala. 

Efter maj månad, då testperioden ska vara avslutad, finns tre alternativ framåt. Antingen installerar Stockholm Exergi en anläggning i full skala – som i så fall förväntas fånga in 0,8 miljoner ton koldioxid per år. Eller så fattar man beslut om en demoanläggning som fångar in 5 procent av den fulla kapaciteten. 

”Har vi ingen finansiering så kan vi inte göra någonting av det. I så fall får vi pausa och vänta på att omvärlden kommer ikapp”, säger Fabian Levihn. 

För att en anläggning i full skala ska bli verklighet krävs inte bara finansiering. En utmaning att lösa är lagring av CO2. Sedan länge ser Norge ut att vara bästa alternativet, och diskussioner förs löpande med Equinor.

”De är huvudman för det norska lagringsprojektet och har lång erfarenhet av hur det fungerar. De är en naturlig part i dag.”

Beccs – avskiljning och lagring av CO2 – beräknas i full skala kosta 1000 kronor per ton koldioxid i ett initialt skede. Stockholm Exergi har gjort ett inspel till regeringskansliet om den klimatpolitiska vägvalsutredning för negativa utsläpp som ska vara klar i januari 2020.

”Ju fler aktörer som delar på infrastrukturen, desto billigare kan vi förvänta oss att de blir. Det finns stor potential att få ned kostnaden ytterligare”, säger Fabian Levihn. 

En anläggning i full skala skulle enligt Stockholm Exergi kunna vara igång kring 2025. 

 


Innehåll från Sluta GrävAnnons

Så driver markskruven från Sluta Gräv på hållbarhetsarbetet inom bygg- och energisektorn

Markskruvar kan ofta ersätta betongplintar och betongfundament inom byggsektorn. Resultatet är kraftigt minskade utsläpp av koldioxid genom en byggnads livscykel.

– Det här är en teknik som är disruptiv och som helt kommer att förändra synen på hur vi bygger hus och andra konstruktioner, säger Richard Alm, vd på företaget Sluta Gräv.

Solcellsparker har nu börjat uppföras med markskruv som fundament för att ytterligare öka hållbarheten i projektet.

Cirka 40 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från byggnader, varav 80 procent kommer från själva byggtillfället. Behovet av ett markfundament som bidrar till minskad klimatpåverkan vid byggnation av exempelvis bullerplank, solcellsanläggningar på mark, Attefallshus och trädäck är därför stort.

Företaget Sluta Gräv har utvecklat en teknik där stora skruvar kan ersätta betongplintarna till en grund, genom att skruvas ner på tillräckligt stort djup. Ovanpå skruvarna byggs konstruktionen.

Förutom att hållfastheten och stabiliteten blir större, krävs betydligt mindre naturresurser och energi, samtidigt som det går mycket fortare och allt detta till ett betydligt lägre pris.

– Det här är ett teknikskifte. Vi brukar jämföra med hur man tidigare spikade gipsskivor och altantrall men nu istället skruvar dessa. Man har grävt plintar sedan stenåldern och nu finns en ny teknik som är bättre och billigare, säger Richard Alm.

En markskruv sänker koldioxidutsläppen med 60 procent i jämförelse med en betongplint.

Skruven från Sluta Gräv är gjord av stål

Själva skruven är tillverkad av vanligt, galvaniserat stål och finns i olika modeller beroende på vad de skall användas till samt vilka jordförhållanden som råder.

Skruven kan återanvändas flera gånger, till exempel när man river ett hus. Den dag skruven blir för sliten kan metallen återvinnas.

– Det är ett enormt steg jämfört med betongplintar. Cement återanvänds inte. Varje gång man ska bygga nytt på betongplintar, måste man ta till nya resurser från ett kalkbrott till cementen för att skapa betongen. Då är det mycket mer hållbart att använda våra markskruvar, säger han.

Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor i Sverige går nu snabbt, bland annat i form av solcellsparker som uppförs på stora landarealer.

– Vi jobbar väldigt mycket med solcellsparker genom flera av de största svenska solcellsföretagen. För detta ändamål är markskruven idealisk då den bidrar till ökad hållbarhet och minskade utsläpp och minskad resursallokering för hela projektet, säger Richard Alm.

Om 10–15 år spår Sluta Gräv att markskruven är en ursprungsprodukt. Den

har en tydlig hållbar miljöprofil, hög skalbarhet och möter byggmarknadens, och privatpersonens, högt ställda krav på en produkt som bidrar till ökad produktivitet, är kostnadseffektiv och hållbar.

Elisabeth Lodin är PR & Kommunikationsansvarig på Sluta Gräv.

– Vi ser en byggbransch som är inne i ett stort paradigmskifte där byggföretag, om de inte har en miljöklassificerad produkt, blir bortsållade på en gång i en upphandling. Därför är det viktigt att alla aktörer tar ansvar och ställer om till ett mer hållbart och miljömässigt byggande. Vår markskruv är en del av det, avslutar hon.

Om Sluta Gräv
Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruv är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Företaget är baserat i Helsingborg, och har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.

Läs mer på www.slutagrav.se

Mer från Sluta Gräv

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sluta Gräv och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?