1515
Annons

Svenska förvaltare: Vi påverkas inte av Blackrock

Blackrock har valt att aktivt rösta emot bolag som, enligt fondjätten, är dåliga på att redovisa klimatrisker. Svenska investerare intar en mer försiktig hållning. Här är ägardialoger främsta verktyget för att mana till handling. 

”Vi har inte något behov av att agera på stämmor för att dra uppmärksamhet till frågan”, säger Carina Silberg om varför Alecta inte kör samma röstningsstrategi som Blackrock.
”Vi har inte något behov av att agera på stämmor för att dra uppmärksamhet till frågan”, säger Carina Silberg om varför Alecta inte kör samma röstningsstrategi som Blackrock.Foto:Evelina Carborn

Svenska investerare har generellt sett varit tidiga att satsa på hållbarhet och kom igång långt före ”Blackrocks uppvaknande”. Men självklart är det positivt att världens största kapitalförvaltare nu tar sitt ansvar. 

Ungefär så lyder svenska kollegors samlade dom över Blackrocks agerande, sedan vd Larry Fink i januari adresserade ett ökat hållbarhetsarbete i sitt årliga brev till världens företagsledare – och därefter också agerat på ”hotet” om att hålla styrelser ansvariga.

”Jag tror att man upplever att det satt långt inne. Men när det kom, kom det med en oväntat klarhet”, säger Carina Silberg, chef för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta, om Blackrock-brevet.

”Alla initiativ som lyfter hållbarhetsfrågan är viktiga. Ingen enskild investerare kan ensam driva den här omställningen”, säger Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

Inte någon av de fyra svenska förvaltare som Di pratat med säger att de påverkats av Blackrocks agerande. Samtliga framhåller ett redan aktivt hållbarhetsarbete, och alla lyfter de fram ägardialogen som viktigast i påverkan av bolagen.

Folksam är den aktör som tydligast beskriver stämman som ett tillfälle att aktivt påverka bolagen. Emilie Westholm, chef för ansvarsfullt ägande, säger att man ”ganska ofta” röstar ja till förslag som handlar om att bolagen ska ta större ansvar för hållbarhet.

”Ett vanligt år, utan pandemi, går vi på alla svenska årsstämmor där vi har innehav och ställer en fråga om hållbarhet till vd.”

Hur stor betydelse har det att ni är alerta ägare?

”Att rösta på stämmor eller jobba som aktiva ägare är ett ansvar vi har”, säger Emilie Westholm.

Även Swedbank Robur säger sig agera aktivt vid stämmor. Ändå finns det, påpekar Eva Axelsson, generellt sett en ömsesidig förståelse mellan aktiva storägare och bolag eftersom man ”står bolagen nära”.

”Det bottnar i den svenska ägartraditionen, och är också ett resultat av vårt starka engagemang i de bolag vi investerar i.”

AMF har under den gångna säsongen inte haft anledning att rösta emot något bolag i klimatrelaterade frågor i Sverige, uppger Jenny Gustafsson, hållbarhetsansvarig på AMF:s Kapitalförvaltning.

Carina Silberg menar att i svenska bolag där ägandet är stort, är dialogen också god. 

”Då har vi inte något behov av att agera på stämmor för att dra uppmärksamhet till frågan.”

Forskare hävdar att läget är akut för klimatet. Utifrån det perspektivet, kan det finnas anledning att bli lite tuffare på stämmor?

”Jag kan inte utesluta någonting. Men för oss ligger de andra verktygen närmare till hands”, säger Carina Silberg.

Foto:DANIEL ROOS
Foto:JANERIK HENRIKSSON / TT, JANERIK HENRIKSSON / TT, JANERIK HENRIKSSON / TT
Foto:Hasse Holmberg / TT

 

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Världens tredje största pensionsfond fortsätter att satsa på kol

Sydkoreas nationella pensionsfond ser över en ny kolpolicy. Ett förslag som övervägs är att sälja av bolag som får mer än hälften av sina intäkter från kolverksamhet. En nivå som väcker stark kritik, rapporterar Bloomberg.  

Genrebild.
Genrebild.Foto:Malin Palmqvist

Fonden, som förvaltar tillgångar värderade till över 7.000 miljarder kronor och uppskattas vara världens tredje största pensionsfond, lovade i fjol att sälja av innehaven inom de smutsigaste fossila bränslena. Det landade i april i ett förslag från ett konsultbolag att införa ett förbud mot investeringar i bolag med intäkter från kolkrafts- eller kolgruvsverksamhet som antingen överstiger 30 eller 50 procent. 

Vilken gränsnivå det blir är inte bestämt än, men oavsett ligger de på en betydligt lägre nivå än vad som vanligtvis införs när stora fonder genomför liknande policyförändringar.

”De negativa konsekvenserna av att den nationella pensionsfonden misslyckas med att göra klimatmedvetna investeringar kommer bli enorm”, säger Kim Sung-Ju, tidigare ordförande i fondbolaget och oppositionspolitiker i Sydkorea, till Bloomberg. 

Den nationella pensionsfonden är Sydkoreas största institutionella investerare. Skulle fonden välja den lägre gränsnivån innebär det att 10 miljarder i tillgångar skulle behöva säljas av. Samtidigt behålls tillgångar kopplade till kol som är värda runt 30 miljarder kronor fram till 2030.

Kol är den största energikällan i Sydkorea, strax före naturgas och kärnkraft. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera