ANNONS:
Till Di.se
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR
ANNONS
I samarbete med

NYHETSBREV

Missa inget från Hållbart Näringsliv - anmäl dig för vårt nyhetsbrev!
Valet 2018

Stefan Löfven går före med klimatfrågan

Regeringen har drivit igenom en offensiv reformagenda inom klimatpolitiken, men trots en rad impopulära beslut ökar stödet för den förda politiken i näringslivet.

”Att Sverige går före stärker vår konkurrenskraft”, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist.

Ganska omgående efter maktskiftet 2014 drogs den nytillträdda regeringen – där Miljöpartiet för första gången hade tagit plats – in i en rad interna strider som kretsade kring klimatpolitiken.

Det handlade om motorvägsbygget Förbifart Stockholm och framtiden för Bromma flygplats, men även hur Vattenfalls tyska brunkol skulle hanteras.

Det här var strider som de gröna förlorade, och bilden satte sig snabbt av ett Miljöparti som inte fick igenom någonting.

Förlorarstämpeln förstärktes av att de svenska utsläppen av växthusgaser åter började öka, men frågan är om bilden verkligen är korrekt och hur man ska se på allt som har gjorts och drivits igenom inom klimatpolitiken – för det är en hel del.

Faktum är att några av besluten till och med kan betecknas som historiska. Dit hör den nya klimatlagen som trädde i kraft den 1 januari i år, som tvingar även kommande regeringar att kraftigt minska utsläppen. Även energiöverenskommelsen platsar på den listan.

”Regeringen har faktiskt åstadkommit mycket och jag tycker man förtjänar en fjäder i hatten för att man lyckats få till blocköverskridande överenskommelser om både klimatlagen och energin. Långsiktiga spelregler betyder väldigt mycket”, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, ett företagsnätverk som syftar till att minska näringslivets utsläpp.

De protester som tidigare hördes från näringslivshåll mot att Sverige går före viktiga konkurrentländer i omställningen har också minskat i styrka.

”Det har skett en stor förändring, framför allt efter Parisavtalet. Vi ser stora affärsmöjligheter i klimatomställningen”, säger Nina Ekelund.

En som ser stora möjligheter i att ligga i framkant är Martin Lindqvist, vd på stålkoncernen SSAB.

”Jag tror det gynnar oss att vi får ytterligare press på oss”, säger Martin Lindqvist och fortsätter:

”Det är alltid så att någon måste gå först, och när vi nu bestämt oss ger det oss en jättemöjlighet.”

SSAB står för 10 procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp och är därmed landets i särklass största utsläppare. Men nu har man inlett ett arbete med att ställa om hela sin stålproduktion.

Till att börja med handlar det om en pilotanläggning som drivs tillsammans med statliga Vattenfall och LKAB, där målet är att producera fossilfritt stål genom vätgas i stället för kol som reduktionsmedel.

”Det är unikt i världen. Är vi först ut med den här tekniken så kommer det naturligtvis innebära en enorm konkurrensfördel, men också en stor nytta för klimatet när vi tar bort 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp”, säger Martin Lindqvist, som är övertygad om att SSAB kan vara helt fossilfritt 2045.

Ytterligare ett beslut som får beröm från näringslivshåll är annulleringen av utsläppsrätter. Att Sverige bidragit till att priset på utsläppsrätter ökat är betydelsefullt för svenska företag som gått före i omställningen, enligt Nina Ekelund.

Men regeringen får också kritik. Inte minst den förda skogspolitiken, som under Miljöpartiets ledning har varit fokuserad på att skydda skogen från avverkning, kritiseras eftersom den förhindrar framtagandet av biodrivmedel.

Petter Holland, vd för drivmedelsbolaget Preem, anser att Sveriges trovärdighet som föredöme i omställningen skadas av att vi importerar 85 procent av biodrivmedlet, till stor del bestående av palmolja.

”Självklart ska skogen brukas på ett hållbart sätt, men jag är förvånad över det stora ensidiga fokus på att bevara skogen, och behålla stora skogsarealer som ett museum, istället för att se den som den fantastiska resurs det är i den här omställningen”, säger han.

Men över lag är tongångarna från näringslivet positiva.

Linda Flink, Svenskt Näringslivs expert på energi och klimat, är skeptisk till en del subventioner och skattehöjningar, men regeringen har också på ett bra sätt lyckats få med sig näringslivet, tycker hon:

”Flera av våra medlemsorganisationer har tagit fram färdplaner och det hade de kanske inte gjort om det inte vore för den här politiken.”

Med mindre än fyra månader kvar till valet återstår också flera knäckfrågor på klimatområdet att lösa.

Flygtrafiken fortsätter att öka kraftigt och man har inte heller lyckats komma till beslut om höghastighetsjärnvägen.

Nästa regering, kommer oavsett färg, tvingas till en rad tuffa beslut för att kraftigt få ned utsläppen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies