1515
Annons

SKF:s framtidsdröm: ”Ingen kund vill köpa kullager av oss”

AI är en absolut nödvändighet för en cirkulär ekonomi menar SKF:s tekniska chef Victoria Van Camp.

SKF:s tekniska chef Victoria Van Camp tar SKF i en cirkulär rikning.
SKF:s tekniska chef Victoria Van Camp tar SKF i en cirkulär rikning.Foto:TT/Jonas Eng

Insikten om att SKF SKF B +0,51% Dagens utveckling börjat gå över till cirkulära affärsmodeller kom i samband med förvärvet av Recondoil för två år sedan.

”Varför ska man slänga bort oljan när man kan cirkulera den? Och varför ska man slänga bort kullager om man kan uppgradera dem eller putsa upp dem? Vi såg det helt enkelt som en bra affärsmodell och hade inte tänkt på att vi höll på med cirkulär ekonomi”, säger Victoria Van Camp, CTO på SKF.

”Vi kommer att förse våra kunder med maskiner som går, och går och går. Ingen kund vill köpa kullager av oss, eller av någon annan heller för den delen, för det betyder att något har gått sönder.” 

Att produkterna är ämnade för en cirkulär ekonomi redan på designstadiet är a och o, konstaterar Victoria Van Camp. Men det finns en stor utmaning. 

”Hur designar man för cirkulärt? Det betyder till exempel att man måste göra livscykelanalyser innan man ens vet var sakerna ska användas. Om jag i dag letar efter maskiningenjörer eller folk som designar elektronik så finns inte den kompetensen. Det finns många som pratar om det men inte många som gör det.”

För SKF och Victoria Van Camp är deltagandet i forskningsprojektet Creaternity vid Luleå Tekniska universitet ett sätt påverka ingenjörsutbildningen för framtiden, men också för att få kunna utbilda bolagets egna anställda i hur man designar för cirkulära affärer. 

Hur stor betydelse har AI?
”AI är absolut nödvändigt för en cirkulär ekonomi, för AI:s förmåga att förutsäga saker innan de hänt.”

Specifikt pekar hon på vikten av AI för livscykelanalyser, ett tungrott arbete som idag till stora delar sköts manuellt. 

”Livscykelanalyser är ett monster. Du måste ha materialvetare, matematiker, kemister och databaser och så fort du gör minsta lilla förändring i din leverantörskedja, om du till exempel tar ditt stål från en annan gruva, då måste analysen göras om.”

Hur mycket investerar ni i AI?
”AI är vårt viktigaste område, men AI är ett verktyg för att kunna leverera pålitlig rotation till kunder. AI i sig själv skapar inget värde.”

Innehåll från Green AI CloudAnnons

Världens grönaste molntjänst finns i Sverige

Jacob Boström, grundare och VD, Green AI Cloud.
Jacob Boström, grundare och VD, Green AI Cloud.

En svenskutvecklad lösning erbjuder en extremt energieffektiv och CO2-negativ molntjänst som är upp till 150 gånger snabbare än andra tjänster på marknaden. Företag som väljer Green AI Cloud minskar drastiskt sitt ekologiska fotavtryck och får samtidigt en av marknadens mest kostnadseffektiva AI-molntjänster. 

– Till skillnad från de allra flesta branscher ökar it-branschen snabbt sin CO2-andel. Bland annat ökar effektuttaget i världens datacenter mycket snabbt, och i takt med att AI-utvecklingen kräver allt mer processorkapacitet finns det stor risk att den utvecklingen fortsätter öka, säger Jacob Boström, grundare och VD, Green AI Cloud. 

Idag orsakar världens datacenter redan större koldioxidutsläpp än flyget, enligt Energimyndigheten.  Green AI Cloud bygger på en ny metod för att ta vara på spillvärmen från datacenter, en metod vars effektivitet senare har bekräftats av forskningsinstitutet RISE.

Egen ”take” på befintlig teknik

– Vår metod bygger på att ta vara på spillvärmen från vattnet i serverhallens vattenkylanläggning. Det är betydligt mer miljöeffektivt än att återvinna spillvärmen från luften, som sedan värmer upp vatten som körs in i fjärrvärmenätet. Den värme som genereras via våra serverhallar skickas till en pelletstork i Falun, säger Jacob Boström och fortsätter:

– Pellets torkas som regel med hjälp av olja och gas och inte som nu med fjärrvärme. I nästa steg kommer pelletsen värma upp bostäder och kontor utan att bidra till växthuseffekten. Varje organisation som väljer Green AI Cloud minskar sitt CO2-utsläpp och bidrar till att spara 50-100 kWh energi. Det krävs till exempel 3-5 kWh för att förse en vanlig villa med varmvatten.

Företagen som väljer Green AI Cloud redovisar det här minskade utsläppet av växthusgaser enligt GHG-protokollet, Greenhouse Gas Protocol, i form av certifierade miljöutdelningsdokument.

All lagring i Sverige

Jacob Boström framhåller att Green AI Cloud erbjuder mycket mer än en hållbar molntjänst. Företaget erbjuder betydligt högre hastighet och prestanda än konkurrenterna. En del av förklaringen är användningen av GPU:er från marknadsledande NVIDIA, grafikrelaterade beräkningar, istället för betydligt långsammare och mer energikrävande CPU:er. 

Energibesparingen är enorm – standarddatacenters använder 20 gånger mer energi för att utföra samma arbete motsvarande det som Green AI Cloud gör.

– Vår molntjänst är 100–150 gånger snabbare än andra och vi erbjuder 5 petaflop som standard, med möjlighet till 50 petaflop för kunder som behöver extrema hastigheter. Utvecklingen inom AI, till exempel allt mer avancerad NLP, natural language processing, och AI-motorer för personifierade köp och rekommendationer, förutsätter den här typen av prestanda. Kunderna kan snabbare omsätta resultaten från sina AI-aktiviteter för att skapa större värden i sina affärsprocesser och samtidigt minska sin påverkan på miljön.

Green AI Cloud har all datalagring i Sverige och uppfyller kraven enligt Schrems II-domen.

FAKTA:

Hållbarhet i världsklass

Green AI Cloud, en svensk publik molnleverantör för företag med krävande beräkningsprocesser inom Artificial Intelligence och Machine Learning. Vi erbjuder marknadens kraftigaste compute kapacitet i kombination med hållbarhet i världsklass.

https://greenai.cloud/sv/ 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Green AI Cloud och ej en artikel av Dagens industri

Nytt initiativ – storbolag vill kvotera in minoritetsägda leverantörer

Med hjälp av föregångare i Storbritannien ska ett koncept med ”leverantörsmångfald” nu etableras i Sverige. Tolv storbolag står på tå för att hjälpa mindre företag till nya marknader. 

”Det är ett effektivt sätt att främja integration och jobbskapande”, säger Gary Baker, projektansvarig i Sverige för European Supplier Diversity Project. 

Gary Baker, projektansvarig i Sverige för European Supplier Diversity Project.
Gary Baker, projektansvarig i Sverige för European Supplier Diversity Project.Foto:Privat.

I stället för att gå till sina vanliga leverantörer, ska storföretag söka lösningar bland de små och mellanstora företag som ägs av personer med utländsk bakgrund då produkter och tjänster ska inhandlas. På så sätt ska mindre företag som har svårt att komma in i det ekonomiska systemet få hjälp. 

Det är tanken bakom European Supplier Diversity Project, ett koncept som just nu är på väg att lanseras i Sverige och ytterligare fem europeiska länder. Modellen, som etablerades i USA för drygt 50 år sedan och kom till England 2006, har beskrivits som en metod för att fånga upp outnyttjad potential. 

”Effekten blir att storföretagen kan hitta nya leverantörer som kommer med nya innovativa idéer. För mindre företag kan det leda till tillväxt och att de anställer fler”, säger Gary Baker som är projektansvarig i Sverige. 

Försöket i Europa kan bli verklighet mycket tack vare den brittiska verksamheten som numera är väl etablerad. Där har omkring 130 storföretag anslutit sig till konceptet och i fjol lyckades man generera mer än 200 miljoner pund – cirka 2,2 miljarder kronor – i transaktioner mellan större bolag och mindre företag som ägs av etniska minoriteter. 

”I England har de allting på plats redan, vilket är en enorm hjälp för oss. Målet är att så småningom skapa en organisation för hela EU”, säger Gary Baker. 

Till den nu aktuella satsningen har tolv storföretag anslutit sig (se faktaruta) och lovat att bidra med finansiella medel till satsningen i Europa. Hur mycket det de facto kommer att bidra till ökad mångfald och bättre integration är förstås svårt att veta redan nu. 

Gary Baker pekar på forskning från Linnéuniversitetet som visar att sannolikheten att svenska företag med ägare som ursprungligen kommer från Mellanöstern kommer att anställa någon född utanför Europa ligger på 60 procent – medan samma siffra för ett jämförbart företag med infödda svenska ägare ligger på endast 10 procent. 

”Att inkludera minoriteter och personer med utländsk bakgrund kan ge en snöbollseffekt, vilket gör det till ett väldigt effektivt sätt att främja integration och jobbskapande. Mångfald attraherar mångfald”, säger Gary Baker. 

Hans mål är att i ett första steg locka ett antal små- och medelstora företag att registrera sig i en databas. På så sätt blir de synliga för de storföretag som behöver köpa in varor och tjänster. 

”En fördel är att företagen blir synliga även utanför det egna landet”, säger Gary Baker. 

Han påpekar att när det kommer till ESG-arbete så är ofta ”S:et” – alltså det sociala ansvaret – allra svårast för företagen att ta tag i. Genom European Supplier Diversity Project får bolagen chansen att utveckla det på ett nytt mätbart sätt, menar han.

”Det här är ett jättebra program för social impact helt på marknadens villkor. Det är inget give away.” 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera