Annons
Denna text publiceras i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Aktuell Hållbarhet

Stor undersökning om börsbolagens hållbarhetsarbete

Trots pandemi och krig i Europa är riskmedvetenheten på lång sikt relativt låg i de stora börsbolagen. Årets undersökning Hållbara bolag 2022 visar att många företag inte förbereder sig för kommande plötsliga förändringar.

Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.Foto:Jack Mikrut

Företagets egna ambitioner, internationella överenskommelser som Parisavtalet samt lagar och regler. Det är de viktigaste drivkrafterna när de stora börsbolagen formulerar sin hållbarhetsagenda. Samtidigt är det styrelsen och högsta ledningen som är viktigast för att sätta dagordningen i hållbarhetsarbetet. Mindre vikt spelar intressenter som medarbetare, kunder och konkurrenter. 

När Aktuell Hållbarhet och Dagens industri tillsammans med Lunds universitet nu för femte gången granskar hållbarhetsarbetet bland 131 stora börsbolag står risk och styrning i fokus för undersökningen. 

”Det är viktigt att hållbarhetsagendan inte sätts isolerat i styrelserummen, den måste justeras efter dialog med externa intressenter och framtidsanalyser. Jag tror att många lyssnar på sig själva och den närmaste kretsen i för stor utsträckning. Ett större fokus på att kartlägga omvärldsfaktorer och dess påverkan på organisationen behövs”, säger Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som arbetar med undersökningen.

De senaste åren har vi haft både en pandemi och ett krig i Europa, har det påverkat riskmedvetenheten?
”Det är fortfarande ett kortsiktigt perspektiv som gäller. Nu står vi inför ett sämre ekonomiskt läge och minskad tillgång på el, sådana risker är företagen inte särskilt duktiga på att hantera i förväg. Det behövs större fokus och kunskap kring hur scenarioanalys kan bidra till långsiktig planering för olika händelser som kan inträffa.”

Något som samtidigt har ökat bland företagen sedan granskningen infördes är i vilken utsträckning företagen utser nyckelpersoner med ansvar för hållbarhetsfrågor. Dock har inte resurserna till nyckelpersonerna ökat i samma utsträckning.

”Eftersom det handlar om personer som ska leda transformationen av företagen borde resurserna för det arbetet följa med rollen. Men resultatet i undersökningen visar att det kan bli problematiskt att göra de förändringar som krävs.”

Något som ökat markant sedan undersökningens första år är andelen bolag som finansierar sig via så kallade hållbara lån och -obligationer. 2019 uppgav drygt 2 procent av bolagen att de utnyttjade gröna obligationer eller liknande produkter för att finansiera verksamheten. I år låg andelen på 18 procent.

Ett annat område där utvecklingen går snabbt framåt men från låga nivåer är biologisk mångfald. En genomgång av de 131 bolagens externa kommunikation visar att 36 procent har en strategi för biologisk mångfald, och att 21 procent på något sätt redovisar sin påverkan. Förra året låg andelen på 28 procent respektive 15 procent.

Nu har den här undersökningen genomförts i fem år, vilka trender kan du se?
”Överlag går utvecklingen i en positiv riktning och företagen presterar bättre år för år. Sedan är det vissa skillnader mellan vad företagen säger i sina svar att de gör och vad de visar i sin rapportering. Det kan bero på att de gör mer än vad de kommunicerar, men även att de själva tycker att de gör mer än vad de faktiskt presterar.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera