1515
Annons

Stora risker när industrin ska ställa om: ”Enorm utmaning”

Svensk industri är generellt positiv till att ställa om sin verksamhet för klimatets skull. Men riskerna är omfattande och politiken måste underlätta skiftet. 

Det är budskapet i en färsk rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. 

Klimathotet är akut och på tå för att bidra till omställningen står stora delar av svensk industri. Åtskilliga initiativ och pilotprojekt pågår i syfte att hitta lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser. 

Klart är dock att mycket arbete återstår. 

För svensk del ligger stort fokus på elektrifiering och biobränsle – enligt rapporten från IVA är samtliga branscher beroende av teknikutveckling inom de här områdena. 

* Biobränsle: IVA ser i runda slängar en 50-procentig ökning av dagens nivåer inom industrin (från 56 TWh 2017 till 74–87 TWh 2045). 

* El: Här ser IVA att en dubblering av dagens nivåer kan komma att krävas (från 50 TWh 2017 till 80–100 TWh 2045). 

Mest energiintensiv är utan tvekan järn- och stålindustrin, i synnerhet på elsidan. Osäkerheten inom kemi bedöms dock vara stor vad gäller det ökade elbehovet. 

På biobränslesidan väntas cement- samt järn- och stålindustrin kräva stora volymer. 

Karin Byman, energiexpert på IVA och projektledare för projektet ”Vägval för klimatet”, pekar också på att CCS/CCU – infångning av koldioxid för lagring eller användning – kommer att krävas inom ett flertal branscher, som gruv-, mineral-, cement- och kemiindustrierna. 

”Det här blir nödvändigt eftersom inte alla branscher kommer att nå hela vägen endast med lösningar för förnybar energi. Vi ser att omställningen är en enorm utmaning, men också att det finns tekniska lösningar på det mesta.”

Hon poängterar att här finns enorma möjligheter, men också att riskerna är stora för berörda företag.

”Det krävs väldigt stora investeringar i ny teknik, i vissa fall under stor osäkerhet. Omställningen är därför också förknippad med en stor ekonomisk risk för företagen. Fattar man fel beslut och satsar stora pengar på något som inte fungerar så kan man riskera hela verksamheten.”

Flera av de industrier som ska ställa om är exportberoende, påminner Karin Byman om. 

”Stora investeringar ger de här bolagen andra förutsättningar än sina konkurrenter. Men går det väl blir det en fördel då de kan erbjuda nya klimatsmarta produkter som kunder kan komma att efterfråga.”

Rapporten framhåller att statligt stöd krävs i hela kedjan – forskning, utveckling, uppskalning och kommersialisering – för att industrins omställning ska kunna bli verklighet.

Karin Byman ser att politik och styrmedel måste underlätta omställningen för industrin. Samma sak säger Mikael Dahlgren, ordförande för rapportens arbetsgrupp på IVA och forskningsdirektör på svenska ABB. 

”Det är viktigt att våra politiker förstår det globala perspektivet. Att man försöker påverka den inre marknaden i EU är centralt.”

Gör man inte det redan?
”Politikerna gör mycket, men de kan göra mycket mer. De behöver argumentera kraftfullt för att klimatvänliga produkter är bra för Europa. De behöver vara ännu mer involverade i att sätta agendan.”

Han fortsätter: 

”Vi kan inte förlita oss bara på statligt stöd. Varje investering måste bära sig. Industrin måste kunna leva på sin egen konkurrenskraft.”

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Världens tredje största pensionsfond fortsätter att satsa på kol

Sydkoreas nationella pensionsfond ser över en ny kolpolicy. Ett förslag som övervägs är att sälja av bolag som får mer än hälften av sina intäkter från kolverksamhet. En nivå som väcker stark kritik, rapporterar Bloomberg.  

Genrebild.
Genrebild.Foto:Malin Palmqvist

Fonden, som förvaltar tillgångar värderade till över 7.000 miljarder kronor och uppskattas vara världens tredje största pensionsfond, lovade i fjol att sälja av innehaven inom de smutsigaste fossila bränslena. Det landade i april i ett förslag från ett konsultbolag att införa ett förbud mot investeringar i bolag med intäkter från kolkrafts- eller kolgruvsverksamhet som antingen överstiger 30 eller 50 procent. 

Vilken gränsnivå det blir är inte bestämt än, men oavsett ligger de på en betydligt lägre nivå än vad som vanligtvis införs när stora fonder genomför liknande policyförändringar.

”De negativa konsekvenserna av att den nationella pensionsfonden misslyckas med att göra klimatmedvetna investeringar kommer bli enorm”, säger Kim Sung-Ju, tidigare ordförande i fondbolaget och oppositionspolitiker i Sydkorea, till Bloomberg. 

Den nationella pensionsfonden är Sydkoreas största institutionella investerare. Skulle fonden välja den lägre gränsnivån innebär det att 10 miljarder i tillgångar skulle behöva säljas av. Samtidigt behålls tillgångar kopplade till kol som är värda runt 30 miljarder kronor fram till 2030.

Kol är den största energikällan i Sydkorea, strax före naturgas och kärnkraft. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera