1515
Annons

Storbankens nya hållbarhetschef räknar med gröna lån

Handelsbankens nya hållbarhetschef har impactinvesteringar som hobby och tror att en ny generation gröna företagslån är en viktig nyckel för att vända klimatkrisen.

 ”Små och medelstora företag måste också kunna finansiera sin omställning”. 

Handelsbankens nya hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand.
Handelsbankens nya hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand.Foto:Joey Abrait

Catharina Belfrage Sahlstrand landade mitt i händelsernas centrum när hon tillträdde rollen som hållbarhetschef på Handelsbanken SHB A +2,09% Dagens utveckling den 1 september. Bankvärlden håller på att ställa om och de senaste åren har en rad nya regelverk och initiativ rullats ut för att guida finansbranschens aktörer på hållbarhetsområdet.

”Ingen hållbarhetsfråga är egentligen viktigare än de andra, men som bank vill vi fokusera på de områden där vi har störst påverkan och de närmaste åren är det klimatet, inte minst eftersom EU satt en tydlig grön agenda mot finanssektorn”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Det affärsområde där hon tror att den gröna omställningen kommer att göra störst avtryck de kommande åren är utlåning och finansiering.

Gröna bolån, med en ränterabatt kopplad till hur energisnål bostaden är, blir allt mer populära. Många banker erbjuder också gröna lån, med ränterabatt knuten till hållbarhetsmål, till satsningar på förnybar energi eller klimatsmart fastighetsutveckling.

Enligt Catharina Belfrage Sahlstrand arbetar Handelsbanken just nu med en rad produkter för att göra grön finansiering tillgänglig för fler.

”Gröna lån får så mycket större genomslag när även mindre företagskunder kan ta del av dem. Bostadsrättsföreningar och små- och medelstora företag är Handelsbankens kärnkunder. Jag tror att vi, när vi om några år utvärderar en bredare satsning på gröna lån, kommer se att det är mycket vunnet”.

Handelsbanken har lanserat ett grönt lån för bostadsrättsföreningar. Näst på tur står ett lån för mindre fastighetsbolag och därefter arbetet med att göra fler kategorier av gröna lån tillgängliga för små- och medelstora företag.

”Kriterierna för gröna lån är till sin natur ganska tekniska och komplexa. Vår utmaning är att göra de gröna lånen mer användarvänliga och inte skapa en administrativ börda för låntagarna. Det arbetet pågår och vi har kommit en bit på väg”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Vilka är utmaningarna med att utveckla gröna finansiella produkter?
”Arbetet innebär ofta målkonflikter då ett hållbarhetsmål kanske inte främjar ett annat. Det kan exempelvis handla om att ett projekt för energieffektivisering hotar biologisk mångfald, men också att vissa tekniker vi betraktar som klimatvänliga just nu inte kommer att ses på samma sätt om fem år”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Ett regelverk som ska hjälpa finansmarknadens aktörer att definiera vad som utgör en grön investering är den så kallade EU-taxonomin, som presenterades i uppdaterad form i mars 2020. 

Vad kommer taxonomin innebära för svenska bankkunder?
”Det vet vi inte riktigt ännu, men allt annat lika kommer den att främja jämförbarhet, tydlighet och transparens. Jag hoppas dock att taxonomins stora gärning inte bara blir som begreppsapparat utan att den också blir en plattform för att utveckla EU:s hållbarhetsarbete”.

Catharina Belfrage Sahlstrand tror att tillgången på kapital är centralt för att stötta en positiv utveckling globalt. Vid sidan av arbetet på Handelsbanken sitter hon sedan 2017 i styrelsen för Optimizer Foundation, en stiftelse grundad av miljardärerna bakom börssuccén Catena Media. 

”Optimizer Foundation är en impactinvesterare som investerar i lokala lösningar på sociala utmaningar, främst inom utbildning och hälsa i östra Afrika. Vi stöttar entreprenörer genom investeringar och genom att hjälpa dom att skala upp sin verksamhet”.

Man har bland annat investerat i ett bolag som distribuerar hygienartiklar och familjeplaneringsartiklar i svårtillgängliga områden, något som kan vara avgörande för att stödja kvinnor och flickor i att kunna gå i skolan eller förvärvsarbeta.

”Banksektorns roll är att finansiera företag som redan går och står. Vid sidan av det har vi startups som är beroende av såddfinansiering. Det är en viktig plats att fylla, att tillgängliggöra kapital för att det som är litet ska kunna växa och bli stort”.

Jämför med Expressen Låneguiden innan du lånar pengar (Extern länk)

Innehåll från HPEAnnons

Hållbarhet genom hela kedjan för en bättre värld

– HPE arbetar ständigt för att reducera verksamhetens totala klimatavtryck; inom ramen för hållbarhetsprogrammet HPE Living Progress arbetar vi med olika initiativ som sträcker sig hela vägen från produktionskedjan, genom utrustningens livslängd, till återvinning.

Citatet är från Jostein Birkeland som arbetar som Sustainability Consulting Technologist på HPE. Jostein växte upp i skidorten Lillehammer 20 mil norr om Oslo och under uppväxten spenderade han mycket tid i naturen. Han blev tidigt medveten om klimatkrisen som mänsklighetens största utmaning och utbildade sig till ingenjör med målet att arbeta med hållbarhet och energifrågor. Efter tre år som lösningsarkitekt på HPE öppnades möjligheten för honom att ta klivet till en roll där han utbildar och representerar HPE som talare på temat hållbarhet, och dessutom arbetar tillsammans med kunder för att optimera energieffektiviteten i deras driftmiljöer.

– Efter mina år som lösningsarkitekt har jag en god förståelse för hur tekniken fungerar och vad som påverkar energiåtgången. Det känns meningsfullt att arbeta med saker som främjar en positiv utveckling för planeten och att göra det på ett företag som HPE, som tar hållbarhet på allvar, och arbetar med frågan på ett konkret sätt.

Hållbarhetsstrategi som värdeskapare 

Alltför många organisationer tar höjd för framtida tillväxt när de gör IT-investeringar, vilket leder till att de överdimensionerar och får därigenom utrustning som står och drar el i onödan. Genom att växla över från fysisk utrustning i egen datahall, till att köpa kapaciteten som tjänst, finns det ofta stora effektiviseringar att hämta hem.

– Schablonen säger att nyttjandegraden i en virtualiserad miljö som kunden driftar på egen hand är cirka 30 procent. När HPE driftar utrustningen är målet en nyttjandegrad på 60 procent eller mer, berättar Jostein.

Med infrastruktur som tjänst är det också enklare att växla över till ny och mer energisnål utrustning. Till skillnad från konsumentelektronik, där tumregeln är att det är mer klimatsmart att behålla samma enhet under längre tid, kan man minska de totala utsläppen som genereras via datacentret genom att växla över till ny och mer energisnål utrustning. Uppskattningsvis är det hållbart att byta utrustning med en frekvens på cirka 4–5 år för servrar och 5–7 år för lagring.

– Våra kunder som köper kapacitet som tjänst kan vara trygga med att vi hela tiden strävar mot att producera så rent och effektivt som möjligt. De kan fokusera på den dagliga driften och sina affärsmål, och får hållbarhetstänket på köpet. 

Svart på vitt om datacentrets energiförbrukning

För att bidra till minskade utsläpp behöver också fler göra mer, och för att främja den hållbara omställningen genom hela ekosystemet utmanar HPE sina underleverantörer att tänka på hur tekniken kan göra mindre påverkan på miljön. Ett exempel är AMD som har ändrat design och tillverkningsmetod för sina CPU:er, något som fått positiv effekt på miljön både när det kommer till produktion och användning. Faktum är att de sju mest energieffektiva servrarna från HPE på Energy Stars rankning i dagsläget är med inbyggd AMD-teknologi.

