Annons
Denna text publiceras i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Aktuell Hållbarhet

Stor teknisk potential för solceller på svenska hustak

Sveriges hustak har stor teknisk potential för solcellsutbyggnad, enligt en ny rapport från Energimyndigheten. Taken har fördelen att ingen ny mark behöver tas i anspråk och att elen produceras där den används. Takanläggningarna har dock en något högre kostnad än de markbaserade.

Foto:Meek, Tore

Överlägset störst är den tekniska potentialen på komplementsbyggnader och småhus, följt av i tur och ordning industri, flerbostadshus och offentliga lokaler.

Från tak på småhus skulle totalt 12 TWh kunna genereras. Försvinner investeringsstödet sjunker det till 4–5 TWh och försvinner även dagens skattereduktion på inmatning till elnätet blir det inte alls lönsamt att sätta upp solceller på småhus.

Marginalmarker och vindkraftsparker har stor potential för markbaserad solcellsproduktion. I rapporten uppskattas solcellspotentialen vid vindkraftverk vara så mycket som 2 GW, och platsen anses särskilt lämplig då infrastrukturen redan finns. I genomsnitt uppskattas solcellspotentialen till ungefär 800 kW per vindkraftverk, varav 600 kW utgörs av mark med skog och 200 kW utgörs av mark utan skog.

På de 29.627 deponier som uppfyller kraven uppskattas potentialen till totalt nästan 600 MW, plus att det finns tusentals nedlagda deponier som också skulle kunna komma i fråga.

På landets 43 aktiva flygplatser beräknas utsikterna för solelsproduktion vara betydligt sämre, med en uppskattad möjlig produktion på cirka 130 kW. Det finns knappt någon solelsproduktion på flygfält, med undantag av Törneby solpark på Kalmar Öland Airport.

På övrig mark uppskattas solcellspotentialen grovt till över 65 miljoner kW.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera