Stora brister i företagens redovisning

Bolag måste redovisa klimatdata och vara transparenta kring resultatet. Det är bakgrunden till att Di nu lyfter in nyckeltal för klimatet på börssidorna. Första publiceringen visar på stora brister. Bara knappt fyra av tio bolag i granskningen rapporterar sina egna utsläpp.

Foto:lev dolgachov

Vetenskapen är tydlig. Ska vi ha en chans att begränsa klimatförändringarna och undvika de mest katastrofala scenarierna måste utsläppen globalt halveras till 2030, därefter halveras igen till 2040, för att kring 2050 nå nettonoll.

Ska transformationen bli verklighet krävs att omställningen tar fart – nu genast. Rika länder och företag har ett ansvar att gå före.

För näringslivet innebär det här att nya affärer som tar fram och driver hållbara lösningar måste skalas upp, medan fossila strukturer måste fasas ut.

Det är tvivelsutan en ny vardag som håller på att utkristallisera sig för näringslivet. En vardag som alltför många företag ännu inte har hunnit anpassa sig till. 

Grundläggande för alla bolag är att ha kunskap om sina egna utsläpp. Det gäller de direkta utsläpp som kontrolleras av företaget (scope 1), de indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt energi (scope 2) samt de indirekta som ligger längre upp eller ner i värdekedjan (scope 3). 

För att bidra till att driva utvecklingen i rätt riktning har Dagens industri och Aktuell Hållbarhet tillsammans med Johan Falk, Senior Innovation Fellow vid Stockholm Resilience Centre och Future Earth, arbetat för att ta fram indikatorer som ska synliggöra bolagens klimatpåverkan.

I ett första skede granskar vi hur 124 företag i fyra GICS-industrigrupper, alla noterade på Stockholmsbörsen, rapporterar utsläpp enligt det så kallade GHG-protokollet. Detta är det i dag mest vedertagna måttet på marknaden. Parallellt publicerar vi ett mått för bolagens så kallade utsläppsintensitet, där utsläppen sätts i relation till bolagens omsättning.

”För kunder och finansiärer är det centralt att kunna ta del av vilka utsläpp ett bolag har och hur man avser reducera dem. Genom det här arbetet vill vi bidra till att kvalitativa indikatorer kommer fram och att bolagen rapporterar på dem, på motsvarande sätt som de rapporterar på ekonomisk information”, säger Johan Falk.

Att nyckelindikatorer för klimatet ska presenteras tillsammans med övriga indikatorer på börssidorna bör vara en självklarhet. Här på di.se publicerar vi ett digitalt verktyg där utsläppsintensiteten för berörda bolag presenteras på ett överskådligt sätt

”Det är på börssidorna det går att ta del av hur bolagen presterar. Det här är en del av deras prestation. Hållbarhet är inte längre en sidoaktivitet utan behöver integreras i kärnverksamheten”, säger Johan Falk. 

Enligt den första sammanställningen redovisar bara 45 av 124 bolag (motsvarande 36 procent) sina utsläpp i scope 1 och 2. Då scope 3 räknas in sjunker siffran till 34 bolag (motsvarande 27 procent). 

Även om i stort sett alla bolag har en alltför hög klimatpåverkan, så är de bolag som redovisar och är transparenta med sina utsläpp att betrakta som föregångare. 

”Att inte ha kunskap om sina utsläpp medför en finansiell risk för företag och investerare, eftersom man inte kan förväntas ha en klimatstrategi utan kunskap. När kunder och finansiärer styr om till bolag med en skarp klimatstrategi riskerar de som inte har en sådan att tappa marknadsandelar och tillgång till kapital”, säger Johan Falk.

Störst utmaning är det att kartlägga är utsläppen i scope 3, som består av 15 olika kategorier. Företagen bör i ett första skede inhämta kunskap om de strömmar som är signifikanta för den egna verksamheten och som man har störst möjlighet att påverka.

Eftersom rapporteringen av scope 3 skiljer sig åt mellan olika företag så föreligger variationer och osäkerheter i måttet. Exempelvis skulle en högre utsläppsintensitet kunna hänga samman med att rapporteringen inkluderar fler kategorier. Av det skälet ska eventuella jämförelser göras med stor försiktighet. 

Självklart är utsläppen också beroende av vilken typ av verksamhet det rör sig om och var i värdekedjan bolaget befinner sig. 

Till syvende och sist är det dock fysiska lagar som sätter gränserna för bolagen: 

”Hela ekonomin måste gå från hög till låg utsläppsintensitet, och det måste gå snabbt. Det här skapar stora affärsmöjligheter för ledare som går främst, som skruvar om sin affärsmodell och sin produktmix. Men vi vet också att alla bolag inte kommer att klara transformationen. Vi kommer att få se en rörelse av investeringar inte bara inom olika branscher, utan också mellan olika branscher”, säger Johan Falk.

Det vi presenterar är långt ifrån perfekt. Ändå är det viktigt att börja. Varför?

”Tidsfönstret är mycket litet om vi ska ha en chans att klara klimatmålen. Företagen måste göra sin del av arbetet. Därför är det viktigt att starta omedelbart för att sedan förfina metoden under resans gång, baserat på den feedback som vi får. Ett viktigt mål är att inspirera andra tidningar och organisationer att göra samma sak – och att sprida idén på global nivå.”

 


Innehåll från ContentorAnnons

Contentor hjälper e-handeln att komma ur coronakrisen som vinnare

Coronapandemin har gjort att e-handeln ökat avsevärt och att företag vill starta e–handel i andra länder för att följa med i utvecklingen. Men många kämpar också med kostnadsbesparingar vilket gör det svårt att satsa på en internationalisering. Contentor är en content- och översättningsbyrå som är expert inom internationell e-handel med innovativa lösningar som hjälper företag att lyckas med expandering och digitalisering.

I och med restriktioner har människor behövt stanna hemma för att minska spridningen av coronaviruset. Det har inneburit att fler undvikit fysiska butiker och istället handlat över nätet. Rabie Salem, vd på Contentor, menar att det är mer läge än någonsin för företag att satsa på e-handel och på så sätt ta stora kliv.

– Vi har lösningen för handlarna som behöver SEO–texter för e-handel eller översätta en hemsida; dels eftersom vi kan ersätta många av processerna som tidigare gjorts manuellt, men även för att kostnadseffektivt kunna understödja en fortsatt expansion trots färre resurser och tuffare kostnadsbesparingar, säger Rabie Salem.

Erbjöd en lansering på 10% av den ursprungliga kostnaden

Contentor grundades 2007 då e-handeln började utvecklas i större skala. Det har gjort dem till experter på e-handelsbolagens innehålls- och översättningsbehov i över 13 år. Företaget har en stor kunskap om effektiva flöden som gör att kunderna snabbt når en bredare publik. Med hjälp av Contentors expertis kunde en kund snabbt gå in i ett nytt land med få kostnader. 

– Under början av pandemin blev vi kontaktade av en kund som såg en bra möjlighet att expandera i Finland. Vid första anblick skulle det kosta 1,5 miljoner kronor. Vi på Contentor kunde erbjuda en taktisk aspekt som bestod av mänsklig översättning och maskinöversättning. På så sätt kunde vi erbjuda en lansering på 10 procent av den ursprungliga kostnaden, säger Rabie Salem och fortsätter:

– Det spelar ingen roll för oss hur många länder man vill expandera i. Vi har hjälpt kunder expandera till flera marknader parallellt och det tar lika lång tid som när man gör det i ett land. Det här har gett våra kunder en möjlighet att vinna marknadsandelar under krisen.

Innovativa lösningar

Contentor erbjuder skalbart innehållskapande och experthjälp för att bygga en optimerad innehållstrategi med SEO i åtanke. Deras innovativa lösning för e-handlare är Optimised Return On Content Investment.

– Contentor hjälper företag att optimera sin investering på content. I vår approach i dag jobbar vi mycket med prioriteringar där vi kollar på kundens budget och anpassar investeringen efter det. Genom att prioritera vilka texter man kan lansera med och sedan följa upp det får man ut bästa möjliga resultat, säger Rabie Salem. 

Just nu arbetar Contentor med att bygga in det här i deras system, så att man datadrivet kan följa hur texterna fungerar på en hemsida och se vilka åtgärder som måste göras för att nå bästa resultat. Tanken är tjänsten ska erbjudas under 2021. 

Vill du läsa mer om Contentor? Klicka här

FAKTA: CONTENTOR

Contentor är en content- och översättningsbyrå. Med e-handelns unika krav i åtanke som snabba leveranser, SEO-anpassning och automatisering hjälper Contentor tusentals kunder. Några av Contentors kunder är Partykungen, Footway, Sportamore, CDON, Orkla, Gents, KitchenTime och Nordiska Galleriet.

 

Mer från Contentor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Contentor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?