Att låta färre servrar göra jobbet i datacentret är viktigt eftersom det största avtrycket på klimatet från utrustningen sker när den är i bruk. Det är även viktigt att ha kontroll på användningen för att ha möjlighet att göra skillnad. Därför erbjuder HPE en kostnadsfri tjänst som hjälper kunder att identifiera produkter som genererar höga utsläpp utifrån tillverkning, användningsfas och uttjänt livslängd. Med hjälp av mjukvara utvecklad av Massachusetts Institute of Technology (MIT) analyseras de totala utsläppen av hårdvaran och den utrustning som drar mest el lokaliseras och kan ersättas med mer energieffektiva alternativ. 

– Som företag har vi gjort ett aktivt val att visa vägen i den gröna omställningen och när vi hjälper våra kunder minskar vi våra indirekta utsläpp. För oss är det självklart att alla som väljer HPE ska se oss som en del av det egna hållbarhetsarbetet, säger Jostein.

Viktigt att agera redan idag

Det mesta tyder på att vi just nu står på tröskeln till en ny era som kommer att kännetecknas av ett större fokus på hållbarhet, och klimatavtrycket kommer att bli en allt tyngre vägande faktor vid en IT-investering. Budskapet i rapporten som FN:s klimatpanel IPCC släppte i april 2022 är tydligt – handlingsutrymmet för att nå målet på 1,5 graders uppvärmning är nu. De organisationer som inte redan idag har en plan för mätning och minskning kommer inte att kunna svara på de frågor som deras kunder kommer att ställa om ett par år. Så för den som inte redan har börjat är det hög tid att mäta sitt klimatavtryck och aktivt arbeta för att minska sina utsläpp.

– Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och därför behöver vi alla göra det vi kan. Vi på HPE bidrar dels genom att minska vårt eget klimatavtryck, dels genom att hjälpa våra kunder att ställa om till en mer hållbar IT-infrastruktur, oavsett om det handlar om att energioptimera, analysera infrastrukturen eller hjälpa våra kunder att ta steget att konsumera IT som tjänst.

Om HPE Living Progress

HPE Living Progress är HPE:s program för hållbarhet och socialt ansvarstagande som syftar till att använda kraften i företaget till att bidra till en positiv utveckling för planeten och de samhällen där vi verkar.

Läs om vårt arbete för en mer hållbar IT, ladda ner infografen om den senaste rapporten. 

eller ta del av mer information och ladda ner hela rapporten här 

Nyfiken på fakta om AMD:s energieffektiva infrastruktur? Ladda ner infografen! 

 

Mer från HPE

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE och ej en artikel av Dagens industri

Vattenfall bygger ny vindkraft i Tyskland

Svenska Vattenfall får snurra igång tyskt havsbaserat vindkraftsprojekt. Projektet väntas ge fossilfri el till över en miljon tyska hushåll, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Foto:Vattenfall/Ties van der Horst

Den havsbaserade vindkraftsparken ska byggas 85 kilometer utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten. År 2027 väntas den anslutas till det tyska elnätet och parken kommer då att ha en effekt om 908 MW årligen. Det motsvarar elkonsumtionen för över en miljon tyska hushåll.

Energijätten förvärvade det havsbaserade vindkraftsprojektet redan 2016, men nya upphandlingssystem gjorde att projektet auktionerades på nytt. Vattenfall använde sig då av företrädesrätten och behåller nu ansvaret för att utveckla parken.

”Vi är mycket glada över att ha fått kontraktet för detta projekt. Den snabba utbyggnaden av förnybar energi är nyckeln till att permanent minska Tysklands beroende av fossila bränslen”, säger Catrin Jung, chef för havsbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vattenfall har sedan innan de tyska vindkraftsparkerna ”Dantysk” och ”Sandbank”.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera