1515
Annons

Styrning i fokus när Di rankar börsbolagen

Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Lunds universitet fortsätter att ranka börsbolags hållbarhetsprestationer. Nu inleder vi arbetet med årets upplaga av Hållbara bolag, där fokus ligger på bolagsstyrning och riskbedömning.

Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund.
Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund.Foto:Amanda Lindgren

För femte året i rad rankar Dagens industri Stockholmsbörsens bolag med avseende på hållbarhetsfrågor. Rankningsmodellen har utvecklats med hjälp av en rådgivande kommitté och består dels av en rapport- och hemsidesstudie fokuserad på hur bolagen arbetar med hållbarhet och dels av en enkät som i dagarna går ut till cirka 150 bolag.

I år läggs särskilt fokus på bolagsstyrning, eller governance. Men även hur väl bolagen hanterar risker relaterade till hållbarhet och klimat.

”Vi vill att våra svenska bolag ska kunna fortsätta hålla sin tätposition vad gäller hållbarhetsomställningen. Det här är också ett sätt att lyfta goda exempel som inspirerar och visar vägen samt identifiera förbättringspotential. Vi står nu inför en kritisk period där omfattande EU-reglering är på väg att implementeras. Då är det viktigt att svenska bolag har förmåga att hantera och anpassa sig till den nya spelplanens regler och förväntningar”, säger Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lund, som arbetar med rankningen.

Vad är unikt med årets upplaga?

”I år är det ett fokusår där vi sätter fokus på sustainability governance, hållbarhetsrelaterade risker och scenarioanalys som är områden där vi ser att det finns betydande förbättringspotential hos företagen. Vi genomför en bred rankning vartannat år och fokusrankning vartannat.”

 Vad är sustainability governance?

”Vi mäter hur väl hållbarhet är integrerat i organisationen; att strategier, planer, mål, rutiner, uppföljning samt kontroll och revidering är på plats enligt en långsiktig systematik. Samt att det är tydligt vilka personer i företaget som är ansvariga och har mandat att genomföra strategier och planer.” 

Hur bra är näringslivet på att integrera hållbarhet i sina affärsstrategier?

”I fjol svarade 97 procent av de rankade bolagen att de anser att de har integrerat hållbarhet fullt ut i sin organisation. Det väcker en hel del frågor. För vad vi ser är att man gjort justeringar och anpassningar – men det som krävs är genomgående omställningar och detaljerade handlingsplaner för de kommande åren. Klimatmål är ett exempel där bolagens mål och verksamheter ligger långt ifrån i linje med vad vetenskapen säger måste till.” 

Hur upplever du att företagen ser på hållbarhetsutmaningarna?

”Det finns ett enormt engagemang, men jag upplever att det behövs en ökad förståelse för vad faktiskt en omställning innebär. Att man inte riktigt vet om man ska springa 3 km eller ett maratonlopp. Är verkligen 97 procent av bolagen redo för ett maratonlopp? Det är vad vi ska titta djupare på i årets rankning.”

Essity om segerreceptet: ”Intresset ökat dramatiskt”

Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat dramatiskt bland såväl kunder som investerare och är nu en framgångsfaktor av central betydelse för allt fler företag. Det hävdar Essitys koncernchef Magnus Groth som avslöjar hur hygien- och hälsojätten åter lyckas toppa toppa Di:s hållbarhetsranking i kategorin dagligvaror.

Magnus Groth, vd för Essity.
Magnus Groth, vd för Essity.Foto:Jonas Eng

”Vi är väldigt glada och stolta över vårt hållbarhetsarbete. Att ha en ledande position inom hållbarhet har varit en medveten strategi ända sedan Essity startades. Just att hållbarhet är helt integrerad som en central del i hela affärsmodellen bidrar till våra framgångar både hittills och i framtiden”, säger Magnus Groth.

Och han är nöjd med att Essity för tredje året i rad ligger i topp på listan Hållbara bolag i klassen för dagligvaror.  

”Det är ett bra kvitto på de stora ansträngningar och vägval vi gjort. Och målet är absolut att behålla ledartröjan”, säger Magnus Groth. 

”Nyligen tog vi nästa stora steg genom att skärpa våra klimatmål ytterligare. Utsläppen ska ned med 35 procent till 2030. Och vi har samtidigt förbundit oss att vara helt koldioxidneutrala senast 2050.”

Essity blev en självständig börsnoterad koncern 2017. Det var efter att SCA fokuserade på skogen och knoppade av sin stora verksamhet inom hygien och hälsa. Essity har omkring 46.000 anställda och en årsförsäljning på totalt över 120 miljarder kronor i 150 länder, är av världens största aktörer inom bland annat mjukpapper som toapapper och hushållspapper. Essity är också en global storspelare med starka positioner på en lång rad marknader inom bland annat hygienrelaterade produkter som blöjor, inkontinens- och mensskydd.  

”Före delningen hade SCA sedan länge en stark hållbarhetsprofil med bland annat synen på skogen som en koldioxidsänka och central för den biologiska mångfalden. Det bidrog till att en stark prioritering av hållbarhetsfrågorna fanns med i vårt DNA och företagskultur redan från dag ett”, säger Magnus Groth. 

Det faktum att Essity säljer förbrukningsartiklar som normalt bara används en gång gör fokuset på hållbarhet extra angeläget och samtidigt till en stor utmaning, anser han. 

”För vår del handlar hållbarheten både om att vara konkurrenskraftiga och samtidigt ta ansvar genom att minimera resursanvändningen och miljöbelastningen, säger Magnus Groth.

”Vi är övertygade om att de som inte växlar upp hållbarhetsarbetet på lång sikt inte kommer att vara attraktiva och konkurrenskraftiga vare sig på marknaden eller i rekryteringen av medarbetare.” 

Bakom den slutsatsen ligger bland annat att intresset för hållbarhet har ökat dramatiskt i samhället, vilket även inkluderar företagens kunder och investerare, hävdar han.

”Vi ser en snabbt växande efterfrågan på hållbara produkter och tjänster. Dessutom finns en ökad betalningsvilja vilket gör att hållbarhet och cirkularitet har potential att samtidigt leda till ökad lönsamhet”, Magnus Groth.

Essitys aktie kan också blir mer attraktiv för placerare genom att företaget är globalt ledande på hållbarhet i sin bransch, tror koncernchefen.

”Många investerare värderar ESG-frågorna allt högre. Ett växande antal investerare exkluderar till och med bolag som inte har en hög rankning inom hållbarhet. Så genom att vi rankas högt och bland annat finns med i ledande hållbarhetsindex som Dow Jones Sustainability Index så ökar vi vår attraktivitet bland investerarna”, säger Magnus Groth. 

Och han utlovar fortsatt högt tempo med nya innovationer på hållbarhetsområdet. 

”Senaste konkreta exemplet är att vi som första bolag börjat använda överbliven halm från jordbruket för storskalig produktion av mjukpapper”, säger Magnus Groth.

Efter en investering på 400 miljoner kronor som nyligen invigdes är Essitys anläggning i Mannheim i Tyskland den första i sitt slag i världen för storskalig mjukpapperstillverkning med halm som råvara, säger han.

”Innovationer som denna är vägen framåt för att öka cirkulariteten och minska vårt klimatavtryck. Med pappersmassa gjort på alternativa fiber blir vi mindre beroende av träbaserad färsk- eller returfiber och blir mer resurs- och kostnadseffektiva. Samtidigt kan våra kunder göra mer miljövänliga val”, säger Magnus Groth.

LÄS OCKSÅ: Fem frågor och svar om Di:s undersökning

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera