Annons

Sexuella trakasserier fortsatt problem på svenska arbetsplatser

2017 blottade #Metoo vidden av problemet med sexuella trakasserier. Men fortfarande förekommer det alltför ofta på våra arbetsplatser, inte minst inom vård och omsorg, visar siffror från Arbetsmiljöverket. Samtidigt har pandemin inneburit en möjlighet för arbetsgivarna att höja kompetensen om hur de ska förebyggas. 

Antje Dedering, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, arbetsgivar- och branschorganisation för privat driven vård- och omsorg. Det utan tvivel största problemet med sexuella trakasserier finns inom vård och omsorg.
Antje Dedering, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, arbetsgivar- och branschorganisation för privat driven vård- och omsorg. Det utan tvivel största problemet med sexuella trakasserier finns inom vård och omsorg.Foto:Ola Hedin

”Att åtta timmar om dagen behöva vara på en plats där du blivit utsatt för sexuella trakasserier är oerhört påfrestande. Särskilt om du måste träffa förövaren”, sade Julia Engström, kurator och sakkunnig på organisationen Storasyster, som hjälper personer som blivit utsatta för sexuella trakasserier, på ett seminarium nyligen om hur sexism påverkar en arbetsplats. 

Över hälften, 55 procent, av kvinnorna i Europa har utsatts för sexuella trakasserier åtminstone en gång efter 15 års ålder, visar en rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter från 2019. En femtedel av kvinnorna uppgav att de hade utsatts under det senaste året. 

I Sverige och kopplat till arbetsplatsen visar Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning från i fjol att det främst är unga kvinnor som utsätts. Bland kvinnor i åldrarna 16 till 29 år hade närmare en av fyra utsatts för sexuella trakasserier från chefer, kamrater eller andra personer på jobbet under de senaste tolv månaderna. 

Totalt hade drygt 10 procent av kvinnorna i Sverige drabbats av sexuella trakasserier på jobbet någon gång under det senaste året. För män var motsvarande siffra 2 procent. 

Torbjörn Granevärn är chef för arbetsrättsjuridiska avdelningen på Visita, den svenska besöksnäringens branschorganisation. 

”I grunden är sexuella trakasserier ett samhällsproblem och inte ett branschproblem”, säger han.

”Vi stöttar alla våra medlemmar, inte minst genom ett nära samarbete med facket, med hur de ska jobba förebyggande, men också vid händelser.”

Det förebyggande arbetet sker främst genom utbildningar. 

”Vi vill öka kompetensen hos våra medlemmar, men även hos branschen som helhet, och bidra med en verktygslåda kring hur de ska agera för att förebygga, men också med en handlingsplan om det skulle hända. Facket genomför motsvarande utbildningar och vi håller en tät dialog.”

Hösten 2017 drog #metoo-rörelsen fram som en löpeld över världen och genom de kvinnor och män som trädde fram och berättade om sina upplevelser fick frågan den uppmärksamhet den förtjänar. Den stigande trend som synts i den svenska statistiken från 2011 över kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier fick ett välkommet avbrott. I mätningen för 2019 hade andelen minskat från 11 till 9 procent. 

”Metoo var startskottet på en viktig samhällsförändring och vi upplever en tydlig förändring vad gäller såväl kompetensen som medvetenheten kring frågan”, säger Torbjörn Granevärn. 

Det utan tvivel största problemet med sexuella trakasserier finns inom vård och omsorg. Statistik från Försäkringskassan visar att av 270 anmälningar under åren 2016 fram till i dag kom hela 190 från just vård- och omsorgssektorn. 

Antje Dedering, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, arbetsgivar- och branschorganisation för privat driven vård- och omsorg, pekar i likhet med Torbjörn Granevärn på att sexuella trakasserier är ett samhällsproblem.

”Vi får aldrig sluta att prata om det men vi som arbetsgivarorganisation får väldigt få tvister till oss”, säger hon.

”Om en medarbetare utsätts och det rapporteras utreds frågan snabbt. En tvist kan uppstå när såväl den som utsatts som förövaren är anställda på företaget och det blir fråga om att avsluta förövarens anställning.”

Vårdföretagarna arbetar enligt Antje Dedering kontinuerligt med rådgivning, utbildningar och seminarier kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen i förebyggande syfte. 

”Det har skett en attitydförändring sedan metoo och sexuella trakasserier ligger högt på dagordningen. Om man upplever att man blivit utsatt måste man prata om det.”

Under pandemin, när stora delar av butikerna, hotellen och restaurangerna gått på sparlåga, har förstås antalet händelser minskat och många företag har använt tiden åt att utbilda sig, inte minst vad gäller att förebygga sexuella trakasserier.  När restriktionerna nu försvunnit kan Sverige förhoppningsvis starta om med större kunskaper och ett mer kritiskt förhållningssätt. 

 

Detta är en artikel från Di:s analysredaktion. Dagens industris journalister måste rapportera privata aktieinköp till ansvarig utgivare, och innehavet får säljas tidigast efter en månad.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera