1515
Denna text publiceras i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Aktuell Hållbarhet

Stor teknisk potential för solceller på svenska hustak

Sveriges hustak har stor teknisk potential för solcellsutbyggnad, enligt en ny rapport från Energimyndigheten. Taken har fördelen att ingen ny mark behöver tas i anspråk och att elen produceras där den används. Takanläggningarna har dock en något högre kostnad än de markbaserade.

Foto:Meek, Tore

Överlägset störst är den tekniska potentialen på komplementsbyggnader och småhus, följt av i tur och ordning industri, flerbostadshus och offentliga lokaler.

Från tak på småhus skulle totalt 12 TWh kunna genereras. Försvinner investeringsstödet sjunker det till 4–5 TWh och försvinner även dagens skattereduktion på inmatning till elnätet blir det inte alls lönsamt att sätta upp solceller på småhus.

Marginalmarker och vindkraftsparker har stor potential för markbaserad solcellsproduktion. I rapporten uppskattas solcellspotentialen vid vindkraftverk vara så mycket som 2 GW, och platsen anses särskilt lämplig då infrastrukturen redan finns. I genomsnitt uppskattas solcellspotentialen till ungefär 800 kW per vindkraftverk, varav 600 kW utgörs av mark med skog och 200 kW utgörs av mark utan skog.

På de 29.627 deponier som uppfyller kraven uppskattas potentialen till totalt nästan 600 MW, plus att det finns tusentals nedlagda deponier som också skulle kunna komma i fråga.

På landets 43 aktiva flygplatser beräknas utsikterna för solelsproduktion vara betydligt sämre, med en uppskattad möjlig produktion på cirka 130 kW. Det finns knappt någon solelsproduktion på flygfält, med undantag av Törneby solpark på Kalmar Öland Airport.

På övrig mark uppskattas solcellspotentialen grovt till över 65 miljoner kW.


Innehåll från ImpactfondenAnnons

Här är fonden som ger investerare en möjlighet att finansiera omställningen till hållbarhet

Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.
Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.

FN:s klimatpanel pekar tydligt på ett brådskande behov av att ställa om till långsiktig hållbarhet och begränsa den globala uppvärmningen. 

Nu lanseras Impactfonden – en högräntefond – som finansierar utvalda företags önskan att bedriva hållbara verksamheter och projekt.

Läs mer om Impactfonden 

Idag arbetar många företag aktivt med hållbarhet, men det räcker inte. Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden, menar att en viktig väg framåt är att öka finansieringen av hållbara projekt och verksamheter – men minska den för fossilindustrin och kravställa den för byggindustrin. 

– Byggindustrin står för cirka 38 procent av globala koldioxidutsläpp. Att via kravställd finansiering hjälpa de bolag som vill förändra detta och agera hållbart är centralt för fonden – även om det bara blir som en droppe i havet, säger han.

Hållbara obligationer ska finansiera projekt och verksamheter med positiv påverkan på miljö och samhälle och i förlängningen även klimatet. 

– Fonden investerar i företag med långsiktiga och ansvarsfulla ägare som vill vara med att driva på en hållbar utveckling, säger Magnus. 

Sker via obligationslån

Fonden följer de FN-stödda PRI-riktlinjerna och beaktar de 17 Globala Hållbarhetsmålen varav en utvald grupp av dessa som hållbara samhällen och energi, jämlikhet och välbefinnande premieras. Alla investeringar följer praxis för ESG. 

– Investeringarna sker via obligationslån till stora och företrädelsevis börsnoterade företag, där kapitalet ska användas i hållbara projekt och verksamheter. Följer företagen inte lånevillkoren ska lånen återbetalas eller innehaven avyttras, säger Marko Rado, assisterande fondförvaltare. 

Marko berättar att fonden handlas på alla fondplattformar och via PAM Capital som är det förvaltande bolaget. Fonden har relativt fria placeringsregler gällande ratingbetyg men inte avseende företagens ambitioner att bidra till hållbarhet! 

– Impactfonden är öppen för alla som söker ett hållbart investeringsalternativ där avsikten är att göra investeringar för framtiden, avslutar han.

Läs mer om PAM Capital   

Historiskt förvaltningsresultat är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som investeras i fonden - efter att investerare tagit del av fondbestämmelserna - kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Impactfonden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?