1515

Striden trappas upp: Tio EU-länder kräver att kärnkraften grönklassas

EU behöver kärnkraften för klimatets skull. Det menar en grupp om tio EU-länder med Frankrike i spetsen, som kräver att kommissionen ska hållbarhetsklassa tekniken för att stimulera investeringar. Sedan tidigare har Tyskland och fyra andra länder ställt ett krav i den motsatta riktningen.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire och ministrar från ytterligare nio EU-länder kräver att kärnkraften ska ges status som en hållbar investering i EU-taxonomin.
Frankrikes finansminister Bruno Le Maire och ministrar från ytterligare nio EU-länder kräver att kärnkraften ska ges status som en hållbar investering i EU-taxonomin.Foto:Martti Kainulainen

Kärnkraft är en del av lösningen på klimatkrisen och problemet med stigande energipriser, skriver Frankrikes finansminister Bruno le Maire, näringsministern Agnès Pannier-Runacher och ministrar från Finland och ytterligare åtta medlemsländer i Central- och Östeuropa i en debattartikel som har publicerats i franska Le Figaro och tyska Die Welt.

Länderna kräver därför att kärnkraft ska klassas som ett hållbart alternativ i den taxonomi över hållbara investeringar som väntas träda i kraft efter årsskiftet. Taxonomin syftar till att styra privat kapital mot gröna alternativ genom att bland annat vägleda utlåning och investeringar.

Kärnkraft är ren, säker och konkurrenskraftig, skriver artikelförfattarna bland annat, och menar att en satsning på nya och mer moderna modulära reaktorer dessutom skulle kunna leda till uppemot en miljon högkvalificerade jobb i Europa.

Ministrarna konstaterar att förnybar energi spelar en viktig roll i omställningen, men att kärnkraft kommer att behövas för att producera tillräckligt med fossilfri el.

Vid presentationen av taxonomins innehåll tidigare i våras meddelades att kärnkraftens hållbarhetsstatus skulle avgöras vid ett senare tillfälle. I september krävde EU:s egna revisorer, Europeiska revisionsrätten, att kommissionen skulle sätta ned foten om kärnkraftens status i taxonomin

Frågan kompliceras av att unionens två största medlemsländer har motsatta ståndpunkter. Tyskland, som nästa år ska stänga ned sin sista reaktor, är negativa till en inkludering av kärnkraften i taxonomin. Landet skrev tillsammans med Danmark, Luxemburg, Spanien och Österrike i somras ett brev till kommissionen där man krävde att kärnkraften inte ska inkluderas eftersom tekniken är riskabel.

Frankrike däremot, som får över 70 procent av sin el från kärnkraften, presenterade nyligen investeringar på 1 miljard euro i tekniken fram till 2030 och går alltså i spetsen för ett motsatt krav. Förutom Frankrike och Finland har debattartikeln undertecknats även av ministrar från Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

”Alla de vetenskapliga rapporter som EU-kommissionen tagit fram om kärnkraftens miljöpåverkan kommer till samma slutsats: Det finns inga vetenskapligt sunda bevis som tyder på att kärnkraften är mindre klimatvänlig än någon av de andra energikällorna som ingår i taxonomin”, heter det bland annat i debattartikeln.

Läs mer: Egna topprevisorerna kräver att EU sätter ned foten om kärnkraften


Innehåll från SectraAnnons

Fastighetsautomation inom hälsosektorn svag länk för IT-säkerheten

Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications.
Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications.

Försörjningssystem för fastigheter har genomgått en snabb digitalisering.

Inom hälsosektorn saknas ofta kunskaper om IT-säkerheten för dessa system.

– Här finns brister som cyberkriminella kan utnyttja för att slå ut hela sjukhus. Om man inte täpper igen dessa hål kan konsekvenserna bli enorma för hela samhället, säger Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications.

En viktig del i säkerhetsarbetet för sjukhus och andra vårdinrättningar är att upprätthålla en kontinuerlig drift av kritisk infrastruktur. Här ingår vattenförsörjning, ventilation, elektricitet och temperatur, men också mer specialiserade verksamheter som produktion av syrgas.

I dag är styr- och reglersystemen för denna infrastruktur ofta digitaliserad för optimal drift. Det gör dem också sårbara för cyberattacker. Utsätts driftsmiljöerna för ett oplanerat avbrott till följd av en IT-attack kan det i värsta fall leda till livshotande situationer för patienterna. 

Cyberkriminella på jakt efter ekonomisk vinning genom till exempel ransomware, men också främmande statsmakter som önskar skapa oreda i ett land, kan vilja genomföra en cyberattack mot hälsosektorn. 

– Sjukvården är en av de mest utsatta sektorerna just nu, speciellt i USA. Sverige är ännu inte lika hårt drabbat men vi kan räkna med att denna brottslighet snart hittar hit, säger Leif Nixon.

Sectra kan kartlägga brister i säkerheten

Sectra Communications kan erbjuda en säkerhetsanalys, där en kartläggning genomförs av sjukhusens sårbarheter i styr- och reglersystemen för dessa vitala försörjningssystem.

Därefter kan olika lösningar erbjudas för att täppa igen de hål och brister som upptäcks. En metod är att koppla in sensorer i nätverket som kontinuerligt analyserar trafiken i de kritiska systemen. Sker något ovanligt går ett larm igång. 

– Vi kan lära oss hur trafikmönstret ser ut i normaldrift och larmar om det börjar ske avvikelser och vid misstänkt trafik. Dyker det upp en ny enhet som börjar scanna av nätverket så går ett larm, likaså om vi ser en attackkod fara förbi på nätverket, säger Leif Nixon, och avslutar:

– Man börjar få upp ögonen för dessa brister ute i vissa Regioner, men här finns mycket kvar att göra.

Om Sectra
Sectra har 40 års erfarenhet av att säkra samhällens mest kritiska kommunikation genom tjänster och expertis inom kryptering, VPN och säker mobil kommunikation. Sectra har även ett Security Operations Center som hjälper aktörer inom kritisk infrastruktur, till exempel sjukvården samt energi- och vattenförsörjningen, att möjliggöra säkra digitaliseringsprojekt.

Läs mer på: communications.sectra.com

Mer från Sectra

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sectra och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?