Annons

Striden trappas upp: Tio EU-länder kräver att kärnkraften grönklassas

EU behöver kärnkraften för klimatets skull. Det menar en grupp om tio EU-länder med Frankrike i spetsen, som kräver att kommissionen ska hållbarhetsklassa tekniken för att stimulera investeringar. Sedan tidigare har Tyskland och fyra andra länder ställt ett krav i den motsatta riktningen.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire och ministrar från ytterligare nio EU-länder kräver att kärnkraften ska ges status som en hållbar investering i EU-taxonomin.
Frankrikes finansminister Bruno Le Maire och ministrar från ytterligare nio EU-länder kräver att kärnkraften ska ges status som en hållbar investering i EU-taxonomin.Foto:Martti Kainulainen

Kärnkraft är en del av lösningen på klimatkrisen och problemet med stigande energipriser, skriver Frankrikes finansminister Bruno le Maire, näringsministern Agnès Pannier-Runacher och ministrar från Finland och ytterligare åtta medlemsländer i Central- och Östeuropa i en debattartikel som har publicerats i franska Le Figaro och tyska Die Welt.

Länderna kräver därför att kärnkraft ska klassas som ett hållbart alternativ i den taxonomi över hållbara investeringar som väntas träda i kraft efter årsskiftet. Taxonomin syftar till att styra privat kapital mot gröna alternativ genom att bland annat vägleda utlåning och investeringar.

Kärnkraft är ren, säker och konkurrenskraftig, skriver artikelförfattarna bland annat, och menar att en satsning på nya och mer moderna modulära reaktorer dessutom skulle kunna leda till uppemot en miljon högkvalificerade jobb i Europa.

Ministrarna konstaterar att förnybar energi spelar en viktig roll i omställningen, men att kärnkraft kommer att behövas för att producera tillräckligt med fossilfri el.

Vid presentationen av taxonomins innehåll tidigare i våras meddelades att kärnkraftens hållbarhetsstatus skulle avgöras vid ett senare tillfälle. I september krävde EU:s egna revisorer, Europeiska revisionsrätten, att kommissionen skulle sätta ned foten om kärnkraftens status i taxonomin

Frågan kompliceras av att unionens två största medlemsländer har motsatta ståndpunkter. Tyskland, som nästa år ska stänga ned sin sista reaktor, är negativa till en inkludering av kärnkraften i taxonomin. Landet skrev tillsammans med Danmark, Luxemburg, Spanien och Österrike i somras ett brev till kommissionen där man krävde att kärnkraften inte ska inkluderas eftersom tekniken är riskabel.

Frankrike däremot, som får över 70 procent av sin el från kärnkraften, presenterade nyligen investeringar på 1 miljard euro i tekniken fram till 2030 och går alltså i spetsen för ett motsatt krav. Förutom Frankrike och Finland har debattartikeln undertecknats även av ministrar från Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

”Alla de vetenskapliga rapporter som EU-kommissionen tagit fram om kärnkraftens miljöpåverkan kommer till samma slutsats: Det finns inga vetenskapligt sunda bevis som tyder på att kärnkraften är mindre klimatvänlig än någon av de andra energikällorna som ingår i taxonomin”, heter det bland annat i debattartikeln.

Läs mer: Egna topprevisorerna kräver att EU sätter ned foten om kärnkraften

Innehåll från EKNAnnons

Så gör du en perfekt låneansökan – enligt banken

Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB.
Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB.

I tuffa tider behöver företag ofta extra finansiering – samtidigt kan det vara svårare att få lån. Men du kan förbättra dina chanser att få finansieringen som ditt företag behöver. Här ger Fredrik Josefsson från SEB sina fyra tips för hur du ska förbereda din låneansökan och ditt möte med banken.

Läs mer om hur du kan säkra finansiering för din exportaffär

Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB. Som initiativtagare till SEB:s tillväxthub Greenhouse har han sett 5 000 svenska företag växa och han vet därför vilken roll extern finansiering spelar i företagens utveckling. Men hur säkrar man som företagare den så viktiga finansieringen från banken? Fredrik Josefsson säger att den enskilt viktigaste faktorn för huruvida ett lån beviljas – oavsett marknadsklimat – är återbetalningsförmågan.

– Att vi ser att lånet kan betalas tillbaka är det som fäller avgörandet. Det gäller oavsett det allmänna marknadsläget, men i oroliga tider som dessa är det ännu viktigare.

För att visa på god återbetalningsförmåga gäller det att noga förbereda er låneansökan och mötet med banken. Här är Fredrik Josefssons fyra tips för hur du får banken att säga ja.

1. Räkna, resonera och prognosticera

Att visa på starka finanser är viktigt i mötet med banken. I det ingår att kunna resonera kring frågor som hur stabil er bransch eller verksamhet är i oroliga tider, hur trygg företagets kundbas är och hur kundernas köpbeteende kan påverkas av stigande priser. Visa detta i olika prognoser.

– Kassaflöden, balansräkning, orderingång, tillväxt – det finns en rad prognoser som banken vill se när vi tittar på en låneansökan. Vill du imponera på oss är mitt tips att ta höjd för olika händelseutvecklingar. Visa upp både en konservativ och en realistisk prognos, säger Fredrik Josefsson.

2. Visa på kostnadskontroll

Enligt Fredrik Josefsson är det viktigt att kommunicera att företaget förstår det nuvarande marknadsläget. Just nu är det synonymt med att visa på god kostnadskontroll.

– Vi vill gärna se att det finns flexibilitet och att ni har möjlighet att snabbt skala ned vid behov. Även här är det bra att presentera olika scenarier. Vad händer till exempel med era marginaler om en leverantör höjer sina priser och vilka alternativa lösningar har ni då? Kan ni till exempel outsourca vissa tjänster om det behövs och därmed sänka era fasta kostnader så är det bra att lyfta.

3. Minska finansieringsbehovet och bankens risk

Genom olika metoder kan företag minska både sina finansieringsbehov och den risk som banken tar på sig när den lånar ut pengar till företaget. Båda åtgärderna gör det lättare att få finansieringen i hamn.

För att minska ert finansieringsbehov kan ni exempelvis försöka sänka era kostnader eller öka användningen av förskottsbetalningar inom verksamheten. För att minska bankens risk kan ni ta in en aktör som Exportkreditnämnden, EKN, i en affär som har koppling till export.

– Eftersom EKN kan dela risk med oss på banken så gör deras medverkan det lättare för oss att säga ja. Dessutom är ett samarbete med EKN ännu ett tecken på att företaget verkligen tänker till och har kontroll på situationen, säger Fredrik Josefsson.

4. Låt företagsrådgivaren vara rådgivare

Inte alla företag ser bankens företagsrådgivare som en faktisk rådgivare, och det kan vara en miss i sig. Bankens rådgivning innebär en fördjupad kontakt som ger företaget värdefulla insikter om banken och vice versa.

– Vi uppmuntrar till dialog, särskilt nu. Dialogen är viktig för att vi ska förstå alla mjuka värden som finns i bolaget och det kan verkligen göra skillnad. I vår rådgivning kan vi också hantera saker som vi själva vet är viktiga för banken när det kommer till finansiering, säger Fredrik Josefsson.

Läs mer om hur EKN:s garantier kan hjälpa banken att finansiera nya exportsatsningar

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